Category Archives: Hình Ảnh

61 hài cốt chiến sĩ LĐ3 BĐQ vừa được an táng lại tại Bình Long

Kính thưa đồng  bào và chiến hữu Cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972, LĐ 3 BĐQ chúng tôi tham chiến từ ngày 06-4-72 đến ngày 05-7-72. Tại đây chúng tôi có lập một nghiã trang an táng khoảng … Continue reading

Posted in Hình Ảnh, Uncategorized | Leave a comment

Ngày Quân Lực 19/6 tại Hoa Thịnh Đốn

  Ngày Quân Lực 19/6 tại Hoa Thịnh Đốn 1) Người phương xa gồm từ New york ; Delaware có BĐQ Nguyễn Văn Hào; Pennsylvania có TQLC, BĐQ ; Baltimore có SĐ9BB, ĐPQ, cựu SVSQ Thư Đức; Norfolk có Hậu … Continue reading

Posted in Ngày Quân Lực | Leave a comment