Báo Túm 19 -Một số chứng cớ trong buổi họp báo 26-8 của Ủy Ban Tượng Đài Arlington, Tarrant

Báo Túm 19

Tượng Đài Arlington, Tarrant

Một số chứng cớ audio trong buổi họp báo ngày 26-8/2012 của BS Đàng Thiện Hưng

Vụ tượng đài ở Arlington vẫn chưa được giải quyết.

Lẽ ra ý kiến đồng hương là mong thay đổi mô hình tượng đài. Ngay cả những người ở xa cũng không giữ được bình tĩnh khi nhìn mô hình tượng đài của BS Hưng. Thay vì sửa đổi cho vui vẻ, BS Hưng vẫn ngoan cố với ý kiến của mình. BS đã mở một cuộc họp báo rất hạn chế, chỉ có báo chí và ủy ban tượng đài. Lý do nào không dám cho đồng hương đến góp ý?

Sau khi cố gắng nghe audio của “Buổi Họp báo hạn chế” của Ủy Ban Tượng Đài ngày 26/8, trên đài Thu Nga, chúng tôi có một số thắc mắc cùng nhận định dưới đây. Tất cả các audio mà chúng tôi cắt từ buổi họp báo của BS Hưng, rất ngắn chỉ vài phút, xin quý vị chú ý nghe vì đó là bằng cớ xác thực.

1- Bà Lê Lam Ngọc:

Bà Ngọc nói rằng BS Hưng đã mời 2 cộng đồng và tất cả hội đoàn ở Dallas đến tư gia BS Hưng. Bên Tarrant đi 5 người, bên Dallas của bà Ngọc đi 2 người. BS Hưng mời, bà Ngọc rất muốn tham gia nhưng cô Ngọc nói phải hỏi ý kiến cộng đồng đã. Mấy tuần sau, không ai trả lời. Bên dallas, Giám Sát cho biết bà Ngọc nếu muốn thì tham gia với tư cách cá nhân thôi chứ cộng đồng còn nhiều việc phải làm.

1-Tháng 5/2011, tại tư gia BS Hưng, chỉ có CT Nguyễn Kinh Luân, 4 người còn lại là BS Hưng mời họ riêng. Trong buổi này, chỉ mới nói về học bổng. Đúng hay không?

2-Tại sao cộng đồng Dallas không muốn cộng đồng tham gia Ủy ban Tượng Đài? Sao bà Lam Ngọc không nói rõ lý do? Một việc tốt đẹp thì tại sao cộng đồng Dallas của bà lại không chịu đứng chung trong Ủy Ban xây Dưng Tượng Đài với BS Hưng? Cộng Đồng Dallas của bà e ngại điều gì từ BS Hưng vậy thưa bà? Phải chăng vì cộng đồng của Bà chưa thấy được plan cụ thể của BS Hưng nên chần chừ do dự? hay vì lý do nào, sao bà không nói?

Link bà Lê Lam Ngọc phát biểu ngày 26/8/2012:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/LeLamNgoc.mp3

3- Trong e-mail gửi ngày (Monday, June 25, 2012 3:07 PM) bà Lê Lam Ngọc viết như sau : “BS Hưng đã 2 lần chính thức MỜI GỌI 2 CDDFW, LIÊN HỘI và TẤT CẢ CÁC HỘI ĐOÀN, TỔ CHỨC, TRUYỀN THÔNG, BÁO CHÍ tại DFW cùng ĐỨNG TÊN CHUNG VÀO TỔ CHỨC HSVNMF, nhưng Liên Hội, CDDallas, Hội CTNCT và hầu như đa số Hội Đoàn, Tổ Chức đều TÍCH CỰC THAM GIA với TƯ CÁCH CÁ NHÂN mà thôi .”

Đọc câu viết trên của bà, Chúng tôi ở xa và rất thắc mắc vì sao không ai chịu đứng trong Ủy Ban Tượng Đài với tư cách đoàn thể? Từ ông Bùi Quang Thống (Liên Hội Cựu CS), CĐ Dallas, Hội CTNCT? Lý do nào vậy?

2- Ông BS Đàng Thiện Hưng

1-Khi bà Thu Nga hỏi về vụ đa số đồng hương góp ý kiến với BS trong ngày 22/7, BS nói rằng “Đa số của thiểu số vẫn là thiểu số”

Chứng cớ

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHungThieuSoLaGi.mp3

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-DaSoThieuSo-NhomCamDau.mp3

Hỏi: nếu vậy ông mở khoáng đại ngày 22/7 để làm gì? Mời mọi người đến, đa số những người hiện diện cho ý kiến, rồi ông khăng khăng không nghe và bây giờ nói họ là “thiểu số”. Vậy mời làm gì?

Chúng tôi thiết tưởng lần sau đồng hương tẩy chay không dự bất cứ một buổi họp khoáng đại nào do BS Hưng triệu tập nữa.

2-Trong buổi họp ngày 26/8, nói trước đám đông, BS xách mé “ Nguyễn Kinh Luân” khi nói về chủ tịch Tarrant.

