Category Archives: Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ

Báo Túm số 9 -Tổng kết và chấm dứt vụ “hiến chương” của Cộng Đồ ng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Tổng Kết vụ “tu chính hiến chương” của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ Ô Nguyễn Văn Tánh Ô Võ Đình Hữu Ô Lưu Văn Tươi Advertisements

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ | Leave a comment

Hoàng Ngọc An giới thiệu “Bước tiến phải có” của cựu Gia Long Phương Thuý (DC) và “Khoảng cách giữa quá khứ và tương lai” của A ndy Nguyễn Xuân Hùng (Dallas)

Hoàng Ngọc An giới thiệu: chúng tôi vừa nhận được bài viết dưới đây của Nguyễn Phương Thuý (DC) sau khi cô đọc bài phỏng vấn Andy Nguyễn Xuân Hùng (Uỷ viên hạt Tarrant) của chúng tôi. Phương Thuý, cựu … Continue reading

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Uncategorized | Leave a comment

Kiến Đen-PV bà Hoàng Lan Chi về vài nhân vật liên quan đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Phỏng vấn bà Hoàng Lan Chi về vài nhân vật liên quan đến Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ LGT: xin giới thiệu bài phỏng vấn Bà Hoàng Lan Chi của Kiến Đen về vài nhân vật liên … Continue reading

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Thời Sự Hải Ngoại | Leave a comment

Hoàng Lan Chi -Tâm tình với thế hệ gạch nối

Tâm tình với thế hệ gạch nối Hoàng Lan Chi  LGT: Trò Chuyện Với Lan Chi là một chuyên mục của Hoàng Lan Chi cho nguyệt san Bút Tre (Arizona) và Sóng Thần (Texas, Hoa Thịnh Đốn) Thế Giới Mới (Texas). Xin … Continue reading

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Thời Sự Hải Ngoại | Leave a comment

CĐNVQGHK Nhìn Lại Hình Xưa Nghĩ Chuyện Nay

Blog CTMTD xin gởi những tấm hình sinh hoạt cuả CĐNVQGHK những năm trước đây, để mong rằng quý vị trong các vai trò lãnh đạo hãy tìm ra một giải pháp đồng thuận  ngồi lại với nhau, hãy đặt lợi ích … Continue reading

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ, Uncategorized | Leave a comment

Diễn tiến buổi họp tu chính hiến chương bằng mp3 và ghi lại bằng word

Diễn tiến buổi họp tu chính hiến chương bằng mp3 và ghi lại bằng word   4 youtube đầu   http://www.youtube.com/watch?v=dQumYatd0Cg http://www.youtube.com/watch?v=z2NqvyjBmeA http://www.youtube.com/watch?v=hcnn9dlMls4 http://www.youtube.com/watch?v=tQK__Cha3Jg 

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ | Leave a comment

Dự Thảo Hiến Chương mới của CDNVQGHK, Điều 12-Linh Tinh

ĐiỀu 12:  Linh Tinh   Khoản 1: Cố vấn Pháp luật

Posted in Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ | Leave a comment