Bản Lên Tiếng của Tổng Hội Biệt Động Quân về việc nhật báo Người Việt tuyên truyền cho cộng sản

QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ
TỔNG HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN

THÔNG CÁO

BẢN LÊN TIẾNG CỦA TỔNG HỘI BIỆT ĐỘNG QUÂN VỀ VIỆC NHẬT BÁO “NGƯỜI VIỆT” TUYÊN TRUYỀN CHO CỘNG SẢN

NHẬN ĐỊNH:

A- Trong những tuần lễ vừa qua, cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và trên thế giới, rất bất bình và phản đối nhật báo Người Việt đã đăng bài viết của tác giả Sơn Hào, nội dung bêu xấu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, phỉ báng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời đả kích Đồng Minh Hoa Kỳ, mạ lỵ tôn giáo, vu cáo các linh mục là cộng tác với CIA. Mục đích của bài viết là tiếp tay cho Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam.
B- Nhật báo Người Việt đã nhiều lần phỉ báng chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đây là lần thứ tư báo nầy đã tiếp tay đắc lực cho bọn tay sai nằm vùng và Cộng Sản trong nước. Sau mỗi lần phỉ báng, báo Người Việt lại lấp liếm che dấu âm mưu bằng cách xin lỗi đồng hương, nhưng một thời gian sau lại tái phạm.
Tổng Hội Biệt Động Quân, đại diện các quân nhân BĐQ/QLVNCH, là những thành phần luôn trung thành với lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc, không chấp nhận hòa hợp hòa giải với Việt Cộng dưới bất cứ hình thức nào,

TRÂN TRỌNG TUYÊN CÁO

Thứ nhất:

Cực lực lên án và phản đối nhật báo Người Việt đã lợi dụng quyền tự do báo chí tại Hoa Kỳ, dùng cơ quan truyền thông của mình, phổ biến những bài viết tiếp tay cho một chế độ phi nhân, tội đồ của dân tộc, cố tình làm lợi cho tập đoàn cầm quyền tại Việt Nam, gây phân hóa và xáo trộn cho cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại. Thứ hai:

Sát cách cùng các tổ chức, hội đoàn và đồng hương tị nạn, cương quyết: – KHÔNG đọc.
– KHÔNG đăng quảng cáo.
– KHÔNG tiếp xúc với nhật báo Người Việt.
Làm tại California ngày 5 tháng 8 năm 2012
TM. Ban Chấp Hành Tổng Hội Biệt Động Quân
Tổng Hội Trưởng,

BĐQ Nguyễn Minh Chánh
Nơi nhận:
– Phổ biến tổng quát trên các cơ quan
truyền thông, báo chí, các Hội Đoàn,
các Tổ Chức chống Cộng “Để thông báo”.
– Hội Đồng Giám Sát TH/BĐQ “Để tường”
– Các Khu Hội BĐQ “Để tùy nghi”.
– Lưu.
2/2

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s