Diễn Tiến vụ báo NgườiViệt

Diễn Tiến vụ Nhật Báo Người Việt Đăng Bài Sơn Hào Nhục Mạ Toàn Thể Quân, Dân Cán Chính VNCH và Phản Ứng Cộng Đồng

Diễn tiến theo thời gian:

Ngày 8/7/2012, trong báo Người Việt số 9710 có đăng trong mục Thư Độc Giả một bài viết ngắn của một tên Sơn Hào. Thư nhằm trả lời bài viết của Nguyễn Gia Kiểng, nhưng mục đích là nhục mạ VNCH là tay sai của đế quốc, và ca ngợi bọn CSVN.

Ngày 10/7/ 2012, Ông Ngô Kỷ là người đầu tiên phát pháo để phản đối và lên án nhật báo Người Việt.

Cùng thời gian đó, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali cũng gửi thư phản kháng báo Người Việt.

Ngày 13/7/2012, Báo Saigon Nhỏ đăng bài của Bà Đào Nương: “Phải Làm Gì Khi Nhật Báo Người Việt Nhục Mạ VNCH…

Ngày 13/7/2012  Công Ty Người Việt họp báo để xin lỗi đồng hương. Nhưng lời xin lỗi bị đánh giá thiếu thành tâm, các đoàn thể và nhân sĩ  bắt đầu lên tiếng phản đối mạnh hơn.

Ngày 13/7/2012, Hoàng Ngọc An gửi thư kêu gọi tẩy chay báo Người Việt Cali.

Ngày 14/7/ 2012, ông Võ Long Triều gửi ra một thư nhằm phân bua giùm cho Phan Huy Đạt.

Ngày 14/7/2012 Hoàng Ngọc An viết “Mẹ ơi, báo Người Việt”

Ngày 17/7/2012, Trúc Giang từ Minnesota gửi ra bài phân tích về việc  Báo Người Việt nhục mạ VNCH

Ngày 18/7/2012, Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN ra Tuyên Cáo Lên Án Nhật Báo Người Việt. Đây là bản tuyên cáo đầu tiên về báo Người Việt của các tổ chức đoàn thể trong Cộng Đồng VN hải Ngoại.

Cùng ngày 18/7/2011, Liên Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN Nam Cali và Los Angeles cũng lên tiếng phản đối báo Người Việt

Ngày 19/7/2012, Một cựu Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, ông Nguyễn Quốc Đống, lên tiếng về vụ báo Người Việt.

Ngày 20/7/2012, Lê Thanh từ Pennyvania đăng lên bài “Từ báo Người Việt đến Hội Chứng Việt Nam Trong Cộng Ðồng Chúng Ta”

Ngày 20/7/2012, Tổng Hội Cưu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu gửi văn thư phản đối báo Người Việt.

Cùng ngày 20/7/2012, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam Californiagửi thư kêu gọi tẩy chay nhật báo Người Việt.

Cũng khoảng thời gian này, các cựu Y Nha Dược Sĩ QLVNCH gửi văn thư yêu cầu đồng bào VN tị nạn cùng tẩy chay báo Người Việt. Văn thư này được rất nhiều đồng bào hưởng ứng.

Ngày 20/7/2012 , Châu Đình An có bài viết sâu sắc: “Kẻ dễ dàng thỏa hiệp”

Ngày 22/7/2012, Đỗ Thái Nhiên tung ra bài Trận Chiến Trên Diễn Đàn, bào chữa cho Người Việt

Ngày 22/7/2012 Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL phản đối báo NV

Ngày 22/7/2012, Đỗ Văn Phúc từ Texas lên tiếng trả lời ngay bài viết của Đỗ Thái Nhiên.

Ngày 23/7/2012 Báo Túm phản đối Đỗ Thái Nhiên.

Ngày 23/7/2012, Ngưng giao dịch thương mại của Hội Cựu SV Quốc gia hàn h chánh Nam Cali với báo Người Việt Cali

Ngày 25/7/2012 , Bùi Văn Phú viết bài “Báo Người Việt Sợ Biểu Tình” như khích lệ báo Người Việt và thách thức Cộng Đồng. Duyên Lãng Hà Tiến Nhất gủi bài cũ để phản bác

Ngày 22/7/2012  Luật sư Phan Quang Tuệ, trong bài nói chuyện nhân Kỷ niệm 1 năm báo Người Việt Minnesota, đem Tu Chính Án số 1 ra để bào chữa cho Người Việt.

Ngày 22/7/2012 Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL phản đối báo NV

Ngày 23/7/2012, Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng VN Hoa Kỳ ra Tuyên Cáo lên án báo Người Việt.

Ngày 24/7/2012, Các đoàn thể CĐ Nam Cali họp báo về vụ báo Người Việt. Báo Saigon Nhỏ có đăng bài tường thuậgt của Thanh Phong trong số báo ra ngày 26-7.

Ngày 26/7/2012 Tổng Nha Kỹ Thuật tuyên cáo về vụ báo Người Việt Cali

Ngày 26/7/2012 Tổ Chức Cộng Đồng Nam Cali cùng một số đoàn thể với Bản Lên Tiếng Chung

Ngày 27/7/2012 Văn Bút VN Hải Ngoại vùng Tây Nam Hoa Kỳ cũng ra Tuyên cáo phản đối bào Người Việt tuyên truyền cho VC.

Ngày 27/7/2012, báo Sài Gòn Nhỏ đăng bài “Nhìn chú Đỗ nâng bi chợt nhớ “bác” Mao”của Đào Nương về việc Đỗ Thái Nhiên bao che cho báo Người Việt.

