Báo Túm 15- Đài TNT phỏng vấn LS Đỗ Phủ của SBTN- Đỗ Phủ thừa nh ận có liên lạc Việt Tân và các đảng phái khác

Báo Túm số 15

Đài Tiếng Nước Tôi phỏng vấn LS Đỗ Phủ, Triều Giang

Đỗ Phủ thừa nhận có hỏi ý các đảng phái trong đó có Việt Tân

Báo Túm chủ trương túm tắt các tin tức thời sự quan trọng hay “túm” các nhân vật “mờ ảo” cho lên keyboard. Số 15, Báo Túm chỉ tóm tắt và không có ý kiến gì cả.

1, Nhạc Sĩ Trúc Hồ từng tuyên bố là chỉ tham gia tranh đấu đòi nhân quyền cho Việt Nam với tư cách cá nhân. Trúc Hồ không thích đảng phái, tổ chức…

2, LS Đỗ Phủ và Anh Tuấn được mô tả là những người bạn thân của Trúc Hồ và “bỏ vốn” cho Trúc Hồ làm SBTN. Trong bài phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng của Nguyễn Lê Vũ ( nguyệt san Bút Tre – Arizona), TS Thắng ám chỉ môt đảng phái thiếu đạo đức đã có hành động này nọ…

Ngay sau đó là bài phỏng vấn Hoàng Tứ Duy của Việt Báo. Hoàng Tứ Duy thừa nhận một số đảng viên Việt Tân đã đi vào Tòa BO qua 2 ngả: ngả riêng ( giới thiệu của một nữ dân biểu như TS Nguyễn Đình Thắng cho biết?) và ngả SBTN!

3, LS Đỗ Phủ thừa nhận Việt Tân và vài đảng phái khác đã được nhóm Đỗ Phủ hỏi.

Đài Tiếng Nước Tôi đã phỏng vấn LS Đỗ Phủ cùng bà Nancy Bùi Triều Giang ( người về Việt Nam buôn bán rất sớm, và từng kiện cựu TNCT Đỗ Văn Phúc).

Tóm tắt: Tranh đấu nhân quyền là việc làm chung, SBTN không dành độc quyền yêu nước và đã tiếp xúc với mọi đảng phái từ trước khi vào Tòa BO.

Nhắc lại: trong youtube ngày 6/3, Trúc Hồ nói rằng đây là TNT của mọi người dân, không phải của đảng phái, tổ chức nào..

Đỗ Phủ:

-Chờ xem Obama trả lời thế nào rồi sẽ có TNT khác.

-Cảm động khi mọi người khắp nơi về để chia sẻ. Kết hợp người trẻ, người già.

-Bs Nguyễn Quốc Quân mới tiếp Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Ông Đại Sứ kể, cộng sản có liên lạc với Đại Sứ Hoa Kỳ, nói rằng phải đóng cửa trang web lại không cho họ ký nữa!

-Người Do Thái biết cách lobby nên bước kế tiếp là thành lập để lobby cho “nhân quyền Việt Nam”. Hỗ trợ cho những người làm ở hành pháp hay tư pháp nghĩa là hỗ trợ cho họ cả tài lực nữa.

-Có đảng phái nào lũng đoạn trong vụ vừa qua? SBTN làm việc và hỏi ý kiến rất nhiều đảng phái như Việt Tân, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Phục Hưng, Đại Việt Cách Mạng Đảng. Không có cớ gì mà không hỏi vì họ cũng chỉ muốn một cái là nhân quyền cho Việt Nam mà thôi. Do đó có thể nói mọi đảng phái đều chi phối chúng tôi vì họ đóng góp. Anh em SBTN không thuộc đảng nào cả. Quan niệm không cho đảng phái tham dự là điều phi lý. Mỗi đảng phái có cách đánh, cái thế của họ, cái quen biết riêng của họ nhưng họ đều có 1 cái chung. Không có 1 tổ chức nào độc quyền yêu nước được cả.

-Trong vòng 1 tháng sẽ ra mắt cái “action” là làm gì, ủng hộ ai. Vẫn đang liên lạc với White House và nhờ tất cả các tổ chức đảng phái nhân sĩ…

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/DoPhuDangPhaiChiPhoi.mp3

Triều Giang: hai ngày 5 và 6/3 có những điều không vui nhưng 37 năm mà chúng ta náo nức, đoàn kết, đó là thắng lớn. Buổi họp 20 người với Vietnamnet ( là buổi gặp giữa Tòa BO với Tòa Đại Sứ VC hàng tuần), người phụ trách đồng ý bắc cầu với lãnh đạo của TNT. Tạo thành 1 cơ chế, khi cần thì đệ đạt lên theo chanel này, họ sẽ phải trả lời. Đây là điều chưa bao giờ có.

Nghe toàn bộ tại đây:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/TiengNuocToiDoPhuTrieuGiang.mp3

Advertisements
This entry was posted in Báo Túm, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s