Phạm Kim- Những Giờ Phút Chót Tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân VNCH

Hoàng Lan Chi viết giới thiệu:

Tháng Tư. Ở quê nhà, tháng Tư là mùa phượng thắm và râm ran tiếng ve gọi hè. Từ sau 1975, Tháng Tư là Tháng Đen, ngày 30 là Quốc Hận.

Không thể và không được quyền quên Quá Khứ. Phải nhớ để bước đi tới tương lai vững chắc hơn. Vì thế mỗi khi Tháng Tư đen đến, kỷ niệm lại được nhắc nhở. Có những kỷ niệm buồn, u uất nhưng cũng không hiếm kỷ niệm oai hùng của những người chiến đấu đến giờ phút cuối cùng và cả những người tuẫn tiết.

Có những Sự Thực được quyền viết, trong chừng mực nào đó để sáng tỏ quá khứ. Có thể làm “buồn lòng” vài người nhưng sử liệu sẽ dồi dào.

Trong tưởng nhớ tháng Tư đen, xin giới thiệu một tài liệu khá quý giá. Tài liệu này đã được ông Hồ Văn Kỳ Thoại, Cựu Đại Tá Nguyễn Văn Tấn (Quyền Tư Lệnh Hải Quân vào phút cuối?) và một số vị trong Hải Quân xác nhận những sự kiện.

“Những giờ phút cuối tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa” của “sĩ quan báo chí” Phạm Kim là tài liệu mà Hoàng Lan Chi muốn giới thiệu hôm nay. Hiện giờ Phạm Kim là chủ nhiệm báo “Người Việt Tây Bắc” ( Seattle).

Câu cuối trong bài viết đã làm tôi rưng lệ “ Như từ đáy biển sâu, tôi cầu mong cho vài chục chiến hạm và vài chục ngàn quân nhân và dân chúng miền Nam đi thoát được, khai mở ra những đợt thuyền nhân kế tiếp, Nếu họ không tập trung chiến đấu ở Miền Tây được, thì cũng tiếp tục “Khai phá mở mang bờ cõi sơn hà theo bước chân tiền nhân” bằng hình thức “mang Việt Nam ra khơi tới khắp năm châu, tận cuối chân trời và trên toàn cõi địa cầu.”. Vâng, đã gần 40 năm, quả là chúng ta đã đi khắp địa cầu. Đồng minh, Hoa Kỳ, và cũng là kẻ trói tay chúng ta trong cuộc chiến lại là nơi người Việt định cư nhiều nhất, có vẻ thành công nhất. Nhưng cũng tại đây, mặt trận mới do vc dựng nên và khiến vùng đất này cũng ” gió tanh mưa máu” nhất.

Cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Tuy vậy, tôi tin vào chiến thắng cuối cùng và Ngày Về sẽ không xa.

Hoàng Lan Chi

Gallery | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s