Tuyên bố của Liên Cộng Đồng Miền Đông Bắc Hoa Kỳ chống Đàm Vĩnh H ưng

Tuyên Bố
Liên Cộng Đồng Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
v/v Đàm Vĩnh Hưng có mặt trong show nhạc tại Philadelphia

Chúng tôi, đại diện các Cộng đồng, Đoàn thể, Tổ chức, Chính đảng… Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Philadelphia thảo luận về việc “Ủy Viên Ban Chấp Hành Hôi Liên Hiệp Thanh Niên thành phố HCM là Đàm Vĩnh Hưng” có mặt trong SHOW NHẠC đêm 18-08-2012 tại Casino Harrah’s Chester.
Sau khi thảo luận, phân tích về mục đích và âm mưu của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam trong lãnh vực “Văn Hóa Vận” qua con bài “Đàm Vĩnh Hưng” nhằm gây bất ổn trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, ngỏ hầu đánh lạc hướng dư luận về tội làm tay sai, bán đất dâng biển của Đảng Cộng sản Việt Nam cho quan thày Trung Cộng, nhất là trong lúc Trung Cộng đang hợp thức hóa việc chiếm vĩnh viễn Biển Đông của Việt Nam qua việc “hành chánh hóa, hiện diện hóa lực lượng quân sự” tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam.
Chúng tôi đồng thanh quyết nghị:
1- Một mặt vẫn kiên trì vận động các ca sĩ, ban nhạc, bầu show, ban giám đốc sòng bài, chính quyền địa phương thấy được âm mưu đen tối của CSVN qua “con bài Đàm Vĩnh Hưng” nhằm gây bất ổn trong cộng đồng Người Việt tại những địa phương khi có sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng và yêu cầu rút tên Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi Show hát.
2- Một mặt chuẩn bị sẵn một cuộc biểu tình cho trường hợp cuộc vận động không kết quả, qua việc thành lập một ỦY BAN BIỂU TÌNH với thành phần nhân sự như sau:
Đồng Trưởng Ban: Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và Chủ Tịch các Cộng Đồng Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Điều hợp tổng quát: Ông Nguyễn Văn Tánh (Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ), Ông Lý Văn Phước (Chủ Tịch Ủy Ban Phối Hợp), Ông Nguyễn Đình Toàn (Chủ Tịch CĐ Philadelphia).
Phát ngôn vi ên: Luật sư Nguyễn Thanh Phong (Chủ Tịch CĐ New York).
Tiểu ban vận động tài chánh: Ds Nguyễn Đức Nhiệm (Chủ tịch C Đ Pennsylvania), Bà Nguyễn Thị Thương (Phó Chủ tịch CĐ NVTD New Jersey).
Tiểu ban lo thủ tục pháp lý biểu tình: Ông Trần quán Niệm (Chủ tịch CĐ Nam New Jersey), Ông Charlie Lý (Trưởng Nhóm Trẻ-Việt USA).
Tổ lo biểu ngữ, cờ: Bà Thu Cúc (Hội trưởng Hội Phụ Nữ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ), Ông Nguyễn Ngọc Kim (Đại diện đảng Việt Tân).
Tiểu ban an ninh trật tự: Ông Nguyễn Văn Châu (Hội Trưởng Hội Cựu QN/QLVNCH), Ông Nguyễn Công Anh (Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ/TBTĐ), Ông Trần Văn Yến (Hội Phó Hội Cựu SVSQ/TBTĐ).

Chúng tôi kêu gọi đồng hương cố gắng kiềm chế, đấu tranh ôn hòa, bất bạo động trong khuôn khổ luật pháp Hoa Kỳ, bằng cách tích cực vận động các ca sĩ, ban nhạc, bầu show, chính quyền điạ phương, hoặc viết thư, Fax hay gọi điện thoại trực tiếp đến Ban Giám Đốc sòng bài yêu cầu rút tên “Ủy Viên Hội Liên Hiệp Thanh Niên…” ra khỏi show hát đêm 18-08-2012 tại HARRAH’S PHILADELPHIA, 777 Harrah’s Blvd, Chester, PA 19013. Phone: 1-866-554-5590, Fax: 484-490-1919
Cuộc họp cũng quyết định không sinh hoạt, không hợp tác với bất cứ ai cộng tác với cán bộ của Cộng Sản Việt Nam đưa ra Hải Ngoại, nhất là trong lãnh vực “Văn hóa vận”.

Làm tại Philadelphia, ngày 29 tháng 7 năm 2012.
Đồng ký tên:
01-Ông Nguyễn Văn Tánh: Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng NVQG Hoa Kỳ.
02-Luật sư Nguyễn Thanh Phong: Chủ Tịch CĐ NVQG New York.
03-Ông Lương Đức Thọ: Phó Chủ Tịch Nội Vụ CĐ New York.
04-Ông Đỗ Hồng Anh: Chủ Tịch CĐ Wasington DC, VA & MD.
05-Ông Lê Minh Thiệp: Phó Chủ Tịch CĐ Washington DC, VA & MD.
06-Ông Lý Văn Phước: Chủ Tịch UB Phối Hợp Đấu Tranh Vùng Đông Bắc HK.
07-Ông Nguyễn Trung Châu: Tổng Hội Trưởng TH Cựu TNCT Việt Nam.
08-Ông Trần Quán Niệm: Chủ Tịch CĐ Nam New Jersey.
09-Ông Nguyễn Đức Nhiệm: Chủ Tịch HĐCH CĐ Tiểu bang Pennsylvania.
10-Ông Phạm Văn Út: Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Philadelphia.
11-Ông Cao Xuân Khải: Chủ Tịch CĐ New Hampshire.
12-Ông Nguyễn Thanh Bình: Chủ Tịch CĐ Massachusetts.
13-Trần Văn Giỏi: Chủ Tịch CĐ Connecticut.
14-Ông Nguyễn Đình Toàn: Chủ tịch HĐCH Cộng Đồng Philadelphia.
15-Bs. Đỗ Văn Hội: Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Florida.
16-Ông Lưu Văn Tươi: Chủ Tịch HĐCH Cộng Đồng Florida.
17-Bà Loan Lưu Nguyễn: Chủ Tịch CĐ Người Việt Tự Do New Jersey.
18-Bà Nguyễn Thị Thương: Phó Chủ Tịch CĐ Người Việt Tư Do New Jersey.
19-Ông Nguyễn Văn Châu: Hội Trưởng Hội Cựu QN/QL/VNCH Philadelphia
20-Ông Hồ Trầm Xuân Thưởng: Hội Trưởng Hội Không Quân PA, NJ & DE.
21-Ông Nguyễn Ngọc Kim: Đại diện cơ sở Việt Tân tại Philadelphia.
22-Ông Charlie Lý: Trưởng Nhóm Trẻ Việt-USA.
23-Ông Cao Văn Chư: Đại diện Chùa Bồ Đề.
24-Bà Trần Thị Thoa: Hôi Trưởng Hội Hùng Vương Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
25-Ông Nguyễn Công Anh: Hội trưởng Hội Cựu SVSQ/TBTĐ.
26- Ông Trần Văn Yến: Phó Hội trưởng Hội Cựu SVSQ/TBTĐ.
27-Ông Lê Hữu Bính: Đại diện Đại Việt Cách Mạng Đảng thành phố Phila.
28-Ông Nguyễn Tấn Hợi: Đại diện Hội Bình thuận.
29-Ông Nguyễn Tường Thược: Khu Hội Trưởng CTNCTVN/ New Jersey.
30-Bà Thu Cúc: Hôi trưởng Hội Phụ Nữ Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
31-Ông Nguyễn Thọ Sứ: đại diện Hội Đồng Hương Quảng Trị.
32- Cô Trương Tú Lê: Đại diện Hội Đồng Hương Thừa Thiên – Huế.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s