Lão Móc- Lưng lính “chùa” sao, cứ lụi hoài?

Chuyện ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc là một chuyện dài nhân dân tự vệ. Tuy đã có nhiều người viết, chỉnh nhưng có vẻ ông này rất lì lợm. Ông ta vẫn tiếp tục múa bút vớ vẩn. Cá nhân tôi đã không đọc bài từ 2 vị cựu quân nhân trong truyền thông là Giao Chỉ và Huy Phương từ lâu. ( Ô Huy Phương, ngoài việc viết bài theo kiểu mặc 3 áo thụng để vái, ông còn cộng tác mật thiết với báo Người Việt Cali và Bà Nancy Bùi Triều Giang).
Tuy vậy, chúng tôi cũng xin chuyển tiếp bài này của Lão Móc và sẽ lưu lại trong blog Chúng Tôi Muốn Tự Do trong mục Nhân Vật Cộng Đồng để quý vị khi cần, có thể cho bạn hữu link để họ biết thêm về những kẻ như Giao Chỉ và có thái độ rõ ràng với những týp người này.

Hoàng Ngọc An

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Lão Móc- Lưng lính “chùa” sao, cứ lụi hoài?

  1. Pingback: Tài Liệu Nguyễn Đạc Thành-Nghĩa Trang Quân Đội |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s