THƯ TRẢ LỜI NAM LỘC (Nghị Quyết 36) BS Nguyễn Mạnh Tiến

Xin chuyển thư của BS Nguyễn Mạnh Tiến (Úc) gửi nhạc sĩ Nam Lộc.

Nội dung, BS Tiến trả lời thư của Nam Lộc gửi cho (BS Cường và LS Dũng) nhưng được đăng trên báo Văn Nghệ Úc, liên quan đến một CT văn nghệ ở Úc “Nơi Thời Gian Ngừng Lại’ bị CĐ biểu tình chống vì có ca sĩ VN.

Bức thư hơi dài, quý vị có thể xem lướt phần đầu là phần BS diễn giải vì sao phải chống đối CT Văn nghệ có ca sĩ VC trình diễn. Hãy coi phần sau, BS trả lời từng điểm mà theo BS, Nam Lộc đã không nói chính xác.

THƯ TRẢ LỜI NAM LỘC – BS Nguyễn Mạnh Tiến

Thưa anh,

Đọc lá thư anh viết cho BS Cường và LS Trí Dũng đề ngày 6/12/2012 đăng trên báo Văn Nghệ, với tư cách là một người đã sinh hoạt nhiều năm với Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐUC), tôi thấy cần phải lên tiếng trả lời anh để làm rõ một số điều thiếu chính xác anh đã viết trong lá thư nói trên. Và tuy là thư riêng nhưng vì anh đã cho đăng tải trên báo chí, nên tôi cũng theo lối ấy mà yêu cầu báo chí đăng lá thư trả lời này để rộng đường dư luận.

Trước hết, tôi xin trình bày vắn tắt những gì liên quan đến văn hoá văn nghệ được nhà cầm quyền CSVN nêu rõ trong Nghị Quyết 36 và nhiều Quyết Định, Thông tư của những Bộ, Sở liên hệ của chế độ CS, để nhắc độc giả và người Việt trong CĐ rằng ca nghệ sĩ từ VN sang trình diễn tưởng chừng như vô hại, nhưng thực ra là nằm trong sách lược của nhà nước CS. Và cũng để nhắc anh nếu anh đã biết nhưng quên, hoặc nếu chưa biết thì nay rõ chuyện.

Với số luợng đông đảo người Việt sinh sống tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhà cầm quyền CSVN đã chú trọng tới việc tuyên truyền, lôi kéo người Việt hải ngoại (NVHN) qua những sinh hoạt văn hóa văn nghệ từ nhiều năm qua. Trong cuốn sách “Về người VN định cư tại nước ngoài” của BS Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Việt Kiều Trung Ương xuất bản vào tháng 6/1990, trong phần trình bày đường lối về văn hóa thông tin của đảng CSVN đối với người Việt sinh sống ở ngoại quốc, y đã đề nghị :“Trong hoàn cảnh và điều kiện cho phép, hàng năm đưa các đoàn nghệ thuật tổng hợp gọn nhẹ ra biểu diễn ở nước ngoài, vừa phục vụ kiều bào, vừa bồi dưỡng và gây phong trào văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện cho các Hội Người Việt (chú thích của người viết: thân cộng hoặc do CSVN dựng lên) ở nước ngoài thực hiện các nhiệm vụ văn hóa xã hội của mình…”. Trong một cuộc Hội Thảo Quốc Tế có chủ đề “Asia Pacific Migration affecting Australia” diễn ra tại Darwin vào tháng 9/1993, Phó Trưởng ban Việt Kiều Trung Ương là TS Nguyễn Ngọc Trân đã đọc một bài tham luận nhan đề “Vietnamese Migration, Australia and Vietnam”, trong đó y viết ;“Chúng tôi (nhà nước CSVN) đang nỗ lực gửi những đoàn văn nghệ đến những nước có đông Việt kiều…”.Văn bản chính thức đầu tiên của nhà nước CSVN là Quyết Định 210/1999/QĐ-TTg ban hành ngày 27/10/1999 do TT/CSVN Phan Văn Khải ký, trong đó Điều 5 Khoản 3 chỉ thị cho Ban Vật Giá cùng Bộ Thông Tin Văn Hóa, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại Giao… “…nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, quyết định việc trợ giá đối với cước vận chuyển phim ảnh, sách báo, văn hóa phẩm và các tài liệu tuyên truyền…và giá vé máy bay cho các đoàn nghệ thuật ở trong nước được Bộ Văn Hoá Thông Tin hoặc Bộ Ngoại Giao giới thiệu đi biểu diễn phục vụ cộng đồng người VN ở nước ngoài“.

