Tài liệu với đầy đủ chứng cớ audio về vụ Tượng Đài ở DFW

Tài Liệu về Vụ Tượng Đài DFW

Thưa quý vị

Sau gần 2 tháng quan sát chuyện xảy ra ở Dallas , chúng tôi tóm tắt và đưa tài liệu để lưu trữ ở đây. Mục đích để những vị ở xa có thể hiểu vấn đề vì tài liệu của Báo Túm luôn có chứng cớ.

Cộng đồng hải ngoại từ khoảng 2004 trở về sau thường có nhiều xáo trộn. Đó là do trong hàng ngũ quốc gia đã có những kẻ trở cờ do NQ 36 nhử danh hay lợi. Nhiệm vụ của mọi người, dù không ở tại địa phương, một thành phố hay tiểu bang hay một tổ chức nào, nhưng có nghĩa vụ lên tiếng yểm trợ chính nghĩa cờ vàng.

Vì lý do đó, Báo Túm đã phải dành thì giờ, lưu trữ tài liệu tại blog Chúng Tôi Muốn Tự Do để mỗi khi đồng hương cần tìm hiểu thì có sẵn.

1- Tóm tắt vụ này thì quý độc giả có thể coi ở đây: Báo Túm 18-Thời sự-Về vụ tượng đài ở Arlington, Tarrant

2- Chứng cớ audio có trong bài này: Báo Túm 19 -Một số chứng cớ trong buổi họp báo 26-8 của Ủy Ban Tượng Đài Arlington, Tarrant

3-Ý kiến một số người ở xa tại đây: 6 Ý kiến với Ủy Ban Xây Dựng về tượng đài Dallas

TÓM TẮT

Vụ Tượng Đài Dallas tóm tắt diễn tiến như sau:

1- Khoảng tháng 5 năm 2011, BS Đàng Thiện Hưng đã mời đại diện 2 CĐ Dallas và Tarrant, Liên Hội Chiến Sĩ VNCH (gọi tắt là Liên Hội), các hội đòan cựu quân nhân không nằm trong Liên Hội, vài hội đoàn dân sự, và vài cơ quan truyền thông báo chí đến tư gia (có chiêu đãi hậu hĩ) để bàn về việc tổ chức phát học bổng cho các em học sinh trung học.

Từ đó những buổi họp tiếp theo sau, cũng chiêu đãi tại tư gia, mục đích được mở rộng ra không chỉ là học bổng nữa, mà là giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH và xây dựng tượng đài. Không có Chủ Tịch Nguyễn Kinh Luân trong các buổi này.

2- Khoảng đầu tháng 10 năm 2011, với sự vận động của ông Nguyễn Xuân Hùng, một buổi họp tại quán ăn gồm (BS Hưng, ông Nguyễn Kinh Luân, ông Nguyễn Ngọc Sơn (HT Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức)). Trong buổi này, mọi người nghe BS Hưng trình bày ý kiến về các chương trình mà ông ta muốn thực hiện: Xây tượng đài, Học bổng và giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH. Trong buổi họp, các vị này đã hỏi nhiều về kế hoạch, dự án, thủ tục hành chánh v.v. và câu trả lời từ BS Hưng là chỉ mới là ý tưởng và chưa có gì cả. Ông Nguyễn Kinh Luân đề nghị tổ chức họp khoáng đại để thỉnh ý đồng hương trong vùng, nhưng BS Hưng từ chối. Vì thế sau đó CĐNVQG đã lên tiếng cho biết chỉ tán thành ý kiến mà không thể tiếp tay kêu gọi đồng hương đóng góp cho một chương trình không được rõ ràng. Xin xem phụ lục số 1.

3- Ngày 1 tháng 7/2012, Hội Heroes of South Vietnam Memorial Foundation (HSVMF), tổ chức họp khoáng đại để giới thiệu chương trình.

4- Ngày 7 tháng 7/2012, trong buổi lễ đặt viên đá, được nhìn thấy mô hình đất sét của Tượng Đài, đa số mọi người không đồng ý.

5- Ngày 22 tháng 7/2012, Hội HSVMF tổ chức họp khoáng đại lần hai để lấy ý kiến chung về mô hình tượng đài. Xin chi tiết tại đây:

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3561

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3562

6- Ngày 12 tháng 8/2012, CĐNVQG Hạt Tarrant tổ chức họp khoáng đại thể theo yêu cầu của các hội đoàn trong vùng.

Xem chi tiết tại đây: http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3633

7- Ngày 26 tháng 8/2012, Hội HSVMF tổ chức họp báo.

