Phúc Linh-Luật Bảo vệ Quyền Riêng Tư của Công Dân

Xin giới thiệu bài viết hữu ích của tác giả Phúc Linh.

Trong bài này, tác giả :

Đinh nghĩa thế nào là Quyền Riêng Tư và loại quyền này theo luật định trong nhiều phạm vi.

Đặc biệt giới thiệu về Quyền Riêng Tư trong lãnh vực y tế

Lưu ý mọi người khi muốn khởi kiện cá nhân nào vi phạm Quyền Riêng Tư thì phải tham khảo luật sư để biết những vi phạm đó có hội đủ yếu tố để bị thưa không. Đồng thời xác định được vi phạm đó thuộc loại nào để nộp đơn kiện hay khiếu nại theo luật pháp Hoa Kỳ.

Chúng tôi copy vài điểm quan trọng dưới đây:

1-HIPAA là một đạo luật bảo vệ những dữ kiện trong hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân và các dữ kiện của bệnh nhân bị người khác xem mà được sự đồng ý của bệnh nhân.

2- Khi thụ lý hồ sơ dân sự về vi phạm luật HIPAA, bộ luật HIPAA qui định cơ quan có thẩm quyền giải quyết – không phải là Tòa án dân sự – mà là Phòng bảo vệ dân quyền ( Office for Civil Rights) viết tắt là OCR trực thuộc Bộ Y tế và Xã hội (U.S. Department of Health & Human Services) có trách nhiệm tương tự một Tòa dân sự để giải quyết.

3- Nếu bất kỳ cơ sở cung cấp dịch vụ y tế nào cho người khác xem thông tin y tế của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, đó là một hành vi vi phạm HIPAA. Điều này bao gồm nói cho mọi người biết về bệnh trạng của bạn, phổ biến cho người khác về bệnh trạng của bạn ở nơi công cộng, hoặc sử dụng các dữ kiện trong hồ sơ bệnh lý trích ngang – bản tóm tắt chi tiết quan trọng về bệnh trạng – của bạn (một công cụ giảng dạy cho các bác sĩ khác như một cuốn sách hoặc một bài thuyết trình) mà không có sự đồng ý của bạn .

Hoàng Ngọc An

***********************************************

Luật Bảo vệ Quyền Riêng Tư của công dân

Phúc Linh

Phần 1: Thế nào là quyền riêng tư?

Riêng tư là điều mà một người muốn dấu kín không cho ai biết, chỉ trừ ra những người thân thiết có thể tin tưởng để giải bày tâm sự. Nếu những điều bí mật này bị tiết lộ ra ngoài sẽ khiến cho người đó đau khổ hoặc xấu hổ đến mức phải tránh mặt mọi người. Riêng tư có thể có trong lãnh vực tình cảm, sinh hoạt gia đình, hoạt động thương trường, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt cộng đồng.

Nhưng không phải “riêng tư” là không ai biết hoặc không muốn cho ai biết. Tâm lý con người khi có những điều muốn dấu kín thì không an bình, cho nên họ rất muốn có người chia xẻ nỗi niềm riêng với họ. Nhưng đồng thời lại sợ thổ lộ chuyện riêng với người không kín miệng, hoặc vì lý do nào đó khi không còn thân thiết, kẻ xấu đó lại đem những điều riêng tư ra rao bán.

Luật pháp Hoa Kỳ chưa có đạo luật tổng quát để bảo vệ những bí mật, riêng tư của công dân nhưng cũng có một điều luật nhằm hạn chế những thương tổn cho người bị lộ chuyện riêng tư.

Phần 2: tìm hiểu một số đạo luật Hoa Kỳ có dính líu đến Quyền Riêng Tư

1-Tu chính án thứ tư của Hiến pháp Hoa Kỳ nói rằng người dân được đảm bảo không ai bị xâm phạm đến thân thể, nhà ở, giấy tờ, và tài sản, không bị sưu tra không có lý do chính đáng, hoặc không có lệnh của Tòa. [1]

2- Riêng tư là sự mong muốn những dữ kiện mà người ta coi là bí mật được tiết lộ tại một nơi riêng biệt sẽ không được người nghe nói lại cho người khác biết, mà đối với một người có tâm trạng ổn định vẫn làm cho người ta bị bực bội, xấu hổ hoặc cảm thấy đau lòng nếu sự việc muốn dấu kín đó bị tiết lộ ra ngoài. Dữ kiện cá nhân được hiểu một cách rộng rãi, bao gồm các sự kiện, hình ảnh (ví dụ, hình ảnh, băng ghi hình), và ý kiến chê bai.[2]

3- Quyền bảo vệ tính cách riêng tư chỉ được áp dụng cho những sự kiện xảy ra tại nơi mà người ta cho là riêng tư (ví dụ như tại nhà, tại phòng khách sạn, phòng gọi điện thoại).

