Hoàng Lan Chi- Tân Niên Khai Thần Bút, Một Sự Sẽ Giai Thành

Tân Niên Khai Thần Bút

Tôi không “đắm đuối” văn chương như nhiều người hiểu lầm. Vài thân hữu nghĩ là tôi học Văn Khoa. Không đâu, tôi từng viết trong nhiều tạp ghi là tôi thích Y Khoa nhưng vì số xui thi rớt mà thôi và tôi vào Khoa Học là ngẫu nhiên. Vào đấy rồi học luôn chứ không trở lại Y Khoa nữa.

Có lẽ không đắm đuối văn chương nên tự ngày xưa, thuở mới học đệ tứ, tôi viết bài đăng báo chỉ để vui hay kiếm tiền nhuận bút ăn quà vặt.

Có lẽ không đắm đuối văn chương nên tôi không có nhu cần in sách.

Có lẽ không đắm đuối văn chương nên tôi thích phỏng vấn và tìm hiểu để giới thiệu “bạn với bạn”. Viết như trên nhẹ nhàng phải không? Tôi không dùng nhân tài vì đọc lên nghe lớn lao quá.

Vì không đắm đuối văn chương nên tôi chỉ thích viết những vụn vặt quanh đời sống. Một hình thức “blog” hay nhật ký thời xưa nhưng không chỉ cho riêng mình mà cho nhiều mình.

Bây giờ là năm mới 2013.

Nhìn lại năm qua, có lẽ những gì tôi cho rằng “hữu ích” vẫn chỉ là những bài của mục “Trò Chuyện với Lan Chi”.

Nơi đây, tôi phỏng vấn và tìm hiểu rồi “Giới thiệu Bạn với Bạn”. Giới thiệu từ những người trẻ của cộng đồng đến những người ngày xưa với đề tài mà đa số thích “Sài Gòn Muôn Năm Cũ”.

Bên cạnh một “Trò Chuyện với Lan Chi” có vẻ hiền hòa, sâu lắng là những bài viết về thời sự trong cộng đồng với một bút hiệu khác. Những bài ấy sắc lắm, sắc hơn dao bổ cau và khi đã hạ thủ thì không nương tay. Làm sao nương tay được với những người mà tôi xếp loại là “Việt gian”. Việt gian đáng ghét hơn VC cơ mà.

Phàm là con người, cá nhân tôi nghĩ rằng, dù ở độ tuổi nào, dù mầu da nào, dù tầng lớp nào, dù phái tính nào, dù tình huống nào cũng vẫn phải giữ một tấm lòng trung trinh với hai chữ Tổ QuốcDân Tộc. Không có tấm lòng ấy, tôi nghĩ là họ sẽ sa địa ngục khi họ chết đi. Không Chúa Phật nào đón rước những con người ấy cả.

Để giữ tấm lòng trung trinh ấy thì lại cần phải học hỏi để có nhận định đúng đắn. Sự thiếu hiểu biết cũng nguy hiểm không khác gì sự không biết. Sự vô tình, hững hờ rồi khoác áo “không làm chính trị” cũng khiến tôi căm ghét ngang với sự căm ghét dành cho Việt gian.

Trong suy nghĩ đó, tôi chỉ còn biết chúc thân hữu một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc trong gia đình, sáng suốt trong mọi tình huống và tấm lòng Trung Trinh với Tổ Quốc Dân Tộc Việt Nam luôn son sắt.

Hoàng Lan Chi

Tân Niên Khai Thần Bút

Một Sự Sẽ Giai Thành: Việt Nam Sẽ Không Còn Cộng Sản.

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s