Xin Hãy Stop Tô Son Trét Phấn Cho Chế Độ CS

From: LongLe
To:
Sent: Sunday, January 6, 2013 11:13 PM
Subject: FW: Xin hay STOP to son tret phan cho che do CS

Kính thưa qúi vị,

Tôi hoàn toàn đồng thuận với những suy nghĩ và sự minh danh lên tiếng của chị Hoàng Lan Chi và anh Nguyễn Trọng Dzũng, về việc làm của một số người mang danh tỵ nạn cộng sản mà lại đi chuyển tiếp những thông tin một chiều và hình ảnh phồn vinh giả tạo tại Việt Nam hiện nay với thái độ “hồ hởi”.

Những việc làm này là vô ý thức, thiển cận, không nhận chân được thực trạng xã hội Việt Nam dưới chế độ cộng sản ngày nay. Hoặc vô tình, hoặc cố ý, những người này đã tiếp tay quảng cáo cho chế độ cộng sản phi nhân hay là họ còn mơ hồ về cộng sản. Sở dĩ ngày nay ở một số quốc gia, chủ nghĩa cộng sản còn đứng vững được, là nhờ có đôi chân “tuyên truyền và bạo lực”. Người quốc gia chân chính phải có bổn phận lột mặt nạ những trò tuyên truyền giả trá của bọn cộng sản giả nhân giả nghĩa. Chủ nghĩa cộng sản sẽ không thể sụp đổ vì bom khinh khí hay bom nguyên tử với hỏa tiễn tầm xa tầm gần. Mà nó chỉ bị sụp đổ khi mọi người biết rõ “cộng sản là gì” (Nguyễn Chí Thiện). Những kẻ cố tình tô son trét phấn cho bọn cộng sản là đắc tội với quốc gia dân tộc.

Nhân dịp này, tôi xin nhắn gửi tới một số “thân hữu” vẫn thường chuyển đến địa chỉ email của tôi những tin tức “Khánh thành đường hầm Thủ Thiêm, Sàigòn về đêm, Sàigòn ngày nay, Chợ hoa ngày tết trên đường Nguyễn Huệ, Đêm Giáng Sinh, Tắm tiên, v.v..”

XIN HÃY STOP chuyển những loại tin này cho tôi. Thành thật cám ơn.

Xin được tỏ lòng ngưỡng mộ thái độ của chị Hoàng Lan Chi, anh Nguyễn Trọng Dzũng đã mạnh dạn gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cần thiết.

Và xin qúi vị trên mạng, những ai đồng thuận, hãy góp ý thêm và tiếp tay phổ biến email này.

Đa tạ.

Lê Hồng Long (Hồng Phúc)

Tạp chí Thế giới Ngày Nay

P.O. Box 771290

Wichita, KS 67277

Email: ngaynay@cox.net

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s