Báo Túm 16-Tổng Kết vụ Thỉnh Nguyện Thư

 Báo Túm số 16
 
Tổng kết vụ Thỉnh Nguyện Thư

 
LGT: Một sự kiện nổi bật của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào tháng 2/2012: Thỉnh Nguyện Thư. Sau gần 2 tháng với mọi diễn biến, hôm nay Báo Túm Số 15 được dùng để tổng kết về vụ này. Trong số này, ngoài việc tổng kết các diễn biến, chúng tôi cũng để các “links” đến các bài liên quan để quý độc giả nào muốn truy cứu hay tìm hiểu đều có ngay. Đồng thời cũng có một số audio quan trọng đính kèm dể chứng minh những gì chúng tôi tổng kết. .

PHẦN 1: CÁC DIỄN TIẾN

Ngày 4/2/2012  : Nhạc Sĩ Trúc Hồ và SBTN phát động e mail kêu gọi đồng hương ký Thỉnh Nguyện Thư cho Tòa Bạch Ốc để cứu Nhạc Sĩ Việt Khang. Việt Khang là tác giả bài “Anh Là ai” mà theo lời Trúc Hồ, ông rất thích. Khi biết Việt Khang bị bắt, ông tìm cách cứu. Khi nói chuyện với TS Nguyễn Đình Thắng qua sự giới thiệu của SBTn –DC, Trúc Hồ đã làm theo lời khuyên của Ts Thắng: lập Thỉnh Nguyện Thư gửi lên trang web We The People của Tòa Bạch Ốc. Nội dung TNT là yêu cầu Hoa Kỳ xét lại việc buôn bán vì cộng sản việt nam không có nhân quyền, đồng thời yêu cầu cộng sản việt nam thả các người đang bị giam, trong đó có Việt Khang.

Link Trúc Hồ giải thích vụ TNT: http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/THGiaiThichLyDoCoTNT.mp3
 
Ngày 8/2/2012  : Bản TNT xuất hiện ở We The People vì đã đạt hơn con số 150 người vote ( một TNT muốn xuất hiện chính thức, phải có 150 người ký; muốn được Tòa Bạch Ốc trả lời phải đạt 25,000 chữ ký trong 1 tháng).

Link bản TNT ở web We The People:
https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

Sau đó, cả SBTN lẫn BPSOS của TS Thắng cùng nhiều cơ quan truyền thông, tổ chức cộng đồng, hội đoàn khắp nơi phát động “chiến dịch”. Nhiều thiện nguyện viên đến các địa điểm (chợ, nhà thờ, chùa, trụ sở SBTN…) để giúp cao niên ký online khi quý vị này gọi điện thọai đến và cho các “informations” về họ.

Ngày 15/2/2012: Ký giả Linh Vũ đặt vài câu hỏi sau khi SBTN phỏng vấn ô Vũ Trực (Seattle). Nội dung phỏng vấn của SBTN: Ô Vũ Trực cho biết Việt Khang là thành viên của Tổ Chức Tuổi Trẻ Yêu Nước, Việt Khang sáng tác nhạc là lấy ý từ nhạc của Trúc Hồ. Ô Linh Vũ nêu thắc mắc tại sao cứu Việt Khang mà lại cho biết Việt Khang  đang thuộc đảng thì bất lợi cho Việt Khang …

Link: Thư của Linh Vũ nêu thắc mắc với Trúc Hồ

Ngày 19/2/2012:  Nhạc Sĩ Nam Lộc gửi mail cho biết Tòa Bạch Ốc xin gặp chúng ta. SBTN sẽ đảm trách phần đưa đón và hotel, còn chi phí máy bay thì những người được mời tự lo.
Đồng thời Nhạc Sĩ Trúc Hồ trả lời Calitoday cũng cho biết TT Obama sẽ tiếp phái đoàn trong 3 giờ; SBTN dự định sẽ hát 2 bài của Trúc Hồ và 1 bài của Việt Khang..

Link: Nam Lộc- Tòa Bạch ốc xin được tiếp xúc với cộng đồng người Việt

Ngày 20/2/2012: net phổ biến tin SBTN thông báo sẽ chọn 50 người từ khắp các tiểu bang với hình thức rút thăm, còn lại 50 là của SBTN và các cơ quan truyền thông đã yểm trợ SBTN.

