Nhân Vật Cộng Đồng: Sơn Tùng

Nhân Vật Cộng Đồng: Sơn Tùng
Thu Thập: Hoàng Ngọc An

Sơn Tùng là nhà văn sau 1975, làm cho Văn Nghệ Tiền Phong, từng là chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại.
Năm 2009, khi ký giả Hồng Phúc báo Ngày Nay Kansas tố cáo vài vị giám đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai ở DC giao du với cán cộng, thì Sơn Tùng bất ngờ quay 180 độ, phản bội lại Hồng Phúc. Sơn Tùng viết bài bao che, bênh vực cho Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc của Đài Việt Nam Hải Ngọai.

Cứ sau mỗi bài của Sơn Tùng,  Hoàng Lan Chi,  Đòan Trọng Hiếu, Thuy Vi, Hương Sài gòn đáp trả đích đáng.
Một năm sau, Sơn Tùng, một lần nữa lại bị dư luận kháp nơi lên án vì đã tuyên bố một câu đại loại ám chỉ “cờ vàng phủ thịt thối”.

Chứng cớ:

Hoàng Ngọc An – Lá cờ vàng phủ những đống thịt thối?

Trương Duy Linh – Các bài viết phản bác Sơn Tùng

Đài Việt Nam Hải Ngoại và Tòa Đại Sứ VC -Tài Liệu 3

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s