Văn Bút Hải Ngoại Tây Nam HK Lên Án Báo Người Việt

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VÙNG TÂY NAM HOA KỲ

BẢN TUYÊN CÁO VỀ NHẬT BÁO NGƯỜI VIỆT
TUYÊN TRUYỀN CHO CỘNG SẢN

NHẬN ĐỊNH RẰNG

Cộng Đồng Việt Nam Tị Nạn Cộng Sản vừa qua đã bất bình và lên tiếng phản đối mạnh mẽ Nhật báo Người Việt tại Nam California về bài viết của tác giả Sơn Hào, nội dung thóa mạ Cộng Đồng tị nạn Cộng Sản, thóa mạ QLVNCH một cách điên khùng và ấu trỉ, tiếp tay cho Nghị Quyết 36 của Cộng Sản Việt Nam. Đây cũng là lẩn thứ bốn nhật báo Người Việt cố tình đưa ra những đề tài có tính “thăm dò” phản ứng Cộng Đồng, tiếp tay đắc lực cho bọn tay sai nằm vùng và CS trong nước.
Trước phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt của toàn thể các Hội Đoàn, Đoàn thể và Độc Giả bốn phương, nhật báo Người Việt đã lên tiếng xin lổi giống như các lần trước đó; xin lổi xong là tái phạm!

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VÙNG TÂY NAM HOA KỲ TRÂN TRỌNG TUYÊN CÁO :

Thứ nhất: Phản đối báo NGƯỜI VIỆT đã tiếp tay Cộng Sản, làm băng hoại trật tự chung trong Cộng Đồng tị nạn CS tại hải ngoại
Thứ hai: Sát cánh cùng toàn thể các Hội Đoàn, Đoàn thể và Đồng Hương tị nạn cương quyết từ chối không đọc –không quảng cáo – không tiếp xúc Với nhật báo NGƯỜI VIỆT & Công Ty NGƯỜI VIỆT
Thứ ba: Là thành viên còn lại duy nhất của VNCH, Văn Bút Việt Nam tại Hải Ngoại cực lực lên án báo Người Việt đã dùng cơ quan truyền thông của mình chuyễn tải những văn kiện tiếp tay cho cái ác làm lợi cho tập đoàn bán nước đã dâng dất dâng biển cho Tàu Cộng, làm phân hóa cộng đồng tị nạn CS!

Làm tại Thủ Đô Tị Nạn Little Saigon ngày 27 tháng 7 năm 2012
Thay mặt toàn thể Văn Hữu VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa kỳ

Ký tên

NGUYỄN HỮU CỦA
CHỦ TỊCH

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s