Phúc Linh- Vụ kiện Bs Nguyễn Văn Bảy của Hoàng Duy Hùng

Thưa quý vị

Hoàng Duy Hùng, tại Texas tuy là nghị viên nhưng có thành tích là dựa vào kiến thức và lợi thế nghề nghiệp là luật sư để kiện nhiều người và bị nhiều người khắp nơi khinh bỉ.

Vài vị trong và ngoài Ban Giam Sát thời kỳ Hùng làm chủ tịch cộng đồng đã thưa Hùng về một việc liên quan tài chánh của cộng đồng và vụ kiện đang tiếp diễn.

BS Nguyễn Văn Bảy nói tại bữa tiệc gây Quỹ Pháp Lý cho vụ kiện trên như sau ” Trước kia tôi chữa bệnh free cho con gái HDH. Bây giờ thấy Hùng làm bậy nên tôi ủng hộ Quỹ Pháp Lý”

Hoàng Duy Hùng đã đâm đơn kiện BS Bảy về tội “nhục mạ”

Dưới đây tác giả Phúc Linh trình bầy

1-Câu nói trên của BS Bảy có được coi là nhục mạ không? Có vi phạm luật bảo vệ riêng tư (Bác Sĩ -bệnh nhân) không
2-Hành động của Hùng chỉ nhằm hù dọa BS Bảy nhưng theo luật Anti-SLapp, Hùng sẽ phải bồi hoàn mọi phí tổn cho bs Bảy.

Cá nhân tôi cảm ơn tác giả Phúc Linh đã nghiên cứu vài đạo luật quan trọng nhất là Luật Anti-Slapp giúp chúng ta chống lại những kẻ nhiều tiền, có ý dùng kiện tụng nhằm mục đích bịt miệng những người phanh phui hay phê phán những việc làm sai trái của họ.

Hoàng Ngọc An

Vụ kiện Bs Nguyễn Văn Bảy Phúc Linh Trong cộng đồng Houston, mọi người đều đã nghe nói đến việc ông luật sư kiêm nghị viên Hoàng Duy Hùng kiện Bs Nguyễn Văn Bảy, em của cựu Đại Tá Nguyễn Văn Nam, có liên quan đến dữ kiện cá nhân của con gái ông bà Hoàng Duy Hùng. Sự việc đã xảy ra như thế nào? Ls Hoàng Duy Hùng viết trong Email đề ngày Thứ Tư, 18/04/2012 kể lại câu chuyện để giải thích lý do kiện tụng, xin trích dẫn phần chính như sau : “Trích”

Vụ kiện Bs Nguyễn Văn Bảy.docx

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s