Hoàng Ngọc An- Mẹ ơi, Trúc Hồ ra riêng!

Kịch giả tưởng

Mẹ ơi, Trúc Hồ ra riêng!

Con: mẹ ơi, Trúc Hồ ra riêng!

Mẹ: Chuyện gì?

Con: Trúc Hồ đang ca “Em đường em, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi” với mợ Thy Vân.

Mẹ: bằng cớ?

Con: Mấy chương trình Asia sau này không còn để tên Trúc Hồ, Giám đốc Kỹ Thuật gì nữa. Còn SBTN thực hiện ca nhạc với tên Trúc Hồ Music Production.

Mẹ: Ra vậy. Ăn cháo đá bát là nghề của chàng.

Con: Ai sẽ thắng nếu như tình nghĩa Vân- Hồ đứt đoạn?

Mẹ: nên oánh tù tì. Nếu búa thắng thì Trúc Hồ thắng, nếu đấm thắng thì Thy Vân thắng!

Con: Trúc Hồ thua, con cá vậy.

Mẹ: căn cứ vào đâu?

Con: Asia đã có lâu đời. Thy Vân, nếu bỏ cái tính thích nịnh, biết trọng dụng người tài thì có nhạc sĩ khác coi kỹ thuật. Ca sĩ thì ai mời, họ hát. Quảng cáo xôm tụ thì Asia sẽ sống. Thy vân cũng có TV riêng mà. Trúc Hồ lợi dụng mình có SBTN nhưng vài năm nữa SBTN sẽ sụp.

Mẹ: chứng minh?

Con: SBTN và VHN được chủ Mỹ chia hoa hồng, khoảng 20-25% trên tổng số tiền người Việt ký đặt trương mục xem các đài truyền hình Việt Ngữ phát sóng trên hệ thống DIRECTV. Các đài Viên Thao, Hồn Việt, ViệtFace tình nguyện làm chương trình Việt ngữ cung cấp FREE cho DirecTV, vì thế sau khi hết hợp đồng ví dụ, 5 năm, 10 năm, thì hai đài có huê hồng (tức SBTN và VHN) sẽ bị ngưng.

Mẹ: Sau vụ thỉnh nguyện thư, nghe nói Trúc Hồ ra mặt phục vụ cho VT. VT sẽ nuôi SBTN.

Con: VT nuôi ai, người đó chết. Thấy được bộ mặt Trúc Hồ và VT, dân chúng sẽ quay lưng. Còn các đài địa phương..

Mẹ: (ngắt lời): đa số là dỏm.

Con: đúng vậy. Họ chỉ lỗ là lỗ. Mọi thứ là của họ, cơ sở, máy móc, nhân viên để sản xuất chương trình. nhưng quảng cáo không đủ bù số Chi ra. Chỉ Trúc Hồ là lợi. Vừa được chủ Mỹ chi huê hồng, vừa có chương trình từ đài địa phương trám đầy. Mọi đài địa phương è cổ làm mọi cho Trúc Hồ.

Mẹ: Ai bảo hám cái danh. Ra cái điều ta đây là SBTN để ngồi chãnh chọe ở tiệc cộng đồng. Mấy cậu mợ văn nghệ sĩ háo danh thì cóc dám phê bình SBTN dù nó không chống cộng nữa hay khoác áo “trùm mafia truyền thông”. Các cậu mợ đó sợ mai mốt không được lên SBTN để “nói”!

Con: SBTN có vẻ đang xuống dốc. Nhiều cậu mợ còn lương tâm sót lại đã tẩy chay nó. Tương lai gần, VT làm SBTN chết. Do đó Thy Vân sẽ thắng trong cuộc tình chia tay này.

Mẹ: “chàng điếm” sẽ lại quỳ gối?

Con: Ố là la, đã có Trúc Hồ khác thay thế rồi.

Mẹ: ai vậy?

Con: Một chàng già, sẽ không hay ve vãn ca sĩ đào tơ như Trúc Hồ, sẽ không trùm mafia, nắm quyền sinh sát ca sĩ như Trúc Hồ. Giới ca sĩ sẽ sướng rên mé đìu hiu khi từ nay vắng bóng Hồ!

Mẹ: ai?

Con: còn trong vòng bí mật. Thiên cơ bất khả lậu.

Hạ màn

Hoàng Ngọc An

Trúc Hồ Music Production

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoàng Ngọc An- Mẹ ơi, Trúc Hồ ra riêng!

  1. Pingback: Các bài viết về Trúc Hồ -2015 |

  2. Pingback: Tài liệu về Trúc Hồ -April 9, 2018 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s