Diễn Tiến vụ báo Người Việt Cali theo thời gian

Diễn Tiến vụ Nhật Báo Người Việt Đăng Bài Nhục Mạ Toàn Thể Quân, Dân Cán Chính VNCH và Phản Ứng Của Cộng Đồng

Mầu đỏ là mốc đặc biệt. Mầu xanh là những người bênh vực, biện minh cho báo Người Việt Cali. ( Bao gồm Võ Long Triều, Đỗ Thái Nhiên, Phan Quang Tuệ, Bùi Văn Phú).

Người đăng bài Sơn Hào là Vũ Quý Hạo Nhiên, phụ tá Chủ Bút. VQHN là con rể Lê Đình Điểu, chồng của Ysa. Ysa với hội Vaala đã từng bị cộng đồng phản đối. Cũng VQHN đã từng dính líu với Vũ Ánh trong vụ “Cờ vàng trong chậu rửa chân” của báo Người Việt năm 2008. Đây là lần thứ 4, báo Người Việt “sơ suất”.

Bài viết “nặng ký đầu tiên” từ Bà Đào Nương ( Sài Gòn nhỏ).

Tổng Hội Cựu TNCT do ô Nguyễn Trung Châu fw từ mail Hoàng Ngọc An đến các Khu Hội (kêu gọi tẩy chay báo NV, không chấp nhận thư xin lỗi) và là tổ chức đầu tiên ra tuyên cáo tẩy chay báo Người Việt Cali.

Nhóm Quân Y Dược Nha sau khi có 80 chữ ký của người trong ngành đã đưa lên net để mọi người vào ký online, cũng không chấp nhận thư xin lỗi của báo Người Việt Cali.

Tính đến hôm nay đã có nhiều tổ chức, hội đoàn lên án, không chấp nhận Thư Xin Lỗi của báo Người Việt Cali.

Tổ Chức Cộng Đồng Nam Cali và Liên Ủy Ban Chống CS và tay sai cùng nhiều đoàn thể đã họp báo để đề ra biện pháp đối với báo Người Việt Cali.

Chúng tôi tạm thời ngưng ở đây.

Diễn tiến dưới đây được lập bởi Báo Túm và Cựu TNCT Đỗ Văn Phúc. Nếu thiếu mốc quan trọng hay tổ chức nào xin quý vị điều chỉnh dùm.

Trân trọng cảm ơn Tổng Hội Cựu TNCT là tổ chức đầu tiên không chấp nhận thư xin lỗi, kêu gọi tẩy chay; nhóm anh chị Quân Y Dược Nha lần đầu tiên tham gia việc cộng đồng, Hội Cựu Quân Nhân Úc xa xôi cũng tuyên cáo rất sớm. Một số tổ chức cộng đồng ở những vị trí đặc biệt hay các cơ quan truyền thông chống cộng có “tầm cỡ” khi xin tiền đồng hương nhưng lại im lặng khó hiểu như SBTN, Tổ Chức Cộng Đồng vùng VA, Houston, Tập thể Cựu CS…. Đặc biệt một nghệ sĩ đang thành công trong doanh nghiệp nhưng không chủ trương “chỉ làm nghệ thuật” như đa số các nghệ sĩ khác mà đã có những hành động cụ thể bằng những bài viết đặc sắc: Châu Đình An.

Các tổ chức lên án: Tổng Hội Cựu TNCT, Nhóm Quân Y Dược Nha, Liên Hội Cựu TN Nam Cali và Los Angeles, Tổng Hội Cưu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California, Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL, Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng VN Hoa Kỳ, Tổng Nha Kỹ Thuật, Văn Bút VN Hải Ngoại vùng Tây Nam Hoa Kỳ.

Báo Túm và Cựu TNCT Đỗ Văn Phúc

Diễn tiến theo thời gian:

Ngày 8/7/2012, trong báo Người Việt số 9710 có đăng trong mục Thư Độc Giả một bài viết ngắn của một tên Sơn Hào. Thư nhằm trả lời bài viết của Nguyễn Gia Kiểng, nhưng mục đích là nhục mạ VNCH là tay sai của đế quốc, và ca ngợi bọn CSVN.

