Category Archives: Giao Chỉ Vũ Văn Lộc

Tẩy chay Giao Chỉ Vũ Văn Lộc

Thưa quý vị Ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc đã có nhiều hành động trải dài từ nhiều năm nay, gây bất bình cho cộng đồng người Việt chống cộng. Mới đây nhất, khi tổ chức lễ cho cơ quan, … Continue reading

Gallery | 2 Comments