8- Ngày 12/9/2012, một số người dân tại DFW gửi thư cho Ông Robert Rivera (City Councilman ) để yêu cầu ông này trợ giúp Ủy Ban Liên Lạc làm việc với Ủy Ban Tượng Đài hầu có được một mô hình oai hùng xứng đáng với người lính Việt. Ông Roberrt Rivera là một trong 4 người có thẩm quyền về việc châp thuận để đặt Tượng Đài Việt Mỹ trong Công Viên Tưởng Niệm. Ông Nguyễn Kinh Luân đã fw thư này đi khắp nơi để yêu cầu mọi người tiếp tay. Được biết hiện nay số thư gửi cho ô Robert Rivera đã khá nhiều.

9- Ngày 15/9/2012, trong buổi họp khoáng đại do CĐNVQG Hạt tarrant tổ chức, ông Hà Thúc Thanh, Ủy Viên Ban Liên Lạc cho biết sau khi nhận được mails từ đồng hương, Nghị Viên Robert Rivera đồng ý “set up” một buổi gặp gỡ giữa ( Ủy Ban Tượng Đài BS Hưng- Một số tổ chức ở DFW). Nhưng ông Đào Chí Nhân, đại diện Ủy Ban Tượng Đài BS Hưng đã xin với thành phố đình hoãn buổi họp vô thời hạn. Điều này cho thấy Ủy Ban Tượng Đài BS Hưng không muốn làm việc cùng Cộng Đồng Tarrant, các hội đoàn cựu quân nhân và dân sự và đồng hương trong vùng.  Cho đến hôm nay vẫn chưa có tin tức gì về buổi họp có được tổ chức như thiện ý của Nghị Viên Roobert Rivera đề ra hay không

CÁC BÀI VIẾT VỀ VỤ NÀY:

Báo Túm 21-Mô Hình tượng đài mới của BS Hưng-DFW

 Hội Không Quân DFW gửi thư cho ô Robert Rivera

 

Nguyễn H Quốc – Kẻ Què Quặt

Người Phố Garland- Tượng Đài DFW-Thấy sao nói vậy người ơi!

Báo Túm 19 -Một số chứng cớ trong buổi họp báo 26-8 của Ủy Ban Tượng Đài Arlington, Tarrant

Báo Túm 18-Thời sự-Về vụ tượng đài ở Arlington, Tarrant

6 Ý kiến với Ủy Ban Xây Dựng về tượng đài Dallas

Cộng Đồng Dallas họp khoáng đại ngày 12/8 để bàn về việc thay đổ i mô hình tượng đài với Ủy Ban Xây Tượng Đài

Nguyễn Thái – Không thể trưng bày hình ảnh lá cờ rũ tả tơi tại t ượng đài Dallas

Ý kiến với Ủy Ban Xây Dựng về tượng đài Dallas

Chứng cớ audio:

1- Bs Hưng dạy dỗ cộng đồng trong 15 phút ngày 22/7:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung.mp3

2-BS Hưng nói láo là nhóm BS Chất không cho đồng xu nào: 5 phút

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHungAiChoDongXuNaoChua.mp3

3-BS Hưng nói ngang ngược khi bảo rằng đa số mọi người trong ngày 22/7( do chính BS triệu tập đồng hương) là “đa số trong thiểu số” 5 phút

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-DaSoThieuSo-NhomCamDau.mp3

4- BS Hưng nói láo là ông Nguyễn Kinh Luân không mời (ngày 12/8), khi ông Trương Sĩ Lương chứng minh là Có thì BS Hưng “lươn lẹo” nói trớ sang là “mời miễn cưỡng”( mời sau 24 giờ) – 7phút

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-MoiMienCuong.mp3

5-BS Hưng bị người từ phương xa đến hỏi như xếp hỏi cung cấp dưới- 5phút

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/KimAuHoiCungBSHung.mp3

Audio trọn chương trình từ radio ngày 22/6/2012

Phần 1:

http://www.saigonradio890am.com/?q=content/phong-s%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dp-khoang-d%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-%E1%BB%A7y-ban-xay-d%E1%BB%B1ng-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-dai-dfw-july-22-2012-ph%E1%BA%A7n-1

Bản word do Thế Giới Mới ghi lại: http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3561

Phần 2:

http://www.saigonradio890am.com/?q=content/phong-s%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dp-khoang-d%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-%E1%BB%A7y-ban-xay-d%E1%BB%B1ng-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-dai-dfw-july-22-2012-h%E1%BA%BFt

Bản word do Thế Giới Mới ghi lại:

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3562

Báo Túm

Gallery | This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại, Tượng Đài DFW. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s