VC lập khu di tích Trại Giam Tù Binh cộng sản ở Phú Quốc để duy trì lòng hận thù

Thưa quý vị

1- Dưới đây là hình ảnh của cái gọi là “Khu di tích Trại giam tù binh cộng sản” ở Phú Quốc, được sinh viên Úc chụp lại, khi về thăm Việt Nam. Khu này mới khánh thành tháng 3/2013

VC đã lập Bảo Tàng chiến tranh gì đó và trưng mấy cái quái thai dấm dớ để vu cho là hậu quả của chất độc da cam.

Vì có tiền, VC lại lập khi di tích này. Mục đích của cộng sản là nhắc nhở cho đám cộng sản hay dân chúng theo cộng của chúng NHỚ.

2- Trong khi đó ở hải ngoại thì:

1-Một số người thì nói rằng Mỹ không thích nhắc đến Ngày Quốc Hận nữa, thôi thì chúng ta đổi tên gọi. Và họ đã chủ trương, tiếp tay, vận động để Quốc Hội VA ra nghị quyết công nhận ngày 30/4 là “Ngày Miền Nam VN” !

Xem vụ này tại đây với đủ bài vở, chứng cớ:

Báo Túm-Vụ Quốc Hội VA ra NQ đổi “Ngày Quốc Hận” t hành ” Ngày Nam VN”

2-Một số lớn khác thì hô hào ” 30 năm rồi nên quên hận thù để xây dựng quê hương” hoặc như Trúc Hồ kêu gọi như sau:

-“Cho nên với bổn phận của người dân Hoa Kỳ cũng như là một người Việt Nam, Trúc Hồ nghĩ là chúng ta nên thông minh, sáng suốt và đặt cái quyền lợi của người Việt Nam trong nước trên tất cả mọi quyền lợi khác. Chúng ta tạo dựng sức mạnh để giúp chính quyền Hoa Kỳ mang chính quyền Việt Nam gần lại với tự do, và sự giúp đở đó cần những cái ý kiến của những người dân Hoa Kỳ gốc Việt, cái đó rất cần thiết.”

-“Chúng ta không có đòi hỏi nhiều, chúng ta chỉ xin là quyền căn bản làm người thôi, cái quyền đó nước Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa đã là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì chắc chắn là họ phải chấp nhận theo cái gọi là Bản Tuyên Ngôn, Hiến Chương Về Nhân Quyền mà đã ký năm 1948, chắc chắn họ phải bắt buộc.

-Chúng ta không bao giờ kêu gọi lật đổ chế độ (cộng sản) hay là bạo động hay là gì hết, cái đó hoàn toàn sai. Trong thế giới chúng ta đang sống bây giờ, chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta đều nên hành động một cách nói chuyện với nhau. Nước Việt Nam chúng ta quá nhiều chiến tranh, chúng ta không nên kêu gọi chiến tranh, không nên kêu gọi hận thù, mà chúng ta phải nên mang tình yêu xóa tan hận thù.

Xem đầy đủ tại đây: Ngô Kỷ- Trúc Hồ, SBTN, TT.Asia “nối giáo” cho giặc

3- Một ông tên William Hoang thì viết như sau: Ý nghĩa tích cực nhất cùa Ngày 30 Tháng Tư Ðen, 1975 là tưởng niệm tới những vị anh hùng tuẫn tiết trong biến cố Tháng Tư Ðen, những Thuyền Nhân xấu xố bỏ mình trên biển cả, và những người đã bỏ mình trong rừng núi trên chặng đường vượt biên hay trong các trại tù cải tạo hơn là cứ ôm và tưởng nhớ tới mãi mối hận, tới vết thương chiến tranh mà người Mỹ nay không muốn nhắc tới nữa.

4-Và còn một số những kẻ khác, kêu gọi quên hận thù, hòa hợp hòa giải với vc.

Cá nhân chúng tôi nghĩ rằng, với những kẻ kêu gọi Quên hận thù, nên “tống cổ” họ về VN sống với cộng sản. Họ không xứng đáng làm một công dân trong một nước tự do.

Xin mời coi hình ảnh của khu di tích dưới đây để thấy cộng sản đã làm những gì để khêu gợi, duy trì lòng hận thù!

Hoàng Ngọc An

* *****************************************************************************


Phu Quoc Jail Museum

Ngày 15/3/2013 VC khánh thành khu di tích lịch sử Phú quốc :
Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam

64099_10151409239057643_877884289_n.jpg

547611_10151409245527643_248538537_n.jpg2520_10151409248002643_446469941_n.jpg
306027_10151409250907643_1205181469_n.jpg

563701_10151409251402643_2018460641_n.jpg
552611_10151409256342643_1785146250_n.jpg
63533_10151409255867643_732287768_n.jpg

32635_10151409261692643_1273046741_n.jpg
525207_10151409261567643_934104371_n.jpg
533740_10151409258757643_1125437084_n.jpg

562549_10151409258547643_62866396_n.jpg
533612_10151409261152643_743178399_n.jpg
537359_10151409264177643_843384234_n.jpg
544232_10151409264182643_2088687590_n.jpg
521855_10151409245872643_1303815680_n.jpg

547657_10151409245907643_1754225274_n.jpg

555003_10151409243362643_1389020842_n.jpg
528181_10151409243152643_1906865678_n.jpg
554064_10151409240247643_59641305_n.jpg
544124_10151409240412643_1491209869_n.jpg
531975_10151409242947643_1717584684_n.jpg

522029_10151409248217643_95179425_n.jpg

64465_10151409248392643_798820280_n.jpg
15121_10151409254327643_1740335984_n.jpg

59758_10151409253862643_1923184582_n.jpg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s