Sau đó QĐ 210/1999 được bổ sung bằng Quyết Định 114/2001/QĐ-TTg do Phó TT/CSVN Nguyễn Mạnh Cầm ký ngày 31/7/2001, đi vào chi tiết hơn : “Mức trợ giá bằng 50% tổng số giá cước phí vận chuyển, giá vé máy bay thực tế thanh toán với các đơn vị …hàng không…” và “Các đoàn nghệ thuật trong nước đi biểu diễn tại nước ngoài phải được Bộ Văn Hóa Thông Tin hoặc Bộ Ngoại Giao giới thiệu”. Thông Tư Liên Tịch số 103/2001/TTLT-BTC-BVGCP-BVHTT-BNG do đại diện Ban Vật Giá Chính Phủ, Bộ Tài Chính, Bộ Văn Hóa Thông Tin và Bộ Ngoại Giao ký ngày 24/12/2001 đã ấn định những quy định rõ ràng hơn để thực hiện việc trợ giá nêu trong 2 QĐ nói trên.

Đến năm 2004 thì Nghị Quyết số 36/NQ/TW của Bộ Chính Trị CSVN, do Phan Diễn, Thường trực Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ký, được ban hành ngày 26/3/2004, trong đó nói rất nhiều đến sách lược và các kế hoạch xâm nhập mong chiếm lĩnh những địa bàn của người Việt hải ngoại, chủ yếu nhắm vào giới trẻ non kinh nghiệm với CS, đạc biệt chú trọng đến vấn đề dạy và học tiếng Việt của các em, đầu tư vào việc ra báo, mở đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài, và một lần nữa nhấn mạnh đến việc “thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật…”.

Sau đó, đến ngày 02/7/2004, Bộ Văn Hóa- Thông Tin CSVN đã ban hành Quyết Định số 47/2004/QĐ-BVHTT về Quy Chế Hoạt Động Biểu Diễn Và Tổ Chức Biểu Diễn Nghệ Thuật Chuyên Nghiệp do Bộ Trưởng Phạm Quang Nghị ký, trong đó nói rõ: “…trường hợp biểu diễn ở nước ngoài phải báo cáo Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giaoVN…”. Điều 2.6 của QĐ này nói: “ Tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở nước ngoài…trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tổ chức biểu diễn nghệ thuật có yếu tố nước ngoài, phải gửi văn bản báo cáo kết quả hoạt động về cơ quan cấp phép”. Điều 13 về “Quyền lợi và nghĩa vụ của diễn viên chuyên nghiệp”, khoản 1.5 ghi rõ : diễn viên chuyên nghiệp “được ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt“. Trong Chương IV nói về đơn vị nghệ thuật, diễn viên ra nước ngoài biểu diễn, điều 15- “Điều kiện tổ chức cho đơn vị nghệ thuật, diễn viên VN ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp”, khoản 1 đòi hỏi phải “Có giấy mời của đối tác nước ngoài hoặc trong nước”, khoản 2 “Có đơn đề nghị, gửi kèm theo danh sách thành viên tham gia (ghi rõ họ tên, chức vụ, nghề nghiệp) và nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn sẽ biểu diễn ở nước ngoài”. Khoản 3: “Có văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác nước ngoài”. Khoản 4: “Nơi nộp hồ sơ: đơn vị gửi hồ sơ (gồm các văn bản quy định tại khoản1,2,3 Điều này) về Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn hoặc Sở Văn Hóa-Thông Tin…”.
Khoản 5 còn nói cụ thể và rõ ràng hơn nữa về những ca nghệ sĩ từ VN đi lẻ tẻ ra ngoại quốc trình diễn mà các ông bà bầu show thường nói là họ chỉ đi với tính cách cá nhân để kiếm tiền:
“5. Trường hợp diễn viên đi ra nước ngoài với mục đích khác sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phải thực hiện:
5.1. Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đối mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở tại;
5.2. Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao VN ở nước sở tại, nội dung nêu rõ: họ, tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn”.