Ngày 10/7/ 2012, Ông Ngô Kỷ là người đầu tiên phát pháo để phản đối và lên án nhật báo Người Việt.

Cùng thời gian đó, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali cũng gửi thư phản kháng báo Người Việt.

Ngày 13/7/2012, Báo Saigon Nhỏ đăng bài của Bà Đào Nương: “Phải Làm Gì Khi Nhật Báo Người Việt Nhục Mạ VNCH…”

Ngày 13/7/2012 Công Ty Người Việt họp báo để xin lỗi đồng hương. Nhưng lời xin lỗi bị đánh giá thiếu thành tâm, các đoàn thể và nhân sĩ bắt đầu lên tiếng phản đối mạnh hơn.

Ngày 13/7/2012, Hoàng Ngọc An gửi thư kêu gọi tẩy chay báo Người Việt Cali.

Ngày 14/7/ 2012, ông Võ Long Triều gửi ra một thư nhằm phân bua giùm cho Phan Huy Đạt.

Ngày 14/7/2012 Hoàng Ngọc An viết “Mẹ ơi, báo Người Việt”

Ngày 17/7/2012, Trúc Giang từ Minnesota gửi ra bài phân tích về việc Báo Người Việt nhục mạ VNCH

Ngày 18/7/2012, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN ra Tuyên Cáo Lên Án Nhật Báo Người Việt. Đây là bản tuyên cáo đầu tiên về báo Người Việt của các tổ chức đoàn thể trong Cộng Đồng VN hải Ngoại.

Cùng ngày 18/7/2011, Liên Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN Nam Cali và Los Angeles cũng lên tiếng phản đối báo Người Việt

Ngày 19/7/2012, Một cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, ông Nguyễn Quốc Đống, lên tiếng về vụ báo Người Việt.

Ngày 20/7/2012, Lê Thanh từ Pennyvania đăng lên bài “Từ báo Người Việt đến Hội Chứng Việt Nam Trong Cộng Ðồng Chúng Ta”

Ngày 20/7/2012, Tổng Hội Cưu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu gửi văn thư phản đối báo Người Việt.

Cùng ngày 20/7/2012, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California gửi thư kêu gọi tẩy chay nhật báo Người Việt.

Cũng khoảng thời gian này, các cựu Y Nha Dược Sĩ QLVNCH gửi văn thư yêu cầu đồng bào VN tị nạn cùng tẩy chay báo Người Việt. Văn thư này được rất nhiều đồng bào hưởng ứng.

Ngày 20/7/2012 , Châu Đình An có bài viết sâu sắc: “Kẻ dễ dàng thỏa hiệp”

Ngày 22/7/2012, Đỗ Thái Nhiên tung ra bài Trận Chiến Trên Diễn Đàn, bào chữa cho Người Việt

Ngày 22/7/2012 Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL phản đối báo NV

Ngày 22/7/2012, Đỗ Văn Phúc từ Texas lên tiếng trả lời ngay bài viết của Đỗ Thái Nhiên.

Ngày 23/7/2012 Báo Túm phản đối Đỗ Thái Nhiên.

Ngày 23/7/2012, Ngưng giao dịch thương mại của Hội Cựu SV Quốc gia hàn h chánh Nam Cali với báo Người Việt Cali

Ngày 25/7/2012 , Bùi Văn Phú viết bài “Báo Người Việt Sợ Biểu Tình” như khích lệ báo Người Việt và thách thức Cộng Đồng. Duyên Lãng Hà Tiến Nhất gủi bài cũ để phản bác

Ngày 22/7/2012 Luật sư Phan Quang Tuệ, trong bài nói chuyện nhân Kỷ niệm 1 năm báo Người Việt Minnesota, đem Tu Chính Án số 1 ra để bào chữa cho Người Việt.

Ngày 22/7/2012 Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL phản đối báo NV

Ngày 23/7/2012, Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng VN Hoa Kỳ ra Tuyên Cáo lên án báo Người Việt.

