Bé Bảy-Xin hỏi quý ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định và Tạ Cự Hải v/v 2 hội có đến Richmond dự lễ đổi Ngày Quốc Hận không?

Fw

Bài liên quan:

Lão Móc- Phải Chăng Đảng VT lại Âm Mưu Đổi Ngày Quốc Hận để chạy tội cho Vc?

Hoàng Lan Chi – “Ngày Quốc Hận” bị biến thành “Ngày Nam Việ t Nam’?

Trần Gia Phụng-Âm mưu biến ngày Quốc Hận thành Ngày Thuyền Nhân?
**********************************************************

From: BEBELIEM
To: congdongthudohtd <>; congdongthudo <congdongthudo; lhccsvnchhtd ; lhccsvnch ;
Sent: Sun, Apr 7, 2013 3:45 pm
Subject: Kính gửi quý ông Chủ Tịch Đoàn Hữu Định và Tạ Cự Hải

California, ngày 7 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

1/ Ông Đoàn Hữu Định
Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virgiania
2/ Ông Tạ Cự Hải
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

Kính thưa quý ông,

Tôi là Nguyễn thị Bé Bảy, một cựu thành viên của Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, cũng là cựu thành viên của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, là hai tổ chức vẫn được đồng hương tị nạn CS xem là hai hội đoàn chống cộng mạnh nhất tại vùng Hoa Thịnh Đốn.
Trong những ngày vừa qua, các diễn đàn điện toán của người Việt hải ngoại có đề cập đến vấn đề Lưỡng Viện Quốc Hội của tiểu bang Virginia đã ban hành một nghị quyết công nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Nam Việt Nam ( hay cũng có thể nói gọn là ngày Việt Nam Cộng Hòa ), đó là Nghị Quyết SJR 455 được Thượng Viện Virginia chấp thuận ngày 21/2/ 2013 và Hạ Viện Virginia chấp thuận ngày 22/2/2013.
Bản Nghị Quyết bằng Việt ngữ do ông Nguyễn Ngọc Bích dịch từ nguyên bản Anh ngữ đã được đăng tải rộng rãi trên các diễn đàn, có kèm theo những lời như sau:

( trích )
Để đón nhận tin mừng này, các cộng-đồng VN ở Miền Đông đang rủ nhau về Richmond đi diễn hành ngày 27 tháng 4 tới đây–nhằm đánh dấu một mốc mới trong cuộc đấu tranh cho chính-nghĩa VN tự do.
( ngưng trích )

Từ những dữ kiện trên, xin quý ông vui lòng cho biết :
1/ Tổ chức Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ có liên hệ ra sao với Nghị Quyết SJR 455?
2/ Tổ chức Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Cựu Chiến Sĩ có ” về Richmond đi diễn hành ngày 27 tháng 4 tới đây–nhằm đánh dấu một mốc mới trong cuộc đấu tranh cho chính-nghĩa VN tự do.” không ?
3/ Nhận định của quý ông về Nghị Quyết SRJ 455 và cuộc ” diễn hành ngày 27 tháng 4 ” tại Richmond?

Trân trọng,

Nguyễn thị Bé Bảy

.

stime=1365363941
__,_._,___

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s