Những dữ kiện thuộc về hồ sơ công cộng hoặc nạn nhân tự ý tiết lộ dữ kiện đó ở nơi công cộng thì không được luật pháp bảo vệ.

Người dân cần được bảo vệ sự riêng tư khi họ “tin tưởng rằng cuộc đối thoại mang tính chất hoàn toàn riêng tư và không thể bị lọt vào tai của bất cứ người nào khác [3]

Phần 3: Quyền Riêng Tư trong phạm vi y tế:

A-Tổng Quát:

1- Luật bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ sự bí mật các tin tức trong lãnh vực y tế, trong sự liên hệ giữa những người làm việc trong văn phòng bác sỹ, bệnh viện, clinics, cơ quan bảo hiểm y tế gọi là “Health Insurance Portability and Accountability Act.”viết tắt là HIPAA, còn có cái tên khác là “Kennedy-Kassebaum Health Insurance Portability and Accountability Act.”.

2-Khi thụ lý hồ sơ dân sự về vi phạm luật HIPAA, bộ luật HIPAA qui định cơ quan có thẩm quyền giải quyết – không phải là Tòa án dân sự – mà là “Phòng bảo vệ dân quyền” ( Office for Civil Rights) viết tắt là OCR trực thuộc Bộ Y tế và Xã hội (U.S. Department of Health & Human Services) có trách nhiệm tương tự một Tòa dân sự để giải quyết. Nếu xét thấy hồ sơ vi phạm có yếu tố về hình sự, OCR sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp là cơ quan diều hành các Biện lý cuộc để truy tố kẻ phạm pháp ra tòa án hình sự.

3- Tiền phạt do kẻ vi phạm nộp cho OCR hoặc Tòa hình sự sẽ được trích ra một phần để trả cho nạn nhân, phần còn lại bị sung vào công qũy của Bộ Y tế và Xã Hội..[4]

Theo giải thích luật, tiết lộ họ tên của bệnh nhân không phải là vi phạm, ví dụ khi người dân đi vào bệnh viện khám bệnh, vào các cơ quan, các văn phòng bác sỹ… họ phải viết tên vào sổ ghi danh (Sign-in list), họ tên của họ được security officer hoặc receiptionist biết, và những người ghi danh kế tiếp cũng đọc được.

B- Luật HIPAA:

1- HIPAA là chữ viết tắt của “Health Insurance Portability and Accountability Act” là luật được Tổng thống Bill Clinton ký ban hành vào ngày 21/08/1996 [5]

2- Các cơ sở dịch vụ y tế nghiã là gì ?

· Các chương trình bảo hiểm, cơ quan giải quyết chi phí y tế, và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng hệ thống điện toán để chuyển các dữ kiện y tế là những đối tượng mà luật liên bang HIPAA, buộc họ phải chấp hành như được định nghĩa và qui định trong 45 Code of Federal Regulations, tại phần 160 và 164.

· Nói chung, các cơ sở dịch vụ y tế sẽ bao gồm các văn phòng bác sỹ, bệnh viện, dược phòng, phòng thí nghiệm, cơ sở y tế công cộng, trạm xá trong các trường học, các phòng nghiên cứu y tế, thử nghiệm lâm sàng, trung tâm X-Ray , các thực tập viên về thuốc, và các cơ quan khác như Hiệp hội người chậm trí và Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

· Các cơ sở dịch vụ y tế cũng bao gồm những cơ sở điều trị tâm thần, rượu và ma túy. [6]

3- HIPAA là một đạo luật bảo vệ những dữ kiện trong hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân và các dữ kiện của bệnh nhân bị người khác xem mà được sự đồng ý của bệnh nhân.

· Hành vi vi phạm HIPAA là một vấn đề nghiêm trọng, bảo vệ sự bí mật của các hồ sơ bệnh lý cá nhân là một quyền quan trọng của người bệnh. Ví dụ của một hành vi vi phạm HIPAA bao gồm các ấn phẩm về các hồ sơ y tế, chẳng hạn như truy cập Internet trái phép, hồ sơ lưu trữ về tình trạng bệnh lý…..

