Sơn Điền Nguyễn viết Khánh- Trợ Cấp Y Tế

Tối Cao Pháp Viện Mỹ tuần trước đã chấp thuận phần lớn luật bảo trợ Y tế của Tổng Thống Barack Obama. Số phiếu Pháp viện là 5-4, với lá phiếu của Chủ tịch Pháp viện là John Roberts, cùng với 4 Chủ tịch có tư tưởng tự do hơn.

Quyết định này là một thắng lợi của TT Obama và các dân biểu, nghị sĩ đảng Dân Chủ, xác nhận một đạo luật cột trụ của thời TT Obama và đảng Dân Chủ. Đạo luật này đòi hỏi những người có trách nhiệm phải để cho hầu hết người dân Mỹ được huởng bảo trợ Y tế, nếu không sẽ bị phạt.


Chánh án Roberts viết:” Đạo luật Trợ Cấp Y tế đòi hỏi một cá nhân nào đó phải đóng tiền phạt, coi như đóng thuế nếu không cho người dân hưởng trợ cấp Y tế. Roberts viết vì đại đa số dư luận và Hiến pháp cho phép thâu tiền phạt đó coi như đóng thuế. Ông còn viết:: “Hiến pháp coi đó như thuế, nên chúng ta không có nhiệm vụ cấm đoán, hay phán xét đó là khôn ngoan hay công bằng”.

Các quan tòa Tối Cao Pháp viện bác bỏ lập luận cho rằng chính phủ đã làm áp lực rất mạnh để được sự ủng hộ đạo luật, và vai trò của cá nhân đã được chứng minh bởi quyền lực của Quốc hội điều khiển các mối thương mại giữa các tiểu bang.

Tổng Thống Barack Obama đã hoan nghênh cuộc biểu quyết tại Tối Cao Pháp Viện. Ông nói quyết định hôm nay là một thắng lợi cho dân chúng toàn quốc sau khi quyết định của Tối Cao Pháp viện được công bố,

Những người của đảng Cộng Hòa đã từng có ý định ưu tiên là bác bỏ đạo luật “Trợ Cấp Y Tế”, nay tiếp tục lên tiếng chống đối. Mitt Romney, người ra tranh cử Tổng Thống kỳ tới nói: “Trợ cấp Y tế của Obama là chính sách xấu hôm qua, hôm nay nó vẫn xấu”.

Tại Hạ viện Mỹ dân biểu Cộng Hòa chiếm đa số, có dự định vào tháng tới sẽ có cuộc biểu quyết chống đối đạo luật của Obama. Chủ tịch Hạ Viện John Boehner, vốn là người của đảng Cộng Hòa nói: ”Quyết định thực sự của ngày hôm nay là tăng cường quyết tâm của chúng tôi bác bỏ đạo luật đó”.

Một đa số của Pháp viện lập luận rằng tiền trừng phạt cá nhân do Sở Thuế vụ dự liệu thi hành từ năm 2015 là tiền thuế chớ không có gì sai trái với Hiến Pháp. Bốn nhân vật tự do tại Pháp viện nói rõ là họ bất đồng với Chủ tịch Pháp viện Roberts vì quan điểm của ông này về khoản thương mại.

Trong một sự bất đồng khác, một thẩm phán của Tối cao Pháp viện là bà Tòa Ruth Bader Ginsburg, nói riêng cho bà và các vị Tòa Stephen Breyer, Sonya Sotomayor và Elena Kagan, rằng điều khoản của Tòa về Thương mại có ghi một bước thoái bất ngờ là không được nắm quyền hành nữa.

Chính phủ Obama cho đến nay chủ trương việc nắm quyền đó vẫn cần thiết. Nhiều việc bất ngờ có thể còn xẩy ra. Nhưng bất chấp chuyện gì, chúng tôi nghĩ TT Barack Obama sẽ giữ thêm một nhiệm kỳ nữa. Đó là một di sản quý giá ông lưu lại hậu thế.

Tạp chí Time tuần này ghi: ”Đây là điều chúng tôi biết chắc chắn: Cải cách trợ cấp Y tế của Obama là Hợp Hiến. Quốc hội không thể bắt các tiểu bang làm con tin để thỏa mãn sự ngông cuồng của mình.”

This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s