Category Archives: Ngày Quân Lực

Ngày Quân Lực 19/6 tại Hoa Thịnh Đốn

  Ngày Quân Lực 19/6 tại Hoa Thịnh Đốn 1) Người phương xa gồm từ New york ; Delaware có BĐQ Nguyễn Văn Hào; Pennsylvania có TQLC, BĐQ ; Baltimore có SĐ9BB, ĐPQ, cựu SVSQ Thư Đức; Norfolk có Hậu … Continue reading

Posted in Ngày Quân Lực | Leave a comment