· Hồ sơ bệnh lý được sử dụng là chứng cớ bị vi phạm tại tòa án để tính tiền phạt vạ hoặc bỏ tù phạm nhân nếu họ bị kết tội lạm dụng thông tin y tế của người khác

· Nếu bất kỳ cơ sở cung cấp dịch vụ y tế nào cho người khác xem thông tin y tế của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, đó là một hành vi vi phạm HIPAA. Điều này bao gồm nói cho mọi người biết về bệnh trạng của bạn, phổ biến cho người khác về bệnh trạng của bạn ở nơi công cộng, hoặc sử dụng các dữ kiện trong hồ sơ bệnh lý trích ngang – bản tóm tắt chi tiết quan trọng về bệnh trạng – của bạn (một công cụ giảng dạy cho các bác sĩ khác như một cuốn sách hoặc một bài thuyết trình) mà không có sự đồng ý của bạn.

· Nếu một người được xác định là vi phạm luật HIPPA, họ có thể phải chịu hình phạt dân sự hoặc hình sự

· Theo HIPAA, bệnh nhân không nộp đơn kiện người đã vi phạm bí mật riêng tư của mình tại tòa án . Bệnh nhân chỉ có thể nộp đơn khiếu nại với Phòng bảo vệ Dân Quyền (OCR) thuộc Bộ Y tế và Xã hội .

· Theo HIPAA, bệnh nhân không nộp đơn kiện người đã vi phạm bí mật riêng tư của mình tại tòa án . Bệnh nhân chỉ có thể nộp đơn khiếu nại với Phòng bảo vệ Dân Quyền (OCR) thuộc Bộ Y tế và Xã hội

· Đây là cơ quan có trách nhiệm thi hành các quy tắc bảo mật theo luật HIPAA. Thông thường, bệnh nhân phải nộp đơn khiếu nại với Bộ Y tế và Xã hội trong hạn định 180 ngày kể từ ngày xẩy ra vi phạm, nhưng Bộ có thể nới rộng thời gian đó trong một số trường hợp nhất định

· Bộ Y tế và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền xác định hình phạt dựa trên mức độ của hành vi vi phạm và tác hại mà nó gây ra, tuy nhiên vị Bộ trưởng không được phép áp đặt các hình phạt dân sự nếu vi phạm được sửa đổi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vi phạm ban đầu xẩy ra, trừ khi đó là do cố tình vi phạm

· Theo Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, kể từ tháng tư năm 2003 cho đến ngày 22 tháng chín năm 2010, có tổng cộng 54.562 đơn khiếu nại đã được nộp với Văn phòng Bộ Y tế và Xã Hội

· Người dân có quyền nộp đơn khiếu nại bị vi phạm luật HIPAA, nhưng nếu muốn kiện kẻ vi phạm ra Tòa, họ phải căn cứ vào luật vi phạm quyền riêng tư và bí mật của công dân, không phải là vi phạm vào những qui định của luật HIPAA

· Nếu bệnh nhân nộp đơn khiếu nại, Bộ Y tế và Xã Hội có thể mở cuộc điều tra. Một người hoặc tổ chức bị xác định không tuân theo qui định bảo mật có thể phải chịu một tiền phạt dân sự lên đến $25,000

· Trong trường hợp có vi phạm nghiêm trọng, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành điều tra về hình sự. Nếu bị xác định là có tội, bị cáo có thể phải chịu hình phạt lên đến 10 năm tù và phạt vạ lên đến $250,000.[7]

Phần 4: Kết luận

Kính thưa qúi vị,

Theo luật, các bác sỹ có toàn quyền từ chối không nhận bệnh nhân nữa, và cũng có toàn quyền không nhận bệnh nhân sử dụng Medicaid hoặc Medicare hoặc cả hai Medicaid – Medicare mà không vi phạm luật về Medicare – Medicaid.

Trong vụ kiện về vi phạm quyền riêng tư hoặc bí mật của công dân, trước khi nộp đơn kiện, nguyên đơn cần phải tham khảo ý kiến với luật sư, xem xét :

1. Nếu là trong lãnh vực bảo vệ bí mật của công dân bình thường, thì “thông tin hoặc dữ kiện bị tiết lộ ra ngoài” có phải là dữ kiện được luật pháp liệt kê vào danh sách vào loại “tin tức được bảo mật” (Protected Information) hay không.

2. Nếu là trong lãnh vực y tế, có phải là dữ kiện lưu trữ trong hồ sơ bệnh lý của bệnh nhân, thuộc loại được gọi là “Protected Health Information” viết tắt là PHI hay không. [8]

3. Nếu dữ kiện trong hồ sơ bệnh lý bị tiết lộ nằm trong danh sách luật qui định, luật ưu tiên được áp dụng (Priority privacy act) sẽ là luật HIPAA, trừ khi nguyên đơn tự nguyện xin không áp dụng luật HIPAA để áp dụng luật bình thường tại Tòa dân sự.

Phúc Linh

Advertisements
Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s