Xin ghi tên phản đối Nghị Quyết đổi ngày Quốc Hận sang Ngày Công Nhận miền Nam VN của Quốc Hội Virginia được vận dộng bởi Phan Đ ức Tính-Trần Mỹ Lan ở Richmond, VA

Xin chuyển tiếp thư từ CDNVQGHK, một tổ chức liên bang với thành viên là một số các Tổ Chức Cộng Đồng tiểu bang/hay thành phố, kêu gọi mọi người đồng ký tên để gửi kháng thư phản đối lên Quốc Hội VA về nghị quyết mới đây của Quốc Hội này. Đó là NQ đổi ngày Quốc Hận 30/4 sang ngày “công nhận Miền Nam VN”. Nghị Quyết này:

– được vận dộng bởi ông Phan Đức Tính, một doanh gia ở Richmond, bà Trần Mỹ Lan, Phòng Thương Mại Á Châu của VA

-được tiếp tay phổ biến trên mạng lưới net của những vị sau đây: BMH ở MD, tổ chức Nghị Hội của ông Nguyễn Ngọc Bích, ông Nguyễn Mậu Trinh ( đồng chủ tịch tổ chức cộng đồng ở VA, MD, Dc) .

Xin quý vị gửi thư cho địa chỉ mai hthulan, để Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia HK cập nhật và sẽ gửi cho Quốc Hội VA trước ngày 30/4 năm 2013.

Kính,

Hoàng Ngọc An

******************************************************************************

Kính thưa:
– Quí Đồng Hương

– Quí Hội Đoàn, Đoàn Thể, Đảng Phái Chính Trị
– Quí Cộng Đồng Thành Viên

Quốc Hội Tiểu Bang Virginia ban hành Quyết Nghị công nhận ngày 30 tháng 04 là “Ngày Nam Việt Nam” đã gây sự phẫn nộ và tranh luận trong cộng đồng Người Việt Hải Ngoại.

Để tạo sức mạnh và có tiếng nói chung của những người cùng lập trường, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ kính mời quí vị ghi danh vào Kháng Thư dưới đây và nhờ phổ biến rộng rãi.

Hạn chót là ngày Chủ Nhật, 21/4/2013. Kháng Thư sẽ được gởi đến Quốc Hội VA vào tuần kế tiếp.

Chân thành cám ơn quý vị.

Huỳnh Thu Lan
CT/HĐCH/CĐNVQGHK

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s