Category Archives: Lịch VC Saigon Mall

Hoàng Ngọc An -Vụ lịch VC tại Saigon Mall -Dallas

Vụ “lịch Việt Cộng” ở Dallas Tháng 3/2011, tại Dallas xảy ra một vụ gọi là “lịch Việt Cộng ở Saigon Mall”. Tóm tắt là cô chủ Sài Gòn Mall, con gái một cựu quân nhân, về VN và thấy … Continue reading

Posted in Lịch VC Saigon Mall, Thời Sự Hải Ngoại | Leave a comment