Category Archives: Tượng Đài DFW

Tài liệu với đầy đủ chứng cớ audio về vụ Tượng Đài ở DFW

Tài Liệu về Vụ Tượng Đài DFW Thưa quý vị Sau gần 2 tháng quan sát chuyện xảy ra ở Dallas , chúng tôi tóm tắt và đưa tài liệu để lưu trữ ở đây. Mục đích để những vị … Continue reading

Gallery | Leave a comment