Báo Túm-Vụ Quốc Hội VA ra NQ đổi “Ngày Quốc Hận” t hành ” Ngày Nam VN”

Báo Túm

LGT: Báo Túm trực thuộc blog Chúng Tôi Muốn Tự Do. Chủ trương “túm tắt” các sự kiện nổi bật trong cộng đồng để mọi người hiểu rõ những gì đang xảy ra quanh ta; “túm” các nhân vật (mờ ảo, quốc gia nhưng chống phá vì đố kị, ghen tị, việt gian).Xin quý vị lưu trữ và tiếp tay fw để mọi người có tin tức chính xác về những sự kiện trong cộng đồng.

Vụ Nghị Quyết đổi “ngày Quốc Hận” thành “Ngày Nam Việt Nam” của Quốc HộiVA

1-Ngày 5/4, BMH phổ biến bản tin. Nội dung ô Tâm Việt (tức GS Nguyễn Ngọc Bích) viết về Nghị Quyết SJR 455 của Tiểu BangVA. Nghị quyết này do 2 nhân vật Việt Nam: doanh gia Phan Đức Tính và Trần Mỹ Lan ( GS Virginia Commonwealth University, Gám đốc điều hành của Hiệp-hội Thương mại Á-châu ở Virginia) đề xuất và được TNS Dick Black, một người từng chiến đấu ở VN, tiếp tay hỗ trợ.

2- Đầu ngày 7/4 Hoàng Lan Chi viết bài “ Ngày Quốc Hận bị biến thành Ngày Miền Nam VN?”. Hoàng Lan Chi – “Ngày Quốc Hận” bị biến thành “Ngày Nam Việ t Nam’?

3-Giữa ngày 7/4, Lão Móc viết: · Lão Móc- Phải Chăng Đảng VT lại Âm Mưu Đổi Ngày Quốc Hận để chạy tội cho Vc?

4-Cuối ngày 7/4, Nữ Quân nhân Bé Bảy (VA) viết: Bé Bảy-Xin hỏi quý ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định và Tạ Cự Hải v/v 2 hội có đến Richmond dự lễ đổi Ngày Quốc Hận không?

5-Từ đó, khắp nơi nhiều người đã liên tiếp viết bài phản đối như:

· E-Mail của Lữ Anh Thư nói về Nghị Hội của ô Nguyễn Ngọc Bích nhâ n vụ NQ tại VA nhằm xóa Ngày Quốc Hận

· Tôn Nữ Hoàng Hoa-kêu gọi CĐ phản đối ( Nguyễn Ngọc Bích-Nguyễn M ậu Trinh-Trần Mỹ Lan-Phan Đức Tính) trong âm mưu xóa bỏ NQ 137/n ăm 2002, thay bằng NQ 455/2013 để xóa Ngày Quốc Hận

· Lê Duy San-Ngày Quốc Hận 30-4

6- Vì bài quá nhiều, chúng tôi chỉ trích đoạn thư của nhiều người phản đối ô Nguyễn Ngọc Bích khi ông “bào chữa” [1]

7-Ngày 12/4, Tổ Chức CĐ Người Việt Quốc Gia HK lập kháng thư và lấy chữ ký mọi người để gửi cho Quốc Hội VA, nhằm mục đích yêu cầu Quốc Hội này thu hồi Nghị Quyết và để dành cho một ngày khác, còn ngày 30/4, vĩnh viễn là “Ngày Quốc Hận” của cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại.

KẾT LUẬN:

Báo Túm nghĩ rằng chúng ta có thể ngưng sự việc ở đây không phí thì giờ nữa vì còn nhiều việc công/tư phải làm. Sau này, bất cứ ai manh nha đổi ngày này, xin quý vị hãy chỉ số Báo Túm này, được lưu trữ ở mục Tài Liệu của blog Chúng Tôi Muốn Tự Do, để họ đọc và hiểu mà chúng ta không cần giải thích nữa. www.chungtoimuontudo.wordpress.com

Việc phải làm đã được TCDNVQGHK thực hiện: gửi kháng thư cho Quốc HộiVA.

Những “nhân vật cộng đồng” mà mọi người chúng ta cần nhớ là: Phan Đức Tính, Trần Mỹ Lan (Richmond, VA), Nguyễn Ngọc Bích (VA)

Báo Túm

This entry was posted in Báo Túm, Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.