Ngày 24/7/2012, Các đoàn thể CĐ Nam Cali họp báo về vụ báo Người Việt. Báo Saigon Nhỏ có đăng bài tường thuậgt của Thanh Phong trongh số báo ra ngày 26-7.

Ngày 26/7/2012 Tổng Nha Kỹ Thuật tuyên cáo về vụ báo Người Việt Cali

Ngày 27/7/2012 Văn Bút VN Hải Ngoại vùng Tây Nam Hoa Kỳ cũng ra Tuyên cáo phản đối bào Người Việt tuyên truyền cho VC.

Ngày 27/7/2012, báo Sài Gòn Nhỏ đăng bài “Nhìn chú Đỗ nâng bi chợt nhớ “bác” Mao” của Đào Nương về việc Đỗ Thái Nhiên bao che cho báo Người Việt.

Ngày 27/7/2012 Duyên Lãng Hà Tiến Nhất viết bài “Hậu Sơn Hào”, chỉ trích Đỗ Thái Nhiên, Võ Long Triều và Phan Quang Tuệ.

Các links đến các bài viết:

Văn Bút Hải Ngoại Tây Nam HK Lên Án Báo Người Việt

Duyên Lãng (hậu báo NV) Tường thuật vụ họp của Tổ Chức Cộng Đ ồng Nam Cali về vụ báo NV

Tổng Nha Kỹ Thuật thông cáo về vụ báo Người Việt Cali

Bùi Văn Phú “Báo NV sợ biểu tình”-Bài trả lời của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất -Các Hội lên án Báo NV

TP Phan Quang Tuệ bênh vực báo Người Việt Cali?

Đỗ Văn Phúc- Chúng tôi không nhận “quả tim hồng” của báo Người V iệt

Liên Hội Cựu TNCT Nam Cali lên án báo Người Việt Cali

Tuyên Cáo của CĐ Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ lên án báo Người Việ t

Báo Túm- LS Đỗ Thái Nhiên “tự đốt” để bênh vực báo Người Việt Ca li?

Nguyễn Đình Bin-NQ 36-tiếp xúc Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Ngọc Hải từ tháng 6/2003

Ngưng giao dịch thương mại của Hội Cựu SV Quốc gia hàn h chánh Nam Cali với báo Người Việt Cali

Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL phản đối báo NV

Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu phản đối báo NV

Nguyễn Quốc Đống, K.13 TVBQGVN-Ý kiến về vụ báo Người Việt Cali

Tuyên cáo của Tổng Hội Cựu TNCT về vụ báo Người Việt Cali

Lê Thanh- Từ báo Người Việt đến Hội Chứng Việt Nam Trong Cộng Ðồn g Chúng Ta

Châu Đình An -Kẻ dễ dàng thỏa hiệp

Hiệu ứng Pháp lý, Dân sự về việc nhật báo Người Việt phổ biến n hục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”

Phan Huy Đạt báo NV đang vận động lập CT đưa người về VN giảng d ạy để đóng góp cho quê hương?

Hoàng Ngọc An- Mẹ ơi, “bonds” giấy báo Người Việt!

Thư Võ Long Triều gửi Phan Huy Đạt và Hội đồng Quản Trị báo Ngườ i Việt

Trúc Giang Minesota- nhận định về báo Người Việt Cali

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất -Sự bất quá tam ( vụ báo Người Việt)

Hoàng Ngọc An-Mẹ ơi, báo Người Việt!

Bài tường thuật buổi họp báo của báo Người Việt về vụ NV đăng t hư độc giả mạ lỵ quân dân cán chính Việt Nam Công Hòa

Hoan hô Tổng Hội Cựu TNCT – Bài trả lời của Hoàng Dược Thảo về thư xin lỗi của báo NV

Hoàng Ngọc An -Kêu gọi tẩy chay báo Người Việt

Hoàng Dược Thào-Phải làm gì khi nhật báo Người Việt nhục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”

Ngô Kỷ: Báo Người Việt tuyên truyền cho CSVN

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s