Nhân Vật Cộng Đồng: Nguyễn Văn Tánh

Nhân Vật Cộng Đồng: Nguyễn Văn Tánh
Người thu thập: Hoàng Ngọc An

Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch CĐ New York, người thường tổ chức Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại New York.

Nhiệm kỳ 2009-2012, Nguyễn Văn Tánh được bầu là Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu của CĐNVQGHK.

Kỳ đại hội thường niên của CĐ NVQGHK ở Florida năm 2011, Nguyễn Văn Tánh hợp cùng Lưu Văn Tươi ( Chủ Tịch TCCĐ Florida) và Võ Đình Hữu, CT Hội Đồng Giám Sát của CĐNVQGHK sắp đặt “mưu kế” để gạt chiến hữu của mình là Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, Nguyễn Văn Tần. Âm mưu đó là để triệt hạ uy tín Nguyễn Văn Tần và không thay đổi hiến chương để tham quyền cố vị.

Không may mắn cho Nguyễn Văn Tánh và đồng bọn, Báo Túm “vào cuộc” và phanh phui mọi thủ đoạn. Tất cả đều có dẫn chứng youtube hay audio.

Tài liệu về vụ này tại đây: http://wp.me/p1DZcL-Wq
Một số bài viết:
Báo Túm số 3, Khi ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Tánh “cả vú lấp miệng em” Báo Túm 5, Chân Dung 2 ông Chủ Tịch Nguyễn Văn Tánh và Lưu Văn Tươi

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s