Nhân vật cộng đồng: Nguyễn Tỵ- Michigan

Nhân vật cộng đồng: Nguyễn Tỵ -Michigan

Nguyễn Tỵ là cựu quân nhân ở Michigan.

Ông gửi thư tố cáo Hội Cựu Quân Cán Chính Detroit không mặc quân phục trong ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong và hỏi đích danh Hoàng Ngọc An. Sau khi tìm hiểu cả đôi bên, HNA viết Báo Túm.

Hội Cựu QCC Detroit, thể theo yêu cầu của bà ThuyVi, một cư dân địa phương, gửi Thư Mời ông Tỵ đến 1 trong 3 địa điểm công cộng để gặp. Lý do, đây không phải là lần đầu ông Nguyễn Tỵ viết mail này nọ về tổ chức cộng đồng hay Hội cựu quân nhân.

Ông Tỵ đã từ chối bằng cách đòi Hội Cựu QCC về Cali đối thoại với trọng tài là …Tập Thể Cựu CCS ở Nam Cali, với lý do trước đó ông đụng độ với Tổ Chức Cộng Đồng và họ đưa phim bị cắt xén. HNA đã đề nghị mỗi bên tự quay, tự đưa net nhưng ô Tỵ vẫn ngoan cố nói rằng ông phải bảo vệ tính mạng ông! Cuối cùng, HNA đã viết nếu vậy ông cứ đưa cả gia đình, giòng họ ông đến, thậm chí thuê cảnh sát Mỹ bảo vệ ông.

Tóm lại, đây là một nhân vật điển hình của nhiều cộng đồng: Họ bươi móc tố cáo những chuyện này nọ để chụp mũ vu khống những tổ chức cộng đồng hay hội đoàn mà ho không thích. Riêng Michigan, khi người bị vu khống mời thì kẻ vu khống không dám đến.

Chứng cớ

 Báo Túm-V/v Hội Cựu Quân Cán Chính/VNCH Detroit mặc đồng phục tại Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Chùa Linh Son, Michi gan

 Trích mails

Số 4: từ Hoàng Lan Chi trả lời Tỵ Nguyễn

Thưa ông Tỵ

Tôi đã thưa, bên nào bên đó quay phim cho bên mình. Ông có thể đưa cả gia đình, giòng họ ông đến, thậm chí thuê cả cảnh sát Mỹ đi theo ông.

Chính ông vu khống hội, bây giờ họ lịch sự mời ông ra đối thoại, ông lại bầy trò ruồi bu và “mát thần kinh”  quá. Xin lỗi, đến thư này, tôi phải dùng lời lẽ này. Ông đuối lý và sợ chăng? Nếu thế, hãy xin lỗi hội. Vậy thôi, quá dễ mà phải không thưa ông?

Sự việc này sẽ đưa lên blog Chúng Tôi Muốn Tự Do đầy đủ cho khắp nơi tỏ.

Số 3 từ Tỵ Nguyễn trả lời Hoàng Lan Chi  

From: Ty Nguyen
Sent: Monday, January 21, 2013 7:17 PM

Kính Bà Hoàng Lan Chi.
Hội QCC đã có những vị  liện lệ đến 2 sự việc  xẩy ra nêu trên, do
thắc mắc của thế hệ “Hâu Duệ “để được vô tư và bảo đảm trung trực, tôi
phải quyết định nơi xa để bảo cho chính bản thân tôi, khi sự việc xẩy
ra rồi, đính chính cũng bằng thừa.

Số 2 từ Hoàng Lan Chi góp ý với Tỵ Nguyễn

Cali ngày 21 tháng 1 năm 2913

Kính thưa ông Nguyễn văn Tỵ
Chúng tôi mới nhận thư ông ở “để kính trình”. Với tư cách là người được ông fw mail cách đây cả tháng, sau đó tìm hiểu sự việc và viết Báo Túm, Báo Túm-V/v Hội Cựu Quân Cán Chính/VNCH Detroit mặc đồng phục tại Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Chùa Linh Son, Michi gan,  tôi xin mạn phép hỏi ông Nguyễn Văn Tỵ:

1. 2 vụ mà ông liệt kê dưới đây , theo chúng tôi được biết, là giữa ông và Tổ Chức Cộng Đồng Michigan cũ. Như vậy thì dính líu gì đến Hội Cựu QCC Detroit?
2. Ông là người nêu vấn đề và nay Hội Cựu QCC Detroit mời ông đến đối thoại để giải đáp thắc mắc, như vậy tại sao phải đến Cali nhờ TậpThể Cựu CS ở đó làm trọng tài?! Họ không phải cấp trên, không dính líu gì đến việc giữa ông và Hội Cựu QCC Detroit cả.
3. Nếu ông e ngại thì bên ông cũng quay phim, bên kia cũng quay và cả đôi bên cùng đưa lên net. Vấn đề quá giản dị phải không thưa ông Tỵ? Sao anh không chọn cái dễ mà chọn cái khó và quá vô lý đến vậy?
Tôi ngỡ ông đã hiểu vấn đề là sống trong cùng một thành phố, nên chung sức để cộng đồng vững mạnh. Hóa ra, ông vẫn chưa hiểu thì phải. Thật đáng tiếc.

Số 1 từ Tỵ Nguyễn:
Do văn thư của ông đề ngày 21 tháng 1 năm 2013. đề nghi tôi gặp các
ông để đối thoại. Qua kính nghiêm bản thân tôi ở Michigan đã 2 lần sinh hoạt Công đồng
với các ông, có những sai trái:
1) Họp Tại Trường Học ở Lansinh, có Quý ông tham sự,sau đó biên bản đã
viết không đúng sự thật. việc này anh Vũ Thành đã lên tiếng.
2) Trong cuộc họp tai Lansing tổ chức Bầu Cử đã có sụ tham gia của cô
Milon Hoàng, có quy film, nhưng khi phổ biến film đã bị cắt xén.
Để có sự vô tư, tôi đề nghi cuộc gặp gỡ trên sẽ tổ chức tại Tiểu Bang
California,cóTập Thể Chiến Sĩ VNCH/ hải ngoại làm trung gian trong
tài, mỗi bên có số nguời đại diện bằng nhau, sẽ có quy film để làm
bằng.
Kính chào ông.
Detroit ngày 21 tháng 1 năm 2013.
Nguyễn Văn Ty.

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Nhân vật cộng đồng: Nguyễn Tỵ- Michigan

  1. Pingback: Nhân Vật Cộng Đồng- Hoàng Thái Michigan |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s