Tài Liệu về Vụ Kỳ Đài ở DC năm 2009

 

Tài Liệu vụ Kỳ Đài Hoa Thịnh Đốn năm 2009

Năm 2009, trong khi vụ án 2 vị giám đốc của đài Việt Nam Hải Ngọai là Dương Văn Hiệp-Lưu Lệ Ngọc giao du với Đệ Tam Tham Tám của Tòa Đại Sứ VC đặc trách người hải ngoại (Nguyễn Sỹ Tuệ) còn đang sôi nổi thì bất ngờ, Chủ tịch TCCĐ VA, MD và DC, ô Đỗ Hồng Anh đòi thay cột cờ.

Việc này sau đó gây nhiều tranh cãi với sự tham gia của nhiều người ở khắp nơi. Lý do, những người tại chỗ, am tường nội vụ đã chứng minh ô Đỗ Hồng Anh làm việc trên chỉ là muốn xóa tội của ô Dương Văn Hiệp ( người bạn thân thiết của ĐHA). Ô ĐHA đã dỗi không làm. Sau đó Liên Hội CCS đồng ý giúp chi phí cho 1 cột thì ô Đỗ Hồng Anh lại tiếp tục làm. Tuy thế, âm mưu rửa tội cho ô Dương Văn Hiệp đã bị nhiều người vạch trần và ô ĐHA không thực hiện được kế hoạch cũ. Cũng trong thời gian này, ô ĐHA đã say sưa với công tác trồng cột cờ mà bỏ quên việc VTV4 phát hình. Nhiều người chỉ trích và ông biện minh là ông đang hỏi CĐ Úc Châu và đang gửi thư. Tuyệt nhiên ông không có một hành động nào như các nơi khác thường làm: tổ chức biểu tình chống. Điều này gây nhiều thắc mắc. Rồi mọi việc chìm trong quên lãng. Năm 2011, một người cho biết VTV4 không còn, thay thế là đài Trung Cộng. Nhưng mới đây, ngày 23/1/2013, qua mail của ô Đỗ Hồng Anh thì VTV4 phát hình trở lại.

Dưới đây là những tài liệu về vụ kỳ đài Hoa Thịnh Đốn năm 2009, bao gồm các bài viết qua lại, các e mails từ nhiều người:

1- Bùi Dương Liêm- Kỳ đài Hoa Thịnh Đốn

https://dl.dropbox.com/u/89792831/KyDai/BDLiem-KyDaiDC.doc
2-Các bài viết qua lại giữa Trương Duy Linh và Trần Văn Dư ( mà dư luận VA cho rằng đây là Chủ tịch Đỗ Hồng Anh)

https://dl.dropbox.com/u/89792831/KyDai/CacBaiViet-TDLinh-TranVanDu.doc

3- Thư của BDQ Đòan Trọng Hiếu hỏi Đỗ Hồng Anh:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/KyDai/BDQDoanTrongHieu-DoHongAnh.doc

4-Diễn biến buổi họp của Liên Hội CCS về vụ kỳ đài và các mails qua lại trên diễn đàn. Lý do, Liên Hội đã để bà Tuyết Mai viết bài sai lạc:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/KyDai/DienBienLienHoi-Mailsqualai.doc
 
HNA thực hiện vào tháng 1/2013

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s