Năm 2006 CĐ Người Việt đã gặp Thượng/Hạ viện và cả Hội Đồng An Ninh rồi!

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ gặp Thượng, Hạ Viện và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ năm 2006

Thỉnh nguyện thư của Nhạc Sĩ Trúc Hồ vận động cho Việt Khang được thông báo là Tổng Thống Obama sẽ tiếp phái đoàn vào ngày 5/3/2012. Tòa Bạch Ốc châp thuận cho phái đoàn 100 người vào. Đây là thắng lợi cho người Việt biết sử dụng “petition”.

Nhân đây Báo Túm xin được nhắc lại rằng vào ngày 28 tháng 10 năm 2006 cộng đồng người Việt đã vào gặp các cơ quan đầu não của Hoa Kỳ. Và 2009, cộng đồng người Việt cũng đã lại gặp Quốc Hội Hoa Kỳ và VP Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc dể trình bầy một số vấn đề về hiện tình Việt Nam

-Vào năm 2006, với sự vận động của TS Hà Văn Hải, cố vấn Tổ chức cộng đồng Việt Nam Hoa Kỳ, Phái đoàn 24 người của Tổ Chức Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ (ngày nay có tên gọi là Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ – gồm trên 50 thành viên là các tổ chức cộng đồng khắp nơi) đã vào gặp Thượng Viện, Hạ Viện Hoa Kỳ và cả Văn Phòng Tổng Thống Bush, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia.
-Phái đoàn cũng đã trình bầy một số vấn đề.

Xin mời quý vị đọc lại bài tường thuật của Hoàng Lan Chi dưới đây (2006)

********************************************************

Lần đầu tiên trong lịch sử 31 năm tị nạn
Cộng Đồng người Việt chính thức bước vào Bạch Cung và Thượng Viện Hoa Kỳ trình bày nguyện vọng

Lời Toà Soạn Sóng Thần -Virginia : Sau khi vào Thượng Viện và Văn Phòng Tổng Thống, Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ hai của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đã làm lễ ra mắt. Sau đây là phần tóm lược buổi lễ trên của phóng viên Hoàng Lan Chi.

Chiều thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2006, Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ làm lễ ra mắt Tân Hội Đồng Đại Diện nhiệm kỳ hai tại trường George Mason, Virginia.

Trước đó, Thứ sáu ngày 27 tháng 10 năm 2006, phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đã được Thượng Viện Hoa Kỳ tiếp trong một giờ và Văn Phòng Đại Diện Tổng Thống Bush trong 45 phút. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tị nạn, các Chủ Tịch Cộng Đồng Địa Phương trong Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đã được hai cơ quan đầu não của Hoa Kỳ tiếp kiến.
Buổi lễ bắt đầu vào 2 giờ chiều. Các tổ chức cộng đồng và Hội đoàn gồm Pensylvania, Landcaster, Kansas, Gia Đình mũ đỏ, Hội Địa Phương Quân, Hội Quảng Đà, Tổng Hội Không Quân Việt Nam, Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn, Sư đoàn 9 Bộ binh, Đại diện Phật Giáo, Công Giáo, Phong Trào Quốc Tế Yễm Trợ Cao Trào Nhân bản cùng các cơ quan truyền thông.

Điều khiển chương trình, ông Đinh Hùng Cường. Sau khi giới thiệu chương trình và qua các nghi thức thường lệ, Ông Nguyễn Bác Ái, Chủ Tịch Hộii Đồng Chấp Hành Trung Ương kiêm Trưởng Ban Tổ Chức phát biểu đầu tiên. Ông tóm tắt về cuộc bầu cử nhiệm kỳ hai và cho biết nhân dịp Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và Văn Phòng Tổng Thống tiếp phái đoàn, CDVNHK tổ chức lễ ra mắt tại DC .

LỄ TUYÊN THỆ

Bác Sĩ Võ Đình Hữu đại diện CĐVNHK mời Hội Đồng Đại Diện của CĐVNHK gồm:

-Hội Đồng Đại Biểu gồm Chủ Tịch (Ô Nguyễn Văn Tần) -Phó Chủ Tịch Nội Vụ( Ô Nguyễn Ngọc Tiên)-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ ( Ông Trần Quán Niệm, vắng).
Tổng Thư Ký Hội Đồng Đại Biểu (Ông Lê Văn Chiếu ).
-Hội Đồng Chấp Hành gồm Chủ Tịch (Ô Nguyễn Bác Ái) -Phó Chủ Tịch Nội Vụ( Ô Thái Hoá Tố, vắng)-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ (Ông Nguyễn Xuân Vinh, vắng). Tổng Thư Ký Hội Đồng Cháp Hành Trung Ương (Ông Nguyễn Kinh Luân)
-Hội Đồng Giám Sát gồm Chủ Tịch (Ô Trương Ngọc Tích). Phó Chủ Tịch Nguyễn Tài Đàm và Nguyễn Tấn Đức (vắng)

Ông Nguyễn Văn Tần điều khiển buổi tuyên thệ. Các lời thề gồm:
1. Trung Thành với Tổ Quốc Việt Nam
2. Không công nhận chế độ cộng sản
3. Đặt quyền lợi của Tổ Quốc Dân tộc trên cá nhân
4. Nỗ lực tạo phúc lợi cho đồng hương ở Hoa Kỳ
5. Xây dựng đoàn kết và thi hành các chương trình do cộng đồng địa phương giao phó.

PHÁT BIỂU CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN

Chủ Tịch Hội Đồng Đại Biểu, Ông Nguyễn Văn Tần cho biết danh xưng của CĐVNHK sẽ chính thức là Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ, các chủ trương chính là không hoà giải với cộng sản, giữ liên lạc với cơ quan chính quyền địa phương và trung ương để tạo thế đứng chính trị cho người Việt. Trọng tâm chính cho ba năm tới là phát triển sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và lập kế hoạch nâng cao số cử tri Mỹ gốc Việt.

PHẦN HỌP BÁO

Mở đầu phần họp báo, phóng viên Hoàng Lan Chi của Tuần Báo Sