Category Archives: Báo Túm

Báo Túm-Vụ Quốc Hội VA ra NQ đổi “Ngày Quốc Hận” t hành ” Ngày Nam VN”

Báo Túm LGT: Báo Túm trực thuộc blog Chúng Tôi Muốn Tự Do. Chủ trương “túm tắt” các sự kiện nổi bật trong cộng đồng để mọi người hiểu rõ những gì đang xảy ra quanh ta; “túm” các nhân … Continue reading

More Galleries

Báo Túm-Vụ Hoàng Duy Hùng “set up” cho vài người ở Houston gặp cán cộng tháng 10/2012

Vụ Hoàng Duy Hùng sắp đặt một vụ gặp cán cộng ở Houston cho vài vị, đã bị lộ vì một bài báo trong nước ngày 5/11. Sau khi vụ này bị lộ ra, một trong những người đến gặp … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

BáoTúm20-BS Đàng Thiện Hưng-một thế hệ gạch nối ngoan cố

This gallery contains 2 photos.

BS Đàng Thiện Hưng Một thế hệ gạch nối “ngoan cố” LGT vụ tượng đài ở Arlington vẫn chưa thu xếp xong dù đã có nhiều ý kiến từ người ở xa. Ông BS trưởng Ủy Ban Tượng đài vẫn … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Báo Túm 19 -Một số chứng cớ trong buổi họp báo 26-8 của Ủy Ban Tượng Đài Arlington, Tarrant

This gallery contains 2 photos.

Báo Túm 19 Tượng Đài Arlington, Tarrant Một số chứng cớ audio trong buổi họp báo ngày 26-8/2012 của BS Đàng Thiện Hưng Vụ tượng đài ở Arlington vẫn chưa được giải quyết. Lẽ ra ý kiến đồng hương là … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Báo Túm 18-Thời sự-Về vụ tượng đài ở Arlington, Tarrant

This gallery contains 2 photos.

Thưa quý vị Gần đây thời sự hải ngoại có đôi chút xôn xao vụ Tượng Đài Arlington, Tarrant, Texas. Chúng tôi bèn điều tra và gửi đến quý vị chút nhận định dưới đây. Như thường lệ, Báo Túm … Continue reading

More Galleries | Leave a comment

Báo Túm 17- LS Đỗ Thái Nhiên “tự đốt” để bênh vực báo Người Việt Ca li?

Xin mời xem: Bài viết của LS Đỗ Thái Nhiên, bênh vực báo Người Việt Cali. Trả lời LS Nhiên của Báo Túm ( túm tắt các sự kiện, túm các nhân vật có vấn đề!) Hoàng Ngọc An

Posted in Báo Túm, Thời Sự Hải Ngoại | Leave a comment

Báo Túm số 17-Một số “cáo buộc” TS Nguyễn Đình Thắng không có bằng cớ

Báo Túm số 17 Một số “cáo buộc” TS Nguyễn Đình Thắng không có bằng cớ LGT: Chú trương của Báo Túm, như đã viết nhiều lần là “túm tắt” các sự kiện nổi bật hay “túm” các nhân vật … Continue reading

Posted in Báo Túm, Thời Sự Hải Ngoại | Leave a comment

Báo Túm 15- Đài TNT phỏng vấn LS Đỗ Phủ của SBTN- Đỗ Phủ thừa nh ận có liên lạc Việt Tân và các đảng phái khác

Báo Túm số 15 Đài Tiếng Nước Tôi phỏng vấn LS Đỗ Phủ, Triều Giang Đỗ Phủ thừa nhận có hỏi ý các đảng phái trong đó có Việt Tân Báo Túm chủ trương túm tắt các tin tức thời … Continue reading

Posted in Báo Túm, Uncategorized | Leave a comment