Danh sách 234 người Thật phản đối hanh động của MC Nguyễn Ngọc N gạn

Austin ngày 11/5/2012

Kính gửi: Quý Anh Chị

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thân Hữu, đã ký tên vào danh sách “Những người Thật, phản đối MC Nguyễn Ngọc Ngạn của Trung Tâm Thúy Nga đã có hành động khiêu khích Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại qua một bài viết và một show phỏng vấn”.

Hành động này bao gồm:

1, Nhận lời làm MC cho các chương trình ca nhạc Mừng Xuân vào Ngày Quốc Hận 30/4 tại Đức.
2, Khi cộng đồng phản đối, bầu show đã hủy bỏ, ô Ngạn đã viết bài, (Giá đừng có tôi) cũng như trả lời trong một buổi phỏng vấn có tính cách khiêu khích cộng đồng, khi ô Ngạn mỉa mai những người chống ông là ảo, ghen tị đố kị với ông.

Chúng tôi xin được báo tin, sau 10 ngày, tổng cộng có 233 vị. sau đó, Nhạc Sĩ Châu Đình An ghi tên muộn, nâng tổng số là 234.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự ghi tên của quý thân hữu.

Đỗ Văn Phúc (cựu TNCT)

2-Nguyễn Quan Lộc – số nhà xxxx zzz, Austin, TX
3.- Nguyễn Kinh Luân –(chủ tịch CĐNVQG Tarrant)
4.- Nguyễn Ngọc Anh-(cựu chủ tịch CĐNVQG Arizona)
5.- Ông Cung Nhật Thành, (cựu phó chủ tịch CĐNVQG Dallas)
6.- Ông Bùi Xuân Cảnh, cựu đại úy ( Virginia)
7.- Nguyễn Hữu Thời, Cựu Quân Nhân, Giáo Chức, Nam California
8.- Hoàng Lan Chi ( California)
9.- Trucie Dương (Washington, DC)
10.- Nguyễn Thị Bé Bảy, Cựu Quân Nhân, Virgina
11.- Vương Văn Giàu , Ban TTQN/HĐCHTU/CĐNVQG/HK
12-13.- Nguyễn Văn Bê và Bùi Như Phương , xxxx zzz Ave # A, Garden Grove, CA 92841
14.- Hoạ Sĩ Lê Khánh Thọ (Indre, France)-Thụ nhân Đà Lạt
15.- Bùi Huê, xxxx zzz Ln, Pasadena, TX
16.- Hồ Tấn Đạt, Chủ Tịch UB Chống Tuyên Vận CS, Tây Bắc Washington.
17.- Nguyễn Kiến Tạo, Cựu Quân Nhân, Auburn, Washington.
18.- Vũ Trọng Mục, Cựu Trung Tá, California.
19.- Trương Minh Hoà, nhà báo, Australia.
20.- Vũ Hồng, (Tạp Chí Diều Hâu, Orlando, Florida.)
21.- Trần Tuấn, San Jose, California.
22.- Trương Nhân, Đại Diện Phong Trào Cờ Vàng Chuyển Lửa Đấu Tranh, Frankfurt, Germany
23.- Lê Trung Ưng- Đức Quốc. E.Mail : xxx@t-online .de
24.- Nguyen Hai Phong, xxx rue zzz , 94190 Villeneuve St Georges, Framce
25.- Nguyễn Văn Ngà, Cựu Quân Nhân Không Quân, Vancouver, Canada.
26.- Phạm Trung, Ontario, Canada.
27.- Lê Thịnh, xxx zzz., Alameda, CA 94501
28.- Phạm Hữu Phúc, xxx zzz Ave., Coquitlam, B.C., V3K3M8, Canada
29.- Trần Thế Cung, Cựu Quân Nhân, Nguyên CT Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị VN, Nam Cali.
30.- Nguyễn Minh Phát, Fredericton, New Brunswick, Canada.
31.- Nguyễn Hùng Lân, Offenbach, Germany
32.- Nguyễn Vũ, email Minh_Vu…..@yahoo.co.uk.
33.- Nguyễn Văn Đồng, Cựu Đại Úy TQLC, Chủ Tịch Hội Người Việt vùng Auvergne, France.
34.- Lê Bá Hùng, Windsor, Ontario, Canada.
35.- Châu Chương Thành, Virgina
36.- Nguyễn Văn Ve Chai, Cựu QN Không Quân, California.
37.- Lê Duy San, Cựu Luật Sư, California.
38.- Đoàn Trọng Hiếu, Cựu Tù Nhân Chính Trị, xxxx zzz, SE, Albuquerque, NM 87108
39.- Lê Trần Nguyễn, CA
40.- David Hoàng, CA
41.-Trần Văn Vân, CA
42.- Trần M Chương, CA
43.- Trần M. Hùng, CA
44.- Nguyễn Văn Tần, ( Cựu Chủ Tịch CĐNVQg Virginia) Falls Church, Virgina.
45.- Đoàn Hữu Định, Tổng Hội Nha Kỹ Thuật.
46.- Nguyễn Quan Lộc, Belgique.
47.- Nguyễn Văn Thái. Pháo Binh QLVNCH Arlington, TX
48.- Nha Sĩ Lê Ngọc Túy Hương, Germany.
49.- Đặng thiên Sơn, San Jose, Bắc California
50.- Tôn Thất Sơn, Cựu Quân Nhân, Norway.
51.- Lý Trung Tín, Chủ Nhiệm Tạp Chí Dân Văn. Postfach xxxxx, zzz BOCHUM – GERMANY
52.- Nguyên Vũ, CT/Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Las Vegas
53.- Nguyễn Văn Tạo, CT/CĐNVQG/AZ
54.- Pham Khac Dong, xxxx ỳỳy, Norcross, Georgia 30071,
55.- Lê Thị Nguyệt Nga, Email: xxxle
56.- Trần Ngọc Chi, Sĩ Quan Nhảy Dù/QLVNCH.
57.- Nguyễn Văn Thái, Pháo Binh, Arlington, Texas
58.- Nguyễn Văn Giang, Portland Oregon
59.- Ông bà Nguyễn Khang, Waltham, USA
60.- Trần Văn Giỏi, CT Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Connecticut.

61.- Nguyễn Hạ Uyên, Thành Viên Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương CĐNVQGHK, Boston, Massachussette

62.- Lê Thị Kim Oanh (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

63.- Lê V Thể (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

64.- Hoàng V Trí (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

65.- Nguyễn Thị Văn Hiến (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

66.- Lê Thanh Có (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

67.- Lê L. Kim (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

68.- Nguyễn Thảo (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

69.- Lê Quang Dũng, Grand Prairie, TX

70.- Hồ Văn Điền, Grand Prairie, TX

71.- Nguyễn Dinh, Arlington, TX

72.- Nguyễn Thông, San Diego,CAUSA

73.-Nguyễn Kim Phương (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

74.-Nguyễn Ngọc Tiên, (Chủ Tịch Cộng Đồng Bắc Cali)

75-76.-RichardE. Marsh cựu phi ôong Hoa ỳy va Sophie N. Marsh cựu giao vien, West Oakland, California94607

77.-Nguyen kim-Hung Hoi Cuu SVSQTB/TD/HTD. Virginia.

78.-Nha Tho Le VanKy, Hawaii

79.- Trần Hữu Thân, Nam Cali (www.sucmanhcongdong.com)

80.- Trần Văn Hoa, Oklahoma City, OK

81.- Hoang Bich Mai, Ottawa, Canada

82.- NGUYEN XUAN THU , xxxx -zzz, SURREY ,BC , CANADA , V3R3G3

83.- Trinh Vo xxx. zzz dr Houston,TX77035 , cuu KQ VNCH

84.- Lê Minh Lương (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant)

85, 86.- O/B Le van Tai, WindSor, CT06095

87.- Trần Minh Phụng (BCH/CĐNVQG Hạt Tarrant).

88.- Buu Nguyen o PasadenaTX77502

89.- Lương Văn Phước, Worcester, Massachusetts, USA

90.- Nguyen Thanh Mai, xxx, zzz Rd., Fort Smith, AR72916, pxxx2002

91.-Nguyễn Hữu Cang Trung Tâm Trưởng, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH vùng Đông Nam Hoa Kỳ

92.-CHAU VAN LOC, CQN/SĐ18BB, Vignes, France

93.- Luat-su Nguyen The Sinh, Springfield, Virginia

94.-Nguyễn hữu Xương, Cựu QNQLVNCH, định cư tại Paris

95.- Nguyen Văn Lạc, xxxxx New York Ave.Arlington, TX76010

96, 97, 98, 99.- VũTiêu, Vũ Tuấn , VũThanh và Mai Đoàn ở taị xxxx, zzz GG ca92843

100.- Chau chi Thanh, xxx, xxxx Circle, Westminster,CA.92683

101.- Nguyễn Hùng Thế, hiện ở Escodido/San Diego/Ca

101, 102.- Trinh Linh và Nguyen Toan, xxx zzz Way, Oak Hill, VA 20171

103.-Nguyễn Trọng Dzũng, xxxx zzz Way, Livermore, CA94550, USA

104.- Bùi Ngọc Thắng, Đảng Viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, x zzz Ln, Katy TX 77450

105.-Viet Hai, Los Angeles

106.-Trinh Tuấn Anh, CSQ/Thiết Giáp/QLVNCH, xxx zzz lane, Orlando, FL32839.

107.-Nguyễn kim Sơn, Hội CCS/ VNCH Nam Florida .

108.-Nguyễn Phương Lâm, cựu quân nhân, xxxzzz Ridge Ct, Tampa,FL33604

109.-Hồ Ngọc Sơn, xxx, zzz houston ,Tx77083

110.-Nguyễn Anh Thư, Sydney, Australia

111.-Trần-Tâm-Trực, San Jose, California

112.-Ngô Xuân Tâm, Khu Hội CTNCT Hawaii

113.- Đại diện trang web Lyhương Đấu Tranh, (vietlyhuong.net)

114, 115.- Estelle Vũu va Marie Huynh, France. Email <vu.,,,@sfr.fr>;

116.- PHẠM VĂN THANH NGỤ TẠI PENSACOLA FL. 32504

117.- Ngô Minh Hằng

Đặng văn Hưng, Cựu SQ QLVNCH hiện ở Tây Úc

119.- Nguyễn Xuân Đặng, Cựu QN-LLĐB, Arlington, Texas

120,- Nguyễn Văn Quý NSW Australia
121.- . Nguyễn Thị Lan [nt].

122.- Nguyen Nhut Chau, ( Trung Tâm Trưởng / TTDH / TTCS/VNCH / Au Chau
Cu Ngu tai Val De Marne ( FRANCE )

123.- Thy Nguyen xxxx Kings Chapter Rd, Falls ChurchVa22042

124.-Trần tấn Hùng , xxx Laurel Ave , TorontoCanada , m1k 3j8.

125.-Trần Bá Thuyết,nguyên Phó Thị Trưởng Huế(từ năm 71-75), San DiegoCalifornia.

126.-Cao huu Thien, (Chu Tich PKH /CTN/CT/Tacoma/WA)

127.- Hiep Tran, Newport Beach, CA, USA

128.-Lương Thông CTCĐ / Tiểu Bang New Mexico

129.-HÀ LAN PHƯƠNG, h…g@gmail.com, cư trú tại Paris . FRANCE

130.-Ngo v. Hoac, Cuu Tu nhan (1975-1984), CQN Khong quan, Cuu TSQ.Columbus, Ohio.

131.-Vu Dinh Kh. Vancouver. Canada

132.-Nguyen dai Tam , xxxx Pacific street, Midway City , CA . 92655

133.-Nguyễn văn Cảnh sĩ quan TQLC/QLVNCH, xxx Community Ct., Sugar LandTX77478

134.-Phan ngoc Hue, xxxx Dr San-Jose,CA ,USA..

135.-Phat Luu, Garden Grove, NamCaliforniaUSA

136.- BĐQ Lương văn Ngọ Trung Tâm Trương Trung Tâm TTCSVNCH vùng Tây Bắc /HK

137.-Nguyễn, Hiển V. ở Portland, OR

138.- Nguyễn Thanh Long, chủ trang web http://www.saigonbao.info

139.-Lâm văn Bảy, Cựu Trung úy HQ/VNCH, xxx zzz Way, Fairfield, CA94533
140.- Nguyễn Minh Dũng, EdmontonAlberta , Canada (thế hệ 2)

141.-LINH MUC PETER DUC NGUYEN, ST. JOSEPH CHURCH, xxx zzz ST.
WESLEY, IOWA 50483

142.-Van Truong, EDMONTONALBERTACANADA

143.-Nguyen Dinh Luyen, RichmondVirginia

144.- Tôn Quang Tuấn, Frankfurt, Germany

145.-Đông Nguyễn, xxx. Stanford, Ave, Garden Grove, CA.92841

146.- Đặng Văn Ngọc Cư dân thành phố Calgary tỉnh bang Alberta Canada

147.- Lý Thanh Trực, xxx Tegeler Weg 26, xxx Goettingen, Germany

148.- Thai Minh Tuan, Mariland

149.- Mai Quốc Tuấn, Trung úy QLVNCH, Montigny le Bretonneux, Pháp

150.- Nguyễn Hòa Bình, xxx

151.- Vinh Nguyen <..3@gmail.com>;

152.- NguyenQuang Tung Michel <m@yahoo.com>;

153.- Lam Vien59 <l59@free.fr>;

154.- Hoang-Nam <n@yahoo.com>;

155.- Nguyen Van Nu, Cựu SQ/QLVNCH, Cựu Tù Nhân CT, CĐVN-NC và KH/CTNCTVN-NC cư ngụ tại Los Angles, CA 90650, Nam California

156.- dalenanhu@gmail.com <..nhu@gmail.com>;

157, 158, 159,160, 161.- Chau Tran hanh Trang Westminster,CA.92683, Chau Tran Thanh Tran Abington,PA.19001, Chau Tran Thanh Tram Schwenkville,PA.19473, Chau Tran Chi Thanh Middletown,DE.19709, Chau Tran Thanh Tam Telford, PA.18969

162,- Võ Tử Đản <…1930@sbcglobal.net>;

163.- Nguyen dinh Tho, Ashburn,Virginia20148

164.- Nguyen van Vinh, South Australia

165,- Nguyễn Thu Thủy, California,

166.- Hai Ho <xx92@gmail.com>;

167.- ĐỖ NHƯ THẠCH, xxx zzz, VA 20105

168.- Nguyễn Hoàng Huy Đức, <xxxduc@yahoo.com>;

169.- Hồ Cảnh Thuần cựu Tr/Úy Nhảy Dù/QLVNCH, Ede- Hòa Lan, xxx@hotmail.com

170.- Nguyễn N. Tùng, Victoria, BC. <zzz@shaw.ca>;

171, 172, 173, 174.- Nguyen thanh Loan, Nguyen ngoc lan Phuong, Nguyen phuong Tam,

Le Thanh Yen. Chung toi thuoc doi nu Cu An Tu Nguy cua hoi Cuu SVSQTB/TD/WDC,

175.- Bùi Bảo Sơn (Toronto, Canada). Tel. 416-xxx-zzzz

176.- Duy Linh-Australia-

177, 178.- Nguyen thanh Phuc, Nguyen van Nhung, Springfield, Virginia. <xxx@yahoo.com>;

179, 180.-Dan Nguyen, Yen Nguyen, Centreville, Virginia, xxxquan@yahoo.com

181.- Diana Nguyen, SanDiego/Ca/US, <xxxxx@yahoo.com

182, 183.- Nguyen Van Manh va vo Nguyen Thi Ngan o tieu bang Florida, thanh pho Winter Springs. <h@att.net>;

184.- Hoàng-minh-Phú.(Lebanon), Pennsylvania. <,,,@yahoo.com>;

185.- Mã Thi Hoa can cuoc ty nan CSVN ,thanh pho Dayton ,Ohio 45

186.- Nguyễn Đức Truyền, CTNCTVN + Gia đình ở California

187.- Nguyễn Ngọc, xxx Southern cross,Darra 4076 QLD,Aus.

188.- Nguyễn Quốc Đống, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota

189.- Trần Ngọc Kim, Chu tich VAMA (Vietnamese American Memo. Assn.), State Assembly Candidate 76 District ,Dac cu chuc vu ” Uy Vien Trung uong Ha Vien ” ( USA)

190.- Trần ngọc Ẩn.sanh năm :1942,lình già VNCH, xxxx N Garry T/b WA USA

191.- Pham Chuan, VASA Charlotte, xxxx Baxter Street,Charlotte, NC28204

192.- Maria Tran, xx Peter Fleischman Str.34, 91074 Herzogenaurach, GERMANY

193, 194.- Trần bá Đàm và vợ Nguyễn thị Liên, TorontoCanada, <tranbadam@yahoo.ca>;

195.- Tom Tran 8061 Paper Birch Dr, Lorton, VA22079

196.- Bác Sĩ Nguyễn Sơ Đông, cưu QN Sư Đoàn 25BB. nguyensodong@gmail.com

197.- Hoa-Hoàng-Lan, báo PeopleVoiceOnline.com, San Jose, Ca.

198.- Ty nguyen <txxx@yahoo.com>;

199.- Võ Trang, San Diego, CA. USA, Trang Vo<vvvv@yahoo.com>;

200.- NGUYỄN TÂM TRỰC, xxx Jasperson Way, Westminster city, CA. 92683

201, 202.- Nguyễn thị KimMai, tiểu bang New Mexico, USA ông xã em là Lưu Anh Hùng, kxxx60@yahoo.com

203.- Nguyên Trần Nguyễn tấn Phát, Winterton Way, Mississauga, ON, L5R 3H7, CANADA, <zzz12@yahoo.ca>;

204.-John Tran – Sachse,Texas, <tranxxx100@verizon.net>;

205.-nguyễn chí Thiệp ., cựu tù nhân CS / nhà Văn, HoustonTexasUSA,

<ngxxxx@yahoo.com>;

206.- Le Van Quan, xxx Prosperity Ave # zz, Fairfax VA22031, <xxx08@yahoo.com>;

207.- Đặng Thành Vinh, xx Santina Street, Vaughan, Ontario, Canada,L4H 2M2, <…@rogers.com>;

208.- Henry Le, Engineer, <xxx@sbcglobal.net>;

209.- Duc Trinh, Phoenix, Arizona, huu le <xxx@gmail.com>;

210.- Nguyễn tiến Đạt .(nt4), xxxcx Tiara ct ., Highland ,Ca 92346

211.- Trần Thị Lang, Arlington, TX76013, thai nguyen <xxxx@gmail.com>;

212-217.- Huynh Liem M3N 1Z9, Tran Dang M3N 1Z9, Nguyen Thi Nghia M3N 1Z9, Huynh Quang Huy M3N 1Z9, Ngo thi Tot M9M 1W6, Bui van Bong M9M 1W6,

Email <liemxx@gmail.com>;

218-230.- Lê Tấn Phát, Võ thị Mỹ Xuân, Phan Huy Diễn, Đồng cư ngụ tại Clovis, CA, vinh dang <vxxng@rogers.com>;

231-233.- Lê văn Hân, Lê văn Hạnh, Nguyễn thị Mai, Đồng cư ngụ tại Fresno, CA, vinh dang <vxxg@rogers.com>;

234- Châu Đình An- Florida

Advertisements
This entry was posted in MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s