Category Archives: MC Nguyễn Ngọc Ngạn

Danh sách 234 người Thật phản đối hanh động của MC Nguyễn Ngọc N gạn

Austin ngày 11/5/2012 Kính gửi: Quý Anh Chị Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thân Hữu, đã ký tên vào danh sách “Những người Thật, phản đối MC Nguyễn Ngọc Ngạn của Trung Tâm Thúy Nga đã có … Continue reading

Posted in MC Nguyễn Ngọc Ngạn | Leave a comment