Trong quá khứ, CSVN đã từng thử nghiệm gửi ra nước ngoài những đoàn nghệ thuật qui mô, như đoàn Duyên Dáng VN gồm cả trăm thành viên sang Sydney vào tháng 11 năm 2005, nhưng đã bị CĐ/UC chống đối dữ dội nên đã thất bại ê chề. Ngay cả những ca sĩ đảng viên CS trước đây ăn khách như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân… cũng đã gặp phải phản ứng mạnh của CĐ hải ngoại, nên không còn đắc dụng. Cho nên công thức được sử dụng trong những năm gần đây là trình diễn hỗn hợp, cài vài ca nghệ sĩ từ VN vào trong một show có những ca nghệ sĩ hải ngoại (xin gọi là “show VN+HN” – Việt Nam và Hải Ngoại – cho gọn), vừa đỡ lộ liễu, vừa hy vọng phần nào giảm thiểu được sự chống đối.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là CSVN chủ trương đưa nghệ sĩ từ VN ra hải ngoại trình diễn nhằm những mục đích gì? Theo sự phân tích của CĐNVTD/UC thì sách lược văn hóa vận này của CSVN nhắm đến nhiều mục đích:

1- Tạo xáo trộn và gây chia rẽ trong nội bộ các CĐ người Việt hải ngoại, bởi vì không nhiều thì ít, cũng có một số người trong CĐ không rõ chuyện, ham thích ca nhạc và đến xem trình diễn, sẽ tạo xích mích, đụng chạm với những người chống đối.
2- Làm suy yếu hiệu năng của các Ban Chấp Hành CĐ người Việt hải ngoại, gồm toàn những người làm việc thiện nguyện ngoài công việc làm ăn kiếm sống, thay vì dồn thời gian và năng lực vào những chuyện hữu ích để phục vụ cho phúc lợi của CĐ, thì lại phải bỏ sức lực và tâm trí ra đối phó với các âm mưu văn hóa vận của CS, vừa mất thời giờ vừa tốn sức.
3- Tập cho CĐ hải ngoại quen dần, đi đến chỗ chấp nhận chuyện các nghệ sĩ từ VN sang trình diễn là chuyện bình thường, thoạt đầu chỉ là một hai ca sĩ pha trộn với các nghệ sĩ hải ngoại, từ từ tăng dần con số ca sĩ và số lượng show, cho đến lúc đưa cả đoàn như Duyên Dáng VN sang thì hy vọng không còn chống đối nữa.
4- Tạo cơ hội đăng hình ảnh, bài viết tuyên truyền trên báo chí trong nước là “Việt kiều nồng nhiệt ủng hộ nghệ sĩ từ VN sang”, như đã từng làm nhiều lần trước đây trên các tờ Tuỏi Trẻ, Sân Khấu Thành Phố, Quê Hương Saigon GP…vv, với mục đích đánh lộn sòng, xóa nhòa lằn ranh giữa người Việt quốc gia tị nạn và cộng sản, và khiến người Việt trong nước hiểu lầm rằng các CĐ người Việt hải ngoại nay đã chấp nhận chế độ CS.
5- Tạo ảo tưởng cho khán giả hải ngoại là VN ngày nay là một nơi tốt đẹp, vì các ca nghệ sĩ đều đẹp đẽ, hát hay, ăn mặc sang trọng hợp thời trang, thì hẳn là phải đến từ một xử sở tươi đẹp.

Trong phần trên, tôi đã trích dẫn và phân tích những văn bản của CSVN, hy vọng là đã đủ để chúng ta có thể khẳng định rằng không thể có chuyện ca nghệ sĩ từ VN thoải mái tự do ra nước ngoài trình diễn, mà tất cả đều phải nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của nhà cầm quyền CSVN. Hiểu được như thế, tôi mong quí đồng hương tại Úc Châu hãy đề cao cảnh giác, tẩy chay không mua vé tham dự những show VN+HN, không tiếp tay phổ biến, quảng cáo hoặc bán vé cho những show có ca nghệ sĩ từ VN sang. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ sở thương mại, tiệm ăn, tiệm bán băng nhạc đừng vì tham lợi mà nhận làm đại lý bán vé cho những show như vậy, các nhóm tổ chức show hãy nghĩ đến sự ổn định của CĐ chúng ta ở hải ngoại mà không đứng ra tổ chức những show VN+HN, vô tình tìếp tay cho âm mưu xâm nhập văn hóa của CS.

