Nhân Vật Cộng Đồng- Hà Giang

Nhân Vật Cộng Đồng: Hà Giang
Người thu thập: Hoàng Ngọc An
 
 HaGiang

Hà Giang, được biết là phóng viên của Báo Người Việt.
Nhiều năm trước Hà Giang ở trong một tổ chức chính trị. Hà Giang đã tham dự biểu tình chống báo Người Việt nhưng sau đó lại vào làm cho báo này.
Trong vụ Cựu TNCT Đỗ Văn Phúc bị bà Nancy Bùi Triều Giang kiện, Hà Giang đã viết vài bài rất “nguy hiểm”. Nguy hiểm vì có tính cách “đánh” vào hàng ngũ người chống cộng, làm “nhụt chí” họ qua các dữ kiện giống như “dọa kiện”

Tài liệu về Hà Giang:

Hoàng Ngọc An- Bà Hà Giang (báo NV) và loạt bài về vụ kiện Cựu TNCT Đỗ Văn Phúc

Hà Giang (báo NV) với phóng sự về Bà Betty Tisdale và câu nói của BS Phan Quang Đán

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Nhân Vật Cộng Đồng- Hà Giang

  1. Pingback: Hoàng Ngọc An nhận định về vụ báo Người Việt kiện bà Hoàng Dược Thảo | CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s