Bài viết trả lời Nguyễn Ngọc Ngạn khá hay và sâu sắc -vụ Ngạn là m MC cho ngày 30-4-2012

Quý vị

Bài dưới đây trả lời Nguyễn Ngọc Ngạn khá hay. Ngôn ngữ chừng mực, lý luận chặt chẽ. Tôi thường delete khi đọc thấy những mails hay bài chửi bới thô tục hay lộ vẻ đố kị ganh tị.

Tuy tác giả viết rằng ông ta quý mến Ngạn, Nam Lộc, Việt Dzũng vì …vì …, nhưng chúng ta tôn trọng ý cá nhân của ông ta.

Tôi thích những bài như thế này. Rõ ràng, dễ hiểu, không quá dài. Tôi tô đỏ theo ý tôi.

Tóm lại, tôi không đồng ý vài điểm với tác giả, nhưng lý luận bác bỏ điều Ngạn biện minh thì theo tôi là chặt chẽ.

Tôi copy lại vài câu, tôi tô xanh blue, theo tôi là đáng lưu ý:

….Có thể nói chống cộng chính là lương tri của thời đại.
…Bầu show và ca sĩ thì tôi không trách lắm vì trình độ họ có hạn, họ lại cần tiền, cần đám đông;
….trình độ có hạn” không ăn nhập gì tới bằng cấp; cần tiền và cần khán giả là điều phổ biến trong giới ca sĩ mà không ai phủ nhận.
…Dẫu sẵn kèn sẵn trống, phỏng có nên bày ra ca hát trước của nhà có đám tang?
….Tuy vậy, tôi cũng thông cảm với một số lập luận chống đối vì đúng ngày 19 tháng 5 mà show diễn lại mang tên “Hát với thần tượng.” Đó là một sự trùng hợp nhạy cảm nên tránh, ít nhất là tránh chữ “thần tượng.”
…Trong thực tế, cho đến nay tôi thấy chỉ có hai ngày mà cộng đồng chúng ta “dị ứng” là ngày 30 tháng Tư và ngày 2 tháng Chín mà thôi.
….Truyền đạt về văn hóa Việt, như ông nói là đã và đang làm, là điều đáng quí, nhưng làm thế nào để thế hệ mai sau giữ được nguồn cội khi chúng không nhớ ngày 30 tháng Tư là ngày gì?
…Với thành phần có uy tín, có ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng, như Thiền sư Nhất Hạnh hay như chính ông nhà văn, họ mở rộng cánh cửa cho đến khi nào miếng chanh đã khô nước. Đó là cách hủy diêt tốt nhất mà chẳng cần giết người. Tôi tin là ông biết điều này hơn ai hết.( của tác giả dưới đây. Caubay?)

Tôi không đồng ý với tác giả ở câu này:

“Nhưng tôi cho là ông đã vô ý, hay có quan niệm sai lầm khi tham gia show diễn đã nói trên. Tôi cũng không đồng tình với ông về những gì ông trình bày.”

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s