Các Nhân Vật

Vũ Bình nghi-Thời Báo -San Jose

Trong nhiều bài viết trước đây, chúng tôi đã trình bày lý do vì sao nhật báo Thời Báo có tòa soạn tại San José đã bị cộng đồng người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại Bắc California biểu tình phản đối trước cửa tòa soạn dai dẳng suốt 86 lần khiến chủ nhiệm của tờ báo là ông Vũ Bình Nghi đã giở trò chơi bẩn là sai người nhà đổ mắm tôm hư làm thối hoẳng cả một khúc đường số 10 và đường Santa Clara với mục đích vu vạ cho những người biểu tình, nhưng đã bị chụp hình đăng báo khiến ông Vũ Bình Nghi phải đem nước ra rửa cả một khúc đường cho bớt mùi hôi thối. (trích Nguyễn Thiếu Nhẫn)

Gallery | This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s