Xin hãy stop tô son trét phấn cho chế độ CS

Hoàng Lan Chi xin fw chuỗi mails từ : Hồng Phúc (Kansas)-Hoàng Lan Chi (Orange County) -Nguyễn Trọng Dzũng (San Jose) về việc một vài vị hay fw mail nói về cảnh đẹp, người đẹp hay lễ này nọ ở VN mà không fw những cảnh khổ, bần hàn.

Mong rằng quý vị nào đã sơ ý trong quá khứ, thì sẽ không còn ở tương lai nữa.

Hoàng Lan Chi

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s