NGUYỄN PHÚC LIÊN -GÓP Ý VỚI TS.THẮNG VỀ Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

GÓP Ý VỚI TS.THẮNG VỀ
Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 25.08.2012

Trọng kính Tiến sĩ NGUYỄN ĐÌNH THẮNG,

Trước đây, nhân Phong trào ký TNT lên TT.OBAMA về trường hợp VIỆT KHANG chính trong lúc tại Việt Nam biến cố TIÊN LÃNG đang nổi bật lên khiến CSVN lo ngại, tôi đã góp chút ý kiến với Tiến sĩ và mong Phong trào TNT cho ké vào với Phong trào TNT để cho Tiên Lãng có hơi hám quốc tế. Nhưng khi viết góp ý kiến như vậy, một vài ý kiến khác trên Diễn Đàn công kích tôi, nên tôi yên luôn vì chính bản thân tôi vẫn nghĩ rằng người Việt quốc nội mới cứu được họ, chứ nước ngoài, vì quyền lợi (vật chất) nước họ mà có thể cấu kết với CSVN, chứ không phải với DÂN VN. Tôi càng mong mỏi góp ý hơn nữa khi thấy một Phong trào Hải ngoại có những hệ quả phương hại đến cuộc đấu tranh sinh tử của đồng bào tại Quốc nội.
Cũng vậy, lần này nhân việc Tiến sĩ phát động Chiến Dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”, trong lúc tình hình Kinh tế và Chính trị tại Quê Hương đến hồi sôi động trầm trọng. Trong tình hình sôi động này, chúng ta ao ước dân trong nước, mà chính yếu là Dân Oan mất nhà đất, NỔI DẬY để đi đến dứt bỏ Cơ chế CSVN. Chúng tôi xác tín rằng toàn dân NỔI DẬY mới là con đường duy nhất CỨU NƯỚC.
Chúng tôi xin mạo muội góp những ý kiến sau đây với Tiến sĩ dưới hình thức những câu hỏi:

1) Năm 1975, khi mất tài sản, thì những «Người Mỹ gốc Việt« kia vẫn chưa có quốc tịch Mỹ mà vẫn còn mang quốc tịch Việt, nên Chính phủ Liên Bang có quyền đòi lại Tài sản của «Người Việt gốc Việt« thời mất Tài sản hay không ?
Tỉ dụ thời năm 1975, có một doanh nhân tên LÝ VĂN SƠN. Ông có nhà cửa đất đai rất giầu. Khi Cộng sản vào Sài Gòn, ông chạy sang Mỹ. Cộng sản tịch thu nhà cửa đất đai của ông. Năm 1990, ông có quốc tịch Mỹ với tên được thêm bớt sửa đổi cho giống quốc tế: Robert Sony LEE. Chữ SƠN được đổi ra SONY cho có vẻ Nhật, còn họ LÝ viết ra LEE cho có vẻ Tầu phù, Đại Hàn hay võ nghệ như Bruce LEE. Năm 1975, Cộng sản tịch thu nhà đất của ông, thì ông vẫn mang quốc tịch Việt Nam với tên LÝ VĂN SƠN, nghĩa là ông là «Người Việt gốc Việt«. Ngày nay, khi ông nhờ Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng can thiệp với Chính phủ Liên Bang Mỹ để đòi lại nhà đất, ông mang quốc tịch Mỹ với tên Robert Sony LEE, nghĩa là ông là «Người Mỹ gốc Việt«.
Vì vậy, nếu Chính phủ Liên Bang Mỹ can thiệp để đòi lại nhà đất bị mất năm 1975, thì CSVN có thể trả lời rằng lúc ấy chúng tôi tịch thu nhà đất của một «Người Việt gốc Việt«, chứ không tịch thu nhà đất của một «Người Mỹ gốc Việt« ngày nay mà Mỹ có quyền can thiệp vào.

