Nhân Vật Cộng Đồng: Hạnh Dương

Nhân Vật Cộng Đồng: Hạnh Dương
Người thu thập: Hoàng Ngọc An
 
Hạnh Dương tự xưng là ký giả ơ San Jose. HD “register” để nhận bản tin hàng ngày từ Tòa Bạch Ốc, rồi sau đó vờ vịt “gạt gẫm” những người không biết rằng ông ta là ký giả “đặc biệt” với những mail đưa tin tức Tòa Bạch Ốc.

HD ủng hộ Đảng Dân Chủ. Sự ủng hộ này đã trở thành đáng trách khi hậu thỉnh nguyện thư nghĩa là sau vụ TNT, Hạnh Dương đã làm một hành động đáng lên án: HD tung một bản tin chụp mũ, vu khống ngay 2 nhân vật của Văn Phòng Tiếp Cận Cộng Đồng là Eddie Lee và LS Tuyết Dương. Sự vu khống viên chức chính quyền Hoa Kỳ, ngoài việc vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, cho thấy  trình độ người Viêt rất kém khi hội nhập vào xã hội Mỹ mà còn làm cho người khác “coi khinh” cộng đồng Việt. Điều đáng trách khác nữa là Hạnh Dương trơ tráo không biết xin lỗi sau khi mọi chứng cớ được trưng đầy đủ. Hạnh Dương vắng mặt một thời gian ở net, sau khi lại xuất hiện và tiếp túc vài mails viết bài theo kiểu tung tin không chính xác.

Chứng cớ:

Tài Liệu về ký giả Hạnh Dương- báo Calitoday trong vụ Ô Eddie Lee (Vụ Thỉnh Nguyện Thư)

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s