Nguyễn Đạc Thành cũng chính là kẻ trong vụ “Bông Hồng Trên Nấm M ộ Hoang” tại Úc năm 2010

LGT: Nguyễn Đạc Thành, kẻ đang gây xáo trộn vì cho rằng VC đã có chính sách này nọ với Nghĩa Trang Quân Đội cũ, cũng chính là thủ phạm vụ ” Bông Hồng Trên Nấm Mộ Hoang” ở Úc năm 2010
Hoàng Ngọc An

TRÍCH:
“Ông Nguyễn Đạc Thành nhấn mạnh, thiện chí và hành động của các cơ quan chức năng của Việt Nam “đã chứng minh một cách hùng hồn chánh sách Nhân Đạo và quyết tâm thực hiện Đoàn Kết Dân Tộc của Chánh phủ Việt Nam”. “

Kính chuyển để quý vị có thêm tài liệu về ông Nguyễn Đạc Thành.

Đầu tiên là một tài liệu trên web Tạp Chí Quê Hương Online. Ông Nguyễn Đạc Thành ca gợi VC.

http://www.quehuongonline.vn/VietNam/Home/Nguoi-Viet-o-nuoc-ngoai/Tin-cong-dong/2009/06/3600A1C9/

“Trong thời gian qua, thực hiện chính sách nhân đạo và đại đoàn kết dân tộc, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con kiều bào về thăm thân nhân, quê hương, đất nước, kể cả việc tìm và cải táng hài cốt những người từng phục vụ trong chế độ cũ, những người lính Mỹ chết trận tại Việt Nam.


Cảnh đào tìm hài cốt những người từng phục vụ trong chế độ cũ
(Ảnh: Internet)

Cảm kích trước chính sách trên, ông Nguyễn Đạc Thành – đại diện Vietnamese Mia Pow Foundation đã viết thư tới Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Chính phủ Việt Nam. Trong thư có đoạn:

“… Trong thời gian hơn hai năm qua, Chính phủ Việt Nam mà đại diện là Bộ Ngoại giao đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện dễ dãi cho chúng tôi trong việc giúp thân nhân tù cải tạo, tìm và đưa hài cốt người thân về với gia đình. Chính nhờ sự giúp đỡ đó, chúng tôi đã tìm được 240 ngôi mộ, giúp trên 50 gia đình đưa hài cốt người thân đoàn tụ với gia đình.

Với kết quả khích lệ đó, ông Thứ trưởng cũng như Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã đánh giá cao về nỗ lực Nhân Đạo và sự thành công của chúng tôi trong thời gian qua. Ông Brian C. Aggeler(1) cũng đã ca ngợi thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong vấn đề hài cốt tù cải tạo. Ngoài sự đánh giá của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ ra, đồng bào hải ngoại cũng đã có nhiều thiện cảm hơn, nhiều tin tưởng hơn đối với chính sách đoàn kết dân tộc của Chính phủ Việt Nam …”

Ông Nguyễn Đạc Thành nhấn mạnh, thiện chí và hành động của các cơ quan chức năng của Việt Nam “đã chứng minh một cách hùng hồn chánh sách Nhân Đạo và quyết tâm thực hiện Đoàn Kết Dân Tộc của Chánh phủ Việt Nam”.

Quê Hương

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s