Category Archives: Đài Việt Nam Hải Ngoại

Tài liệu về vụ Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Virginia

Tài liệu về vụ Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Virginia Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngọai tại Virginia và nhiều chi nhánh. Năm 2009, ông Cựu Giám Đốc Chương Trình Hồng Phúc (báo Thế Giới Ngày … Continue reading

Posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại | Leave a comment

Đài Việt Nam Hải Ngoại -Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 6

Tài liệu 6: Chủ Tịch Liên Hội Cựu CS vùng Hoa Thịnh Đốn , ông Đoàn Hữu Định  đã bày tỏ ý kiến, ngay từ đầu nhưng tập thể này , vì nhiều lý do, đã không  có biện pháp … Continue reading

Posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại | Leave a comment

Đài Việt Nam Hải Ngoại-Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 5

Tài liệu 5 Thư của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị . Mail của Cựu Tướng Trần Quang Khôi . Danh sách cá nhân, tổ chức lên án vụ “VNHN”  

Posted in Uncategorized, Đài Việt Nam Hải Ngoại | Leave a comment

Đài Việt Nam Hải Ngoại -Tòa Đại Sứ VC -Tài liệu 4

Tài liệu 4: một số bài viết khác   Bài 1: Lê Huỳnh Đoàn – Ai đáng trách trong vụ  “Việt Nam Hải Ngoại  Thành lập từ khoảng 1997, Việt Nam Hải Ngoại bước đi chập chững với nhiều chông gai. … Continue reading

Posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại | Leave a comment

Đài Việt Nam Hải Ngoại và Tòa Đại Sứ VC -Tài Liệu 3

Tài liệu 3: bài viết của Sơn tùng và các bài trả lời   Lời bạt:  Sơn Tùng, cựu Chủ tịch văn Bút Hải Ngoại, cư trú Virginia, cựu chủ bút Thế giới Ngày Nay của ký giả Hồng Phúc, … Continue reading

Posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại | Leave a comment

Vụ Đài Việt Nam Hải Ngoại và Tòa Đại Sứ VC -Tài Liệu 2

    Tài liệu 2: Thư từ Hồng Phúc ngày 17/9/2009 3 bài viết của Hoàng Lan Chi ( Trương Duy Linh ) liên quan đến vụ đài Việt Nam Hải Ngoại giao du với Tòa Đại Sứ VC

Posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại | Leave a comment

Đài Việt Nam Hải Ngoại (DC) và Tòa Đại Sứ VC-Tài liệu 1

Vụ án đài Việt Nam Hải Ngoại giao du với Việt Cộng Năm 2009, ký giả Hồng Phúc tố cáo vài vị Giám Đốc Đài Phát Thanh giao du mật thiết với Đệ Tam Thám Tá Nguyễn Sĩ Tuệ của … Continue reading

Posted in Đài Việt Nam Hải Ngoại | 1 Comment