Nói chuyện chính trị đến đây đã quá đủ, bây giờ tôi xin quay lại với lá thư của anh Nam Lộc. Trong lá thư đó, anh trách quí vị lãnh đạo CĐ đã không “cảnh báo trước” cho các nhóm tổ chức show và cá nhân anh là sẽ có chống đối, đã không “lý tới quyền lợi của người dân”, và đã không thèm liên lạc trao đổi ý kiến với anh trước ngày anh sang Úc mặc dù anh đã có thiện chí tiếp xúc. Tôi sẽ lần lượt trình bày với anh từng điểm một.

Thưa anh, ở Úc Châu này, đặc biệt là ở Sydney, chuyện chống đối các show có các ca nghệ sĩ từ VN sang đã gần như là một truyền thống của CĐ từ rất nhiều năm nay. Xin nhấn mạnh điểm quan trọng này: trong các cuộc biểu tình chống đối, chúng tôi không chống cá nhân các ca nghệ sĩ từ VN – trừ trường hợp họ là đảng viên CS, mà chống cái âm mưu, cái ý đồ đằng sau những show như vậy nhằm phục vụ cho sách lược của CSVN để thực hiện những mục đích đã nêu trên. Đồng hương ở Sydney hẳn chưa quên cuộc biểu tình chống một show có ca sĩ từ VN sang của chúng ta tại Bankstown hồi cuối thập niên 80, hôm đó bọn côn đồ do bầu show thuê mướn đã đâm anh Hậu bị thương ở tay. Từ đó đến nay hơn 20 năm CĐ đã tổ chức rất nhiều cuộc biểu tình chống những show tương tự khác ở Bankstown Town Hall, Revesby Club, Cabravale Diggers Club, Star Casino, Seymour Centre, nhà hàng Spot Lounge, Đại Lam Sơn…vv, hầu như năm nào cũng có và đồng hương ở đây chẳng ai là không biết.

Có nhiều show người đi biểu tình chống đối đông đảo, mà số khán giả vào xem chỉ lèo tèo năm bẩy chục. Nếu nhẩm tính số tiền mà bầu show phải chi ra, từ tiền trả cho các ca sĩ cộng thêm tiền vé máy bay và chi phí ăn ở, tiền mướn rạp, tiền trả ban nhạc, trả nhân viên an ninh, chi phí in ấn, quảng cáo…vv, so với con số ít ỏi khán giả mua vé vào xem, thì số tiền lỗ lã phải lên tới hàng trăm ngàn! Người làm thương mại bình thường chắc chắn chẳng ai làm ăn kiểu đó, chỉ mua rắc rối vào người, vừa bị biểu tình chống đối, vừa thua lỗ. Ấy thế mà những bầu show ấy chỉ một thời gian ngắn sau lại thấy quảng cáo sắp làm tiếp một show tương tự nữa! Có điều gì khuất tất bí ẩn đằng sau cái hiện tượng quái lạ này? Xin độc giả suy nghĩ và tìm cách giải thích hộ!

Cũng phải nhìn nhận là thời gian sau này có một số show có ca nghệ sĩ từ VN sang hát mà không thấy CĐ tổ chức biểu tình chống đối. Lý do đơn giản là CĐ không biết, vì chẳng có ai báo cho biết. Xin hiểu cho rằng mỗi Ban Chấp Hành của các CĐ ở Úc này chỉ có dăm người mà phải chia nhau làm rất nhiều công tác CĐ ngoài việc làm riêng của mình, có thời giờ đâu mà theo dõi các posters dán trong shop! Chúng tôi quan niệm rằng tai mắt của CĐ chính là mỗi đồng hương, do đó luôn luôn kêu gọi mọi người hãy báo động cho CĐ để tìm cách đối phó mỗi khi biết được chuyện gì không hay.

Trong thư anh đề nghị mỗi khi có vấn đề, CĐ nên “đối thoại để tìm hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung hòa…Chứ nếu (CĐ) chỉ đưa ra quyết định đơn phương, một chiều, bỏ mặc sự thiệt thòi cùng quyền lợi của người dân mà mình đang lãnh đạo thì đó là một thái độ độc tài…Quan trọng hơn hết chúng ta cần phải cân nhắc về sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức, họ cũng cần phải lo cho cuộc sống gia đình như tất cả chúng ta…”. Thưa anh, trong vụ này anh đã biết rằng ông Nguyễn văn Thanh Chủ tịch CĐ/NSW đã đích thân liên lạc điện thoại nói chuyện với ông LQN, người tổ chức show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”, cả tháng trước buổi trình diễn để giải thích về lập trường của CĐ và yêu cầu ông ta loại bỏ 2 ca sĩ đến từ VN hầu tránh bị chống đối. Như thế là “đối thoại để tìm hiểu sự việc hầu đưa ra một giải pháp dung hòa”, có phải không thưa anh? Và ông ta đã đồng thuận với yêu cầu này qua email gửi cho CĐ đề ngày 09/11/2012! Như thế sao anh lại gọi là “đơn phương, một chiều”? Anh cũng viết:“…quí vị lãnh đạo CĐ không ai muốn mất lòng người dân, ngoại trừ đó là những kẻ phá hoại hoặc tay sai của Cộng Sản…”. Cách anh dùng chữ “người dân” trong mấy câu trích dẫn trên đây khiến tôi hiểu rằng “người dân” mà anh nói đến là những người tổ chức văn nghệ có ca nghệ sĩ từ VN sang, thường được gọi là “bầu show”. Thưa anh, ở Úc Châu này quanh quẩn chỉ có một số đếm trên đầu ngón tay những “người dân” chuyên môn tổ chức những show văn nghệ có ca nghệ sĩ từ VN như vậy, và đều đã từng bị chống đối nhiều lần trong quá khứ: bầu LQN ở Perth, bầu T. ở Melbourne, bà M. và con gái CQ, bầu MS, bầu L. ở Sydney… Họ chẳng cần phải được “cảnh báo trước” vì thừa biết lập trường của CĐNVTD/UC đối với các show đem nghệ sĩ từ VN sang, đặc biệt được nhấn mạnh trong Quyết Nghị của Đại Hội lần thứ 21 của CĐNVTD/UC do Chủ tịch các CĐNVTD Liên bang và tất cả 8 vị Chủ tịch CĐ các Tiểu bang, Lãnh thổ tại Úc Châu đồng ký vào ngày 10 tháng 6 năm 2012 , mà điều 2 khoản 1 đã nói rõ: “Cực lực lên án những âm mưu xâm nhập và phá hoại của nhà cầm quyền CSVN qua Nghị Quyết 36, chẳng hạn như việc tổ chức các buổi triển lãm văn hóa, trình diễn văn nghệ có nghệ sĩ từ Việt Nam sang, nhằm tạo mâu thuẫn, gây chia rẽ, hoang mang và xáo trộn trong CĐ người Úc gốc Việt”.

Họ đều biết trước là sẽ bị chống đối, đều đã từng bị chống đối, thế nhưng vẫn đều đều tiếp tục tổ chức những show tương tự! Tại sao lại thế? Xin nhường cho anh suy nghĩ và tìm câu trả lời! Họ biết hết, mà họ vẫn làm, nên có lẽ anh chẳng cần phải lo lắng về “sự thiệt hại tài chánh cũng như uy tín của người tổ chức…” đâu, anh Nam Lộc ạ! Và dĩ nhiên là CĐ đã làm “mất lòng” những “người dân” đó qua việc chống đối những show VN+HN. Nói họ là “tay sai của Cộng Sản” thì chúng tôi không dám nói vì không có bằng chứng cụ thể, nhưng hành động của họ nếu không gọi là tiếp tay thì cũng là làm lợi cho CS!

