Chân dung Vũ Quý Hạo Nhiên với Hoa hậu Vc-Đỗ Thái Nhiên-PhanQua ngTuệ-BùiVănPhú

Đây, khuôn mặt của Vũ Quý Hạo Nhiên, kẻ đăng bài của Sơn Hào trên báo NV.

VQHN, chồng Ysa, con rể Lê Đình Điểu.

Ysa, Hội Vaala, từng bị cộng đồng phản đối.

VQHN nhiều năm trước dính líu với Vũ Ánh, trong vụ “cờ vàng trong chậu rửa chân” trên báo NV.

Còn đây là Đỗ Thái Nhiên

Còn đây là Phan Quang Tuệ

Còn đây là Bùi Văn Phú

__________Xin tiếp tay fw càng rộng càng tốt nếu quý vị đồng ý với chúng tôi là không thể để công ty Người Việt coi cộng đồng là “ngu đần, khiếp nhược” với việc “xin lỗi có chu kỳ”.

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s