Ngày 27/7/2012 Duyên Lãng Hà Tiến Nhất viết bài “Hậu Sơn Hào”, chỉ trích Đỗ Thái Nhiên, Võ Long Triều và Phan Quang Tuệ.

Ngày 27/7/2012 cựu TP Lê Duy San “ Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo NV”

Ngày 27/7/2012 Trọng Đạt- BáoNV và vấn đề tự do ngôn luận

Ngày 28/7/2012 Đào Nương-Ai là chủ thực sự báo NV

Ngày 3/8/2012 Tổng Hội Biệt Động Quân tuyên án báo NV

Ngày 16/8/2012 Ngô Kỷ gửi thắc mắc về cộng đồng NVQG Nam Cali ( Nguyễn Xuân Nghĩa) và Tổ Chức ( Phan Kỳ Nhơn) về Bản Lên Tiếng Chung

Ngày 22/8/2012 Ngô Kỷ “Nói hết một lần cho xong” về vụ trên

Ngày 24/8/2012 nhóm 3 ông (Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu) cùng 140 tổ chức, với Bản Lên Tiếng số 3.

*************************************

Các links đến các bài viết: 

Trúc Giang-Có phải là nội công ngoại kích? 

Ngô Kỷ- Chuyện chẳng đặng đừng: “phe ta” nói với “phe mình” ( K ết quả Bản Lên Tiếng Chung đối với báo Người Việt Cali đi về đâu ? 

Bảo Giang-Tự Do hay là chết 

Hoàng Ngọc An -Mẹ ơi tội nghiệp cái cộng đồng này quá! 

Bản Lên Tiếng của Tổng Hội Biệt Động Quân về việc nhật báo Người Việt tuyên truyền cho cộng sản

 Hoàng Ngọc An- Mẹ ơi, thẩm phán gì mà ngu quá !

 Chân dung Vũ Quý Hạo Nhiên với Hoa hậu Vc-Đỗ Thái Nhiên-PhanQua ngTuệ-BùiVănPhú

Đào Nương-Ai là chủ thực sự báo NV?

Trọng Đạt-Báo Người Việt và vấn đề tự do ngôn luận

Lê Duy San-Tại sao chúng ta không thể tha thứ cho báo Người Việt?

Bản Lên Tiếng Chung của CĐ Nam Cali và một số tổ chức về báo Người Việt sau Thư Xin Lỗi của báo này

Diễn Tiến vụ báo Người Việt Cali theo thời gian

Tường Trình Cuộc Họp Báo Về Việc Nhật Báo Người Việt Nhục Mạ Qu ân, Cán, Chính VNCH

Văn Bút Hải Ngoại Tây Nam HK Lên Án Báo Người Việt

Duyên Lãng (hậu báo NV) Tường thuật vụ họp của Tổ Chức Cộng Đ ồng Nam Cali về vụ báo NV

Tổng Nha Kỹ Thuật thông cáo về vụ báo Người Việt Cali

Bùi Văn Phú “Báo NV sợ biểu tình”-Bài trả lời của Duyên Lãng Hà Tiến Nhất -Các Hội lên án Báo NV

TP Phan Quang Tuệ bênh vực báo Người Việt Cali?

Đỗ Văn Phúc- Chúng tôi không nhận “quả tim hồng” của báo Người V iệt

Liên Hội Cựu TNCT Nam Cali lên án báo Người Việt Cali

Tuyên Cáo của CĐ Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ lên án báo Người Việ t

Báo Túm- LS Đỗ Thái Nhiên “tự đốt” để bênh vực báo Người Việt Ca li?

Nguyễn Đình Bin-NQ 36-tiếp xúc Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Ngọc Hải từ tháng 6/2003

Ngưng giao dịch thương mại của Hội Cựu SV Quốc gia hàn h chánh Nam Cali với báo Người Việt Cali

Tổng Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia ĐL phản đối báo NV

Tổng Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Úc Châu phản đối báo NV

Nguyễn Quốc Đống, K.13 TVBQGVN-Ý kiến về vụ báo Người Việt Cali

Tuyên cáo của Tổng Hội Cựu TNCT về vụ báo Người Việt Cali

Lê Thanh- Từ báo Người Việt đến Hội Chứng Việt Nam Trong Cộng Ðồn g Chúng Ta

Châu Đình An -Kẻ dễ dàng thỏa hiệp

Hiệu ứng Pháp lý, Dân sự về việc nhật báo Người Việt phổ biến n hục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”

Phan Huy Đạt báo NV đang vận động lập CT đưa người về VN giảng d ạy để đóng góp cho quê hương?

Hoàng Ngọc An- Mẹ ơi, “bonds” giấy báo Người Việt!

Thư Võ Long Triều gửi Phan Huy Đạt và Hội đồng Quản Trị báo Ngườ i Việt

Trúc Giang Minesota- nhận định về báo Người Việt Cali

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất -Sự bất quá tam (vụ báo Người Việt)

Hoàng Ngọc An-Mẹ ơi, báo Người Việt!

Bài tường thuật buổi họp báo của báo Người Việt về vụ NV đăng t hư độc giả mạ lỵ quân dân cán chính Việt Nam Công Hòa

Hoan hô Tổng Hội Cựu TNCT – Bài trả lời của Hoàng Dược Thảo về thư xin lỗi của báo NV

Hoàng Ngọc An -Kêu gọi tẩy chay báo Người Việt

Hoàng Dược Thào-Phải làm gì khi nhật báo Người Việt nhục mạ “VNCH là bè lũ Việt gian tay sai của Mỹ”

Ngô Kỷ: Báo Người Việt tuyên truyền cho CSVN

Advertisements
This entry was posted in Báo Người Việt Cali, Thời Sự Hải Ngoại and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s