Category Archives: Bé Bảy

Hải Hồ-Chuyện Con Ve

Chuyện Con Ve ( 2004) Hải Hồ Ve sầu kêu ve ve Suốt mùa hè Đến kỳ gió bấc thổi Nguồn cơn thật bối rối ………

Posted in Bé Bảy | Tagged | Leave a comment

Phan Kim Điện- Cò, Cá và Cua.

                        Ngày xửa ngày xưa… Tại một vùng đất nọ, có một cây to đứng giữa hai cái đầm, một lớn một nhỏ. Trong đầm nước nhỏ có một bầy cá và một con cua cùng sống với nhau thật … Continue reading

Posted in Bé Bảy | Leave a comment

Hải Hồ -Ông Vua và Bộ Áo Mới

Hải Hồ ( viết từ năm 1999, có cập nhật thêm một vài chi tiết.) Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng đế rất thích chưng diện. Ông có hàng nghìn bộ quần áo khác nhau, cái thú hàng … Continue reading

Posted in Bé Bảy | Leave a comment

Phan Kim Điện-Tu Hú Để Nhờ

Quyển sách “ Hồ Chí Minh tại Trung Quốc “ của Tưởng Vĩnh Kinh do Dương Thượng Cẩn dịch, đã kể lại những hoạt động của Hồ Chí Minh tại Trung Hoa .Phần cuối cùng của quyển sách, dịch giả … Continue reading

Posted in Bé Bảy | Leave a comment

Hải Hồ- Phật và Quỷ

Theo định nghĩa của văn tự, và căn cứ theo những sự kiện xảy ra trên thực tế, thì đạo đức và bạo lực là hai thái cực đối kháng nhau. Chúng khác biệt như nước với lửa, như âm … Continue reading

Posted in Bé Bảy | Leave a comment

Hải Hồ- Quáng Gà

Chị gà mái cùng đàn gà con đang bới rác tìm mồi, bỗng một hạt dẻ khô rụng xuống rơi ngay lên đầu của chị gà đánh cốc một cái rõ to. Chị gà mái bị đau quáng cả mắt, … Continue reading

Posted in Bé Bảy | Leave a comment

Phan Kim Điện-Đồng Hoá.

Lời Tòa Soạn: Hội Ký Giả Việt Nam Hải Ngoại dự trù tổ chức một Đại Hội Truyền Thông Việt Ngữ tại Nam California vào trung tuần tháng tư năm 2003. Khi nghe tin về đại hội trên đây, ông … Continue reading

Posted in Bé Bảy | Leave a comment