Hỏi: ô Nguyễn Kinh Luân có khi nào xách mé “Đàm Thiện Hưng” giữa công cộng không? Còn ông xách mé, thì điều này có đúng với lễ nghĩa Việt Nam và Hoa Kỳ không? Thân phụ bác sĩ là ai? BS được thừa hưởng những gì từ thân phụ và thân mẫu? Bác Sĩ qua Mỹ năm nào, khi đó bao nhiêu tuổi?

3- Do yêu cầu của 9 tổ chức, CĐ Tarrant mở phiên họp ngày 12/8. Trong buổi này họ bầu ra Ủy Ban Liên Lạc để đệ đạt ý kiến lên BS.

Chứng cớ:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/DaoDatYKien.mp3

Hỏi: cộng đồng là những người đóng tiền cho Bác Sĩ xây tượng đài, đúng không? Nay mô hình không được nhiều người chấp nhận. Lý do vì sao họ lại phải đệ đạt ý kiến lên bác sĩ? Bác Sĩ có phải là người tự bỏ tiền ra không? Chỉ người nào tự bỏ tiền túi, mới có thái độ đó. Lý do nào BS nhất định chụp mũ cho người khác là thay đổi chủ đề và vin vào lý do đó để BS có thái độ thù địch với mọi người?

Chứng cớ bác sĩ nhất định vu cho mọi người là đòi đổi chủ đề tại đây:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-KhongThayDoiChuDe.mp3

4-(9) tổ chức yêu cầu họp khoáng đại ngày 12/8 để đệ đạt nguyện vọng của họ về mô hình tượng đài. BS cho là buổi họp không chính danh:

Hỏi: theo BS thế nào mới là chính danh? Việc Ủy Ban tượng đài của BS mời một tên du đãng từ xa về và mời hắn phát biểu ý kiến, đó là chính danh?

5- BS nói rằng ông Nguyễn Kinh Luân không mời BS đến họp ngày 12/8.

Chứng cớ:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-NKLKhongMoi.mp3

Ngay sau đó, Ông Trương Sĩ Lương nhắc nhở BS Hưng nếu có nói thì nói cho đúng. Ông Lương cho biết họ có gửi thư mời:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/TSLuong-CoMoiBSHung.mp3

thì BS nói rằng mời miễn cưỡng :

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-MoiMienCuong.mp3

Hỏi: CĐ Tarrant gửi giấy mời đến đồng hương. 24 giờ sau gửi riêng cho BS và đã gởi tổng cộng là 2 lần, chưa kể đã nhờ ông Nguyễn Xuân Hùng gọi điện thoại (2 lần) mời BS đến họp. BS nói rằng vì Nguyễn Kinh Luân bị chỉ trích nên mới phải mời. Đó là mời miễn cưỡng. Đây là thái độ, cách cư xử của một người được thừa hưởng nền giáo dục của Việt Nam và cả Hoa Kỳ? BS có thể đem điều này hỏi đồng nghiệp người Mỹ của BS để xem họ có ý kiến gì, được không ?

6- BS Hưng nói rằng ông Robert kể cho BS nghe, có một người rất có tiếng tăm trong cộng đồng Việt đã nói cho ông này biết vụ tượng đài đang gây tranh cãi trong cộng đồng. Một người yêu cầu BS nói đích danh nhưng BS cho biết ông Robert không nói rõ.

Chứng cớ:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung-BaoCaoTP.mp3

Hỏi: Sau ngày 7/7, khi được tận mắt nhìn thấy mô hình tượng người lính, cộng đồng mới xôn xao bàn tán mô hình tượng. Nếu lúc đó BS lắng nghe thì có chuyện gì xảy ra nữa không? Hoặc sau buổi khoáng đại ngày 22/7 do chính BS triệu tập, BS đúc kết ý kiến mọi người, ra thông báo chính thức cho biết : vẫn giữ chủ đề Thương Tiếc; sẽ thay đổi mô hình không để người lính u sầu ủ rũ, không để lá cờ rũ v.v., thì có chuyện gì xảy ra nữa không?

7-Trong ngày 26/8/2012, BS Hưng nói rằng nhóm ô Nguyễn Kinh Luân, Bs Chất, Bà Đoan Trang không ưu tư thật và không đóng góp 1 xu nào cho BS:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHungAiChoDongXuNaoChua.mp3

Hỏi: Trong báo cáo của Ủy Ban Tượng Đài, BS Chất mục số 7 góp 2,000MK và CĐ Tarrant mục số 9. Như vậy là BS nói sai à?

3- Ông Mai Văn Đức

1-Đại diện Sóng Thần nêu câu hỏi như sau “Buổi họp do ông Luân tổ chức ngày 12/8 chỉ có mục đích tìm các ý kiến để gửi cho Ủy ban Tượng đài, nay cục diện thay đổi thì ông BS cho biết sự thay đổi đó từ lý do nào và đi đến đâu. Thay vì ngồi lại để bàn tính với nhau thì nay lại là thù địch với nhau…”

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/SongThan%201.mp3

Ngay sau đó Kim Âu đã hỏi ngược lại ông này như sau: “Ai gây ra cảnh này” ?

Và đại diện Sóng Thần đáp trả :

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/SongThanBupKImAu.mp3

Hỏi : Phút cuối, Ông Đức lại mời Kim Âu phát biểu. Cái cách Kim Âu hỏi BS Hưng như hỏi cung. Ông nghĩ sao khi để một người bị khắp nơi khinh bỉ, lên án, hỏi cung BS Hưng?

Chứng cớ BS Hưng bị Kim Âu hỏi cung:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/KimAuHoiCungBSHung.mp3

2-Kim Âu nói rằng rất ngạc nhiên khi thấy có một ý kiến phủ định trong buổi họp báo; “Phạm Bá Vinh là người bạn rất thân, tôi là người đã xây dựng báo Sóng Thần này từ DC”.

Chứng cớ:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/KimAu-XayDungSongThan.mp3

Thắc mắc: Ông Phạm Bá Vinh cho biết ông ta không hề thân với Kim Âu và báo Sóng Thần không dính líu gì đến Kim Âu. Vậy ông Mai Văn Đức nghĩ gì?

4-Ông Nguyễn Lập

Ông phát biểu là mọi người đã chỉ trích BS Hưng trong ngày 22/7

Chứng cớ: https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/NguyenLap.mp3

Thắc mắc: chúng tôi đã nghe toàn bộ audio ngày 22/7 do BS Hưng triệu tập khoáng đại. Mở màn, BS Hưng đã có giọng dạy dỗ, lên lớp các bậc cha chú rất khó nghe. Sau đó BS Hưng còn xúc phạm đến quân đội. Ông Đinh Thạch On thì cho rằng lá cờ VN bây giờ là tả tơi rồi. Vì thế ông Phạm Văn Tiền lên tiếng trả lời. BS Hưng đã chối phăng! Sau đó mọi người đều góp ý rằng mô hình tượng của BS Hưng là không được, cần phải sửa dổi cho hào hùng..

Toàn bộ audio ở đây:

Phần 1:

http://www.saigonradio890am.com/?q=content/phong-s%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dp-khoang-d%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-%E1%BB%A7y-ban-xay-d%E1%BB%B1ng-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-dai-dfw-july-22-2012-ph%E1%BA%A7n-1

Bản word do Thế Giới Mới ghi lại: http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3561

Phần 2:

http://www.saigonradio890am.com/?q=content/phong-s%E1%BB%B1-h%E1%BB%8Dp-khoang-d%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-%E1%BB%A7y-ban-xay-d%E1%BB%B1ng-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-dai-dfw-july-22-2012-h%E1%BA%BFt

Bản word do Thế Giới Mới ghi lại:

http://www.tapchithegioimoi.com/tm.php?recordID=3562

Chứng cớ BS Hưng lên giọng dậy bảo ở đây, 15 phút, ngay phút mở màn ngày 22/7:

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/BSHung.mp3

Hỏi: khi nói phải trưng bằng cớ. Ông đã nói không đúng về đồng hương ngày 22/7. Lý do nào? Đề nghị quý vị ở Dallas nên burn CD tặng miễn phí cho ai quan tâm vào ngày 22/7. Qua đó, chúng tôi hy vọng mọi đồng hương sẽ có dịp nghe tận tai ông BS dậy bảo cả 15 phút cho những người cao niên, đồng thời là những người đóng góp tiền bạc cho BS để xây tượng đài. Qua CD này, đồng hương cũng sẽ đánh giá được những lời nhận định của ô Nguyễn Lập là thế nào.

Hỏi: ông Trương Sĩ Lương vào phút cuối đã phát biểu rằng ai cũng muốn làm tượng đài nhưng chỉ vì có sự hiểu lầm, sau nữa mọi người muốn rằng BS Hưng “Thương Tiếc” cũng được nhưng hãy “Thương Tiếc cái Hùng của người ta chứ đừng Thương Tiếc cái Hèn của người ta”.

Chứng cớ: câu nói rất hay của ô Trương Sĩ Lương

https://dl.dropbox.com/u/89792831/Audio/TuongDai/TSLuong-TiecThuongCaiHungChuKhongCaiHen.mp3

Báo Túm trình bầy các dữ kiện, bằng cớ. Số báo sau sẽ nhận định về ông BS Đàng Thiện Hưng và Ủy Ban Tượng Đài Dallas.

Báo Túm

Các bài liên quan:

Báo Túm 18-Thời sự-Về vụ tượng đài ở Dallas

6 Ý kiến với Ủy Ban Xây Dựng về tượng đài Dallas

Cộng Đồng Dallas họp khoáng đại ngày 12/8 để bàn về việc thay đổ i mô hình tượng đài với Ủy Ban Xây Tượng Đài

Nguyễn Thái – Không thể trưng bày hình ảnh lá cờ rũ tả tơi tại t ượng đài Dallas

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Báo Túm, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s