Ngày 21/2/2012  TS Nguyễn Đình Thắng lên SBTN -DC và cả RFA, đính chính vụ sẽ có TT Obama, thông báo dự trù nội dung buổi nói chuyện sẽ gồm những ai, những gì:

Link:  5 Phút:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangChanNhu-NhungVienChucNaoSeDenTBO.mp3
Link 5 Phút:
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangChanNhu-NhungVanDeSeNoiTaiTBOCuaPhaiDoan.mp3

Ngày 5/3/2012:  phái đoàn Việt  Nam vào Tòa Bạch Ốc. Buổi tối cùng ngày trong buổi họp báo tường trình, Nhạc Sĩ Trúc Hồ đánh giá “huề”, Nhạc Sĩ Việt Dzũng kết tội Tòa Bạch Ốc vô lễ, cử người cấp thấp, nơi tiếp không xứng đáng, dọa đem mấy trăm ngàn chữ ký cho đối thủ của Obama. TS Nguyễn Đình Thắng không có mặt vì còn bận đi cùng vài người gặp dân biểu.

Link Việt Dzũng kết tội:  5 phút http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/VietDung.mp3
Link báo Calitoday kết tội những điểm chưa được – 10 phút :

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/NgheLuDiemKhongDuoc.mp3

Ngày 6/3/2012 , Nhạc Sĩ Trúc Hồ lên SBTN-DC cùng Võ Thành Nhân, LS Đỗ Phủ, tuyên bố không cần tới TS Nguyễn Đình Thắng nữa, sẽ đi trực tiếp…Đồng thời một cách gián tiêp khi kể lại là Nhạc Sĩ Trúc Hồ không hài lòng với giòng chữ “leader” trên màn hình chào đón khiến nhiều độc giả ngầm hiểu là Nhạc Sĩ kết tội ông Nguyễn Đình Thắng đã “ không lương thiện” vì đây là của mọi người không dành riêng cho ai cả”. Chữ “leader” gây ngộ nhận vì vào tháng 7/20111, BPSOS đã tổ chức một đại hội “leader” toàn quốc tại DC. Vì những tuyên bố của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Việt Dzũng, Nam Lộc mà xuất hiện nhiều bài net tấn công TS  Nguyễn Đình Thắng với tội danh lường gạt, kết bè với Việt Tân, âm mưu để xin fund cho hội Yval (?)…

1-Link Trúc Hồ không đòi giải thể chế độ cộng sản chỉ dòi nhân quyền: 5phút

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/THKhongDoiGiaiTheCS.mp3
2-Link TS Thắng cho biết Mặt trận vào TBO qua đường dân biểu giới thiệu: 3Phút

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangNguyen/DangPhaiDiQuaDanBieu.mp3

3-Link TS Thắng nói về vài đảng thiếu đạo đức- 5 phút:
http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangNguyen/KhongNenDangPhaiVaKinhNghiemVeVaiDangThieuDauDucOThaiLan.mp3
4-Link Trúc Hồ nói rằng từng về Việt  Nam nhiều lần- 3phút:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/TrucHoVeVNNhieuLan.mp3
5-Link TS Nguyễn đình Thắng cho biết không trả lời những cáo buộc từ Trúc Hồ vì ….

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/KhongTraLoiTrucHo.mp3
6-Link TS Nguyễn đình Thắng giải thích vì sao chọn người trẻ theo yêu cầu của TBO: 3 phút

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/ThangQuyetDinhChoNguoiTre.mp3
7-Link bài viết : LS Đỗ Phủ của SBTN là “national Steeering Committee) của cái gọi là Ủy Ban Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ TT Obama.

Hạnh Dương-Ủy Ban Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ TT Obama (NCVAO) -Đỗ Phủ là National Steering Committee
Ngày 12/3/2012:  TS Nguyễn Đình Thắng trả lời phỏng vấn của Bút Tre, sau đó vài ngày tiếp tục  trả lời bà Tuyết Mai, thì một số vấn đề sáng tỏ : LS Đỗ Phủ đòi thay thế ca sĩ Quốc Khanh nhưng bị từ chối vì là phút chót;  Nhạc Sĩ Trúc Hồ đã biết tựa đề cũng như nội dung ngày 5/3 qua e mail của Tòa BO; Thắng chỉ mới biết Billy Lê là thuộc tổ chức Phan Bội Châu sau ngày 5/3, không có tổ chức nào là Yval cả; chương trình bị thay đổi bởi Tòa BO vào phút chót; giòng chữ “leader” là do Tòa BO đọc thấy danh sách gửi vào đa số là lãnh tụ cộng đồng, giám đốc…, chỉ có 13 người do SBTN bốc thăm là không có chức danh, toàn bộ còn lại đều là “leader” ; Tòa BO muốn nghe tiếng nói của những người trẻ;  Nơi tiếp cũng như phái đoàn Tòa BO tiếp đều là “đúng”; TS Thắng đã giới thiệu SBTN và LS Đỗ Phủ đại diện cho SBTN liên lạc với Tòa BO ngay từ tháng Hai:

Link bài viết:
Bút Tre phỏng vấn TS Nguyễn Đình Thắng về Thỉnh nguyện thư

Tuyết Mai nói chuyện với TS Nguyễn Đình Thắng -Vụ Thỉnh nguyện thư

Ngày 14/3/2012: net phổ biến tin Việt Báo phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy (Việt Tân). Ông Duy thừa nhận đảng viên VT vào Tòa BO qua SBTN và đường riêng (nhờ dân biểu).
Link:
Báo Túm 15- Đài TNT phỏng vấn LS Đỗ Phủ của SBTN- Đỗ Phủ thừa nh ận có liên lạc Việt Tân và các đảng phái khác
Ngày 19/3/2012:  net phổ biến LS Đỗ Phủ của SBTN trả lời đài Tiếng Nước Tôi thừa nhận trong suốt giai đoạn của TNT, SBTN có “tiếp xúc” mọi đảng phái kể cả Việt Tân.

Link 5 phút:

http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/ThoiSu/VietKhang/DoPhuDangPhaiChiPhoi.mp3
Ngày 25/3/2012, net phổ biến Giám Đốc Luraco, ông Tom Lê viết bài cho biết trước phái đoàn SBTN khoảng 1 tháng, ông cũng nhận được thư mời từ Tòa BO, cũng dự một “buổi gặp gỡ” ( Business Leaders Briefing”) với cung cách y hết từ phòng ốc, diễn giả, nội dung. Điều này đã phần nào bác bỏ những cáo buộc vô lý cho Ô Nguyễn Đình Thắng. Ông Tom Le được mời cũng do TS Nguyễn Đình Thắng “lobby” với Tòa BO.

Link bài viết: Tom Lê- Tôi Vào Tòa Bạch Ốc
Ngày 28/3/2012 net phổ biến ông Huỳnh Kim Thanh, Hạt Tarrant trả lời Bút Tre và một số tiếp tục sáng tỏ. Thư mời từ Tòa BO ghi rõ “ leader” nên Nhạc Sĩ Trúc Hồ ngạc nhiên khi vào Tòa Bo  là một điều “không hợp lý”.

Link bài viết:   Nguyễn Lê Vũ: PV Ông Huỳnh Kim Thanh- hạt Tarrant, người vào TBO ngày 5/3

Ngày 10/4/2012, môt tà liêu rò rỉ:  1 ủng hộ viên đảng Dân Chủ đã có những hành động “giống như ngăn chặn” sự thành công của ngày 5/3:

http://wp.me/p1DZcL-15F

Ngày 16/4/2011, Nguyễn Lê Vũ thông báo ‘close” vụ xin phỏng vấn Trúc Hồ

http://wp.me/p1DZcL-161

Ngày 17/4/2012 Nguyễn Lê Vũ -Về bản tin của Hạnh Dương ( tô cáo  Eddie Lee và LS Tuyêt Dương sẽ bịTòa Bạch Ốc đuổi..)

http://wp.me/p1DZcL-15V

PHẦN 2: CÁC BÀI VIẾT

Ngay sau khi có vụ TNT, một số người đả kích và một số “đả kích những người đả kích”. Chúng tôi chỉ đưa vào đây những bài của những người Thật hay xét ra không nói tục hoặc hàm hồ quá đáng.
Hạnh Dương-Ủy Ban Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ TT Obama (NCVAO) -Đỗ Phủ là National Steering Committee

Nguyễn Lê Vũ: PV Ông Huỳnh Kim Thanh- hạt Tarrant, người vào TBO ngày 5/3

Nam Lộc- Tòa Bạch ốc xin được tiếp xúc với cộng đồng người ViệtDuyên-Lãng Hà Tiến Nhất -Thả con cá bắt con tépTôn Nữ Hoàng Hoa-Khát…

Việt Báo Phỏng Vấn ông Hoàng Tứ Duy, Phát Ngôn Nhân Của Đảng Việ t Tân

Jackie Bông-Chiến Dịch Vận Động Nhân Quyền tại Tòa Bạch Ốc

Tâm Việt-Tôi Đi Vào Tòa Bạch-Ốc: Một Cuộc Họp Nặng Phần Trình Diễn

Duyên Lãng-Con cá sấu khóc trên nhát kiếm gió

Lý Tống-Tại sao TT Obama không tiếp phái đoàn TNT

Advertisements
This entry was posted in Báo Túm, Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s