Nhưng điều làm cho tôi buồn và thất vọng nhất trong lá thư của anh là đoạn anh viết: “Chính tôi đã mau mắn viết thư trình bày và giải thích, đồng thời mong được nhận lãnh ý kiến từ quí vị lãnh đạo cộng đồng đang quan tâm về vấn đề này (chú thích của người viết: ý nói show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại”). Thế nhưng rất tiếc không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu. Tôi rất buồn và hoang mang, không hiểu vì lý do gì…”. Thưa anh, suốt trong thời gian từ cuối tháng 10 cho đến hết tháng 11/2012, anh đã nhiều lần liên lạc điện thoại với hai người bạn chung thân cận với Ban Chấp Hành CĐ, anh Quang và anh Trân ở Sydney, và đã biết rõ sẽ gặp sự chống đối, biểu tình của CĐ tại Sydney nếu trong show có sự trình diễn của 2 ca sĩ từ VN. Và chính tôi đã chứng kiến ông Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch CĐ/NSW gọi điện thoại viễn liên trực tiếp nói chuyện với anh trong hơn nửa giờ đồng hồ vào khoảng 6 giờ 20 chiều giờ Sydney ngày Thứ Tư 14/11/2012 tại trụ sở đài phát thanh 2VNR của anh Hoàng Nam, hai tuần lễ trước khi anh sang Úc. Ông Thanh đã mất công, mất thời giờ liên lạc trao đổi với anh, vì CĐ ở đây hoàn toàn không muốn có sự hiện diện của anh trong show này, sẽ là đối tượng của cuộc biểu tình nếu vẫn có mặt 2 ca sĩ từ VN, chỉ vì lòng quí mến đối với anh qua những đóng góp đáng kể của anh trong những cuốn băng video của Asia và các buổi Nhạc Hội gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH, và vì muốn bảo vệ uy tín của anh. Ông Thanh sau đó đã cho biết rằng trong cuộc điện đàm, anh vẫn muốn có 2 ca sĩ từ VN sang trong buổi trình diễn, và đã ngỏ ý yêu cầu ông Thanh “giúp cho lần này vì đã lỡ ký hợp đồng với bầu show, không thể hủy bỏ” (“giúp” trong trường hợp này phải hiểu là làm lơ cho hai ca sĩ từ VN sang hát trong show, không biểu tình chống đối, có phải không anh?). Như vậy có nghĩa là anh muốn ông Thanh phải áp dụng hai cách hành xử khác nhau (double standard): show VN+HN có người “phe ta” như anh thì lơ đi, còn show khác thì biểu tình chống đối, nhưng ông Thanh đã trả lời anh là ông ta không thể và không có thẩm quyền “giúp” anh như thế, mà phải chấp hành đúng quyết định chung của CĐ Liên bang! “Nhận lãnh ý kiến từ quí vị lãnh đạo cộng đồng” như vậy là quá đầy đủ, sao anh lại nói là “không ai trả lời tôi trước khi tôi lên đường sang Úc Châu”? Như vậy tại sao anh lại “buồn và hoang mang”, tôi thật tình “không hiểu vì lý do gì…” ! Còn nếu như ý anh là “trả lời” có nghĩa là phải hồi đáp bằng email thì ông Thanh đã không làm điều đó. Theo tôi, ông Thanh rất thận trọng và tinh tế! Ông ấy không email vì e ngại anh sẽ tự ý phát tán nó ra trên internet, hay thậm chí đem đăng lên báo như anh đã làm với lá thư “riêng” gửi cho BS Cường và LS Trí Dũng trên tờ Văn Nghệ! Như đã nói, tôi buồn và thất vọng vì không ngờ một người có uy tín và danh vọng như anh mà lại trình bày vấn đề thiếu trung thực như vậy!

Sở dĩ CĐ ở NSW đã không tổ chức biểu tình chống đối trong tối 30/11/2012 tại Nineveh Club là vì tin tưởng vào thiện chí của nhóm tổ chức show qua email đề ngày 9/11 của ông LQN hứa sẽ loại bỏ hai ca sĩ từ VN là LQ và TH, và nhất là tin tưởng rằng khi có mặt anh trong show, với uy tín của anh ắt hẳn sẽ không thể có chuyện xấu xẩy ra. Nào ngờ vào cuối chương trình buổi diễn tại Nineveh tối hôm đó, anh đã mời 2 ca sĩ từ VN sang – nguyên nhân chống đối của CĐ – lên sân khấu, lấy cớ là để “xin lỗi khán giả ái mộ”. Xin lỗi xong, họ hỏi ý kiến khán giả xem có “được” hát hay không, để rồi dĩ nhiên sau đó trình diễn thoải mái. Phải công nhận là anh rất khéo. Cái khéo của anh là ở chỗ anh phủi tay tránh tiếng, rời rạp ra về ngay sau khi tạo cơ hội cho họ lên sân khấu. Tôi đoán là anh và nhóm tổ chức phải bàn thảo tính toán kỹ lưỡng từ trước thì bài bản mới được lớp lang như thế! Khôn khéo hơn nữa, anh bỏ không tham dự 2 buổi trình diễn sau ở Perth và Melbourne vì biết rằng ở 2 nơi đó có thể có biểu tình chống đối vì được Sydney thông báo. Thay vào đó, anh lên Brisbane tham dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân VN, chụp nhiều hình ảnh quảng bá trên internet, rõ ra là người công chính, luôn luôn quan tâm đến người tị nạn VN. Thật là một tuyệt chiêu, đến Nhạc Bất Quần cũng còn phải chào thua: yên ấm mọi bề, ca sĩ từ VN sang vẫn hát, anh hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ MC, bầu show hài lòng vui vẻ, uy tín cùa anh không những không sứt mẻ mà không chừng còn lên cao!

Trong email đầu tiên về vụ này gửi cho CĐ vào ngày 29/10/2012, anh có nhắc rằng tại Hoa Kỳ từ lâu các tổ chức CĐ đã không còn chống các show có ca sĩ từ VN sang mà anh đã nhiều lần làm MC, ngầm ý thắc mắc tại sao Úc Châu lại chống? Thưa anh, Úc Châu có chính sách, đường lối hành động riêng, không bắt chước nơi khác, cũng không buộc nơi khác phải làm giống như mình. Nhập gia phải tùy tục, anh Nam Lộc ạ! Người Việt quốc gia tại Úc Châu chúng tôi đã hiểu thấu dã tâm từng bước xâm nhập, lấn chiếm các CĐ hải ngoại của CSVN, và tự coi Úc Châu như một tiền đồn chống xâm nhập văn hóa của CSVN mà các Ban Chấp Hành CĐNVTD ở đây có nhiệm vụ phải giữ vững kẻo bị địch tràn ngập. Đơn giản chỉ có thế!

Bây giờ thì anh biết rồi đấy! Chúng tôi hy vọng là từ nay anh đừng dính dự vào những show có mặt các ca nghệ sĩ từ VN sang diễn tại Úc Châu nữa! Bởi vì chắc chắn CĐ ở đây sẽ biểu tình chống đối, không tốt cho anh!

Những chuyện chung quanh cái show “Nơi Thời Gian Ngừng Lại” vừa rồi thật ra chẳng hay ho gì, và thực sự không đáng cho chúng ta tốn thời giờ và giấy mực. Thế nhưng lá thư “riêng” của anh đăng tải trên báo Văn Nghệ, theo tôi, có thể có tác dụng nguy hại khiến một số đồng hương có thể hoang mang, mất niềm tin vào giới lãnh đạo CĐ ở Úc Châu, đặc biệt là ở Sydney này. Chính vì nhu cầu “giải độc” cho những người không rõ chuyện mà vạn bất đắc dĩ tôi phải viết trả lời anh trước công luận, mong anh hiểu.

Thư trả lời này đến đây đã quá dài, tôi xin chấm dứt. Lời cuối xin được chúc anh một năm 2013 nhiều tài lộc như mọi năm trước, và mong anh nghĩ lại để đứng cùng chiến tuyến với chúng tôi trong công việc bảo vệ cộng đồng hải ngoại chống lại những âm mưu xâm nhập văn hóa của chế độ CSVN.

BS Nguyễn Mạnh Tiến

.
nc3=5758223
__,_._,___

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s