Hình ảnh so sánh trước và sau 1975

Before and After 1975

a

a
Công khai thách đố hay… công khai bịt mồm ???

a

Tự do biểu tình hay cản trở biểu tình ???

xuavanay2.jpg
Giương biểu ngữ hay hạ biểu ngữ ???

a

Dân cử dân bầu hay đảng cử dân bầu ???

a

Báo tư nhân và báo của Đảng.

a

Cô giáo dịu dàng hay cô giáo sắt thép ???

a

Sân trường hiền hòa hay sàn đấu tự do ???

a
Sinh hoạt lành mạnh hay đóng phim bạo động ???

a

Thùy mị kín đáo hay nóng bỏng “phơi hàng” ???

a
Lấy chồng Việt hay chờ… chồng Hàn lấy ???

a
Khô hay… ướt ???

a

Tổ quốc danh dự trách nhiệm hay… chỉ biết còn đảng còn mình ???

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s