2) Nếu Tài sản của «Người Việt gốc Việt« bị tịch ở thời điểm 1975 có nguồn làm ăn bất chính, thì CSVN có quyền công kích Chính phủ Liên Bang Mỹ hay không ?
Tỉ dụ ông LÝ VĂN SƠN trở nên giầu có bằng những nguồn làm ăn mờ ảo, bất chính như : (i) Lấy viện trợ Mỹ năm 1954 để bán riêng ; (ii) Chơi với gian thương Chợ Lớn để đánh lừa vụ chim cút ; (iii) Quen biết với một số người ăn cắp Thuốc men và Súng ống của quân đội Việt Nam Cộng Hòa để bán cho Việt Cộng… Trong trường hợp này, nếu Chính phủ Liên Bang Mỹ nhất quyết đòi lại Tài sản cho ông Robert Sony LEE, «Người Mỹ gốc Việt « , thì CSVN có thể trả lời rằng đây là Tài sản mà chúng tôi tịch thu năm 1975 vì hai lý do : (a) Đó là Tài sản có nguồn bất chính ; (b) Đó là Tài sản bất chính của một «Người Việt gốc Việt«, chứ không phải của một «Người Mỹ gốc Việt« mà Chính phủ Liên Bang Mỹ đứng ra đòi.

3) Tài sản do những nguồn làm ăn bất chính phải hoàn trả lại cho Dân Việt Nam chứ không trả lại cho dân Mỹ. Đó mới là CÔNG LÝ ?
Tỉ dụ lúc này năm 2012, con gái của Nguyễn Tấn Dũng làm ăn bất chính do Tham Nhũng, Hối Lộ, cướp đất của Dân Oan để bán cho nước ngoài, nhất là cho Tầu phù. Nếu toàn Dân NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN và một Chính phủ Dân Chủ thay thế. Chính phủ này tịch thu Tài sản của Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Nguyễn Tấn Dũng, nhân danh thu hồi Tài sản bất chính lại cho Dân Việt Nam. Nhưng Nguyễn Thanh Phương, nhờ chồng có quốc tịch Mỹ, sang Mỹ tỵ nạn và có được quốc tịch Mỹ theo chồng. Lúc ấy Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhờ Chính phủ Liên Bang Mỹ can thiệp để đòi Tài sản lại cho «Người Mỹ gốc Việt « Nguyễn Thanh Phương hay không ?
Trong trường hợp này, chúng tôi Người Việt tỵ nạn Cộng sản sẽ cực lực phản đối Chính phủ Mỹ và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhất định đòi những Tài sản bất chính của «Người Mỹ gốc Việt « Nguyễn Thanh Phương phải được thâu hồi lại cho Dân chúng Việt Nam nhân danh CÔNG LÝ mà bất cứ Chính phủ nào cũng phải tôn trọng.

4) Cuộc đấu tranh của Dân Oan, nguồn NỔI DẬY của toàn dân phải được mọi người Việt tại quốc nội và hải ngoại tập trung sức lực để đẩy mạnh lúc này vì vấn đề THAM NHŨNG đất đai là tử huyệt của CSVN và vì cuộc NỔI DẬY của toàn dân là con đường duy nhất dứt bỏ Cơ chế CSVN để CỨU NƯỚC. Nếu Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” được thổi mạnh lên lúc này như thời Phong trào ký TNT lên TT.Obama, thì chúng ta có thể nghĩ đến những hệ quả sau đây :

(4a) Đây là Chiến dịch có thể được coi là phương tiện đánh lạc sự chú tâm của đồng bào Hải ngoại vào cuộc đấu tranh chính yếu TOÀN DÂN NỔI DẬY lúc này tại Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ sao về hệ quả này của Chiến dịch ? Tiến sĩ cũng phải lưu ý rằng một số người có thể kết tội Tiến sĩ dùng Chiến dịch như tung hỏa mù thay cho CSVN.

(4b) CSVN đã ngụy biện tuyên truyền rằng việc Dân Oan đòi nhà đất là do sự giật dây của « Thế lực thù địch tại nườc ngoài« . Bây giờ Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” được Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tung ra và làm mạnh, CSVN càng mượn thế ngụy biện để tuyên truyền với dân chúng rằng Phong trào DÂN OAN đòi nhà đất là đòn chính trị do Mỹ giật dây.

Hai Hệ quả trên đây (4a) và (4b) nếu là thực, thì Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” đi theo hướng ủng hộ việc duy trì đảng và Cơ chế CSVN. Đây là tội TÒNG PHẠM với TỘI ÁC CSVN vậy. Khi TÒNG PHẠM với Tội ác CSVN thì đồng thời cũng là PHẢN BỘI lại Dân Tộc Việt Nam vì đã bao nhiêu chục năm trường rồi, Dân Tộc VN đã phải đau khổ dưới Tội Ác Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN áp đặt lên Dân tộc.

