Nhân Vật Cộng Đồng: Đỗ Hồng Anh

Nhân Vật Cộng Đồng: Đỗ Hồng Anh
Thu thập: Hoàng Ngọc An.

Đỗ Hồng Anh từng là Chủ Tịch Tổ Chức Cộng Đồng VA, MD và  DC.
DHA đã không can thiệp mạnh mẽ khi VTV 4 phát hình ở DC và cuối cùng VTV 4 phát hình gần 2 năm và cuối cùng bị Trung Cộng dẹp.
ĐHA đã bao che cho Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc ( 2 vị giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngọai, 2 nhân vật chính làm cầu nối cho cán cộng cấp cao tiếp xúc với nhiều vị ở DC tại tư gia Dương Văn Hiệp.)’
ĐHA âm mưu thay cột cờ ở Eden trong khi cộng đồng không có tiền, còn nhiều việc khác phải làm, chỉ để “kiếm credit” chữa chạy tội cho Dương Văn Hiệp. Việc làm này bị ô Bùi Dương Liêm khám phá ra và đã gây ra một cuộc bút chiến ở net, xáo trộn ở cộng đồng.

ĐHA năm 2005 đã theo VT âm mưu xóa tên Ngày Quốc Hận để đổi thành “March Freedom”.

Chứng cớ:

Trương Duy Linh-Tư Cách CT CĐ VA, Đỗ Hồng Anh

Đầu năm 2013, Đỗ Hồng Anh viết một mail gửi diễn đàn, kèm một mail khác ký tên Trần Văn Dư ( mà dư luận VA năm 2010 cho đó là ĐHA) với nội dụng mạ lị, chụp mũ, vu khống Hoàng Lan Chi. Hoàng Lan Chi đã viết một bài ở link dưới đây, trong đó cho biết trong tương lai Đỗ Hồng Anh sẽ phải trả lời trước tòa án Hoa Kỳ về tội phát tán tài liệu mạ lị người khác vô bằng cớ:

Về tội phát tán bài viết mạ lị người khác của Cựu CT CĐ (VA, MD , DC) Đỗ Hồng Anh

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s