NGUYỄN PHÚC LIÊN
Geneva, 25.08.2012

BPSOS Phát Động Chiến Dịch
“Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản”

Thông Cáo Báo Chí

Ngày 17 tháng 8, 2012

Hôm nay BPSOS phát động chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” nhằm lấy lại tài sản cho các công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã bị chính quyền Việt Nam tước đoạt sau ngày 30 tháng 4, 1975. Sự tước đoạt tài sản này có thể đã ảnh hưởng đến nửa triệu người Việt sau khi họ đã trở thành công dân Hoa Kỳ.

Chiến dịch, gồm bốn giai đoạn và đã được nghiên cứu và chuẩn bị nhiều năm, lấy tư thế công dân Hoa Kỳ, áp dụng luật pháp Hoa Kỳ và nhắm vào chính phủ Hoa Kỳ để đạt các mục tiêu cụ thể:

(1) Hành Pháp Hoa Kỳ nhận trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và tài sản của người Mỹ gốc Việt, thương lượng với chính quyền Việt Nam về hoàn trả hay bồi thường tài sản đã tước đoạt, và trong thời gian thương lượng ngưng mọi viện trợ cho Việt Nam và không ban thêm đặc quyền mậu dịch;

(2) Quốc Hội Hoa Kỳ đôn đốc và kiểm soát việc thực thi trách nhiệm của Hành Pháp theo luật pháp hiện hành và sẽ ban hành nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi của công dân Hoa Kỳ gốc Việt;

(3) Uỷ hội Liên Bang chuyên trách đòi tài sản sẽ điều hợp việc hoàn trả hay bồi thường tài sản, nhằm tránh cho những công dân bị xâm phạm tài sản phải đối phó với chính quyền Việt Nam hay phải chịu những phí tổn không cần thiết; và

(4) Chính quyền Việt Nam phải hoãn mọi dự tính cưỡng chế đất để tránh xâm phạm thêm tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Luật hiện hành của Hoa Kỳ không cho phép Hành Pháp viện trợ cho quốc gia nào đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ và cũng không cho phép Tổng Thống ban cấp đặc quyền mậu dịch cho quốc gia ấy. Theo các nguồn tin đáng tin cậy, Tổng Thống Obama có thể sẽ ban cấp đặc quyền mậu dịch Ưu Đãi Thuế Quan Tổng Quát (gọi tắt là GSP) cho Việt Nam vào cuối năm nay; nếu vậy, hành động này vừa vi luật vừa xem thường quyền lợi của công dân Hoa Kỳ gốc Việt.

Chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đòi Tài Sản” là một công cuộc tranh đấu rộng lớn và lâu dài cho quyền lợi của các công dân Hoa Kỳ gốc Việt và cho cả dân tộc Việt Nam trước đại nạn nông dân mất đất, quốc gia mất lãnh thổ. Chắc chắn sẽ có lắm thử thách. Trong mỗi giai đoạn, chúng tôi sẽ kêu gọi sự hợp tác và yểm trợ về nhân tài vật lực cách khác nhau của những người cùng chí hướng để cùng đạt thành tựu cuối cùng.

Cùng hợp tác trong chiến dịch này có Văn Phòng Luật Cao Quang Ánh, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, nhiều tổ chức quần chúng và cơ quan truyền thông địa phương, và mạng lưới các chuyên gia và lãnh đạo trẻ.

Sự tiếp tay cần thiết và quý báu của đồng hương bằng cách tham gia chiến dịch cũng như kêu gọi mọi người Việt ở Hoa Kỳ nhập cuộc sẽ đẩy mạnh chiến dịch sớm đến thành công.

Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với đồng hương ở các quốc gia khác để mở ra các chiến dịch tương tự.

Thông tin chi tiết về chiến dịch sẽ được phổ biến trong những ngày tới và có thể truy cập tại: doitaisan.wordpress.com và www.bpsos.org .

Posted on Friday, August 17 @ 12:53:53 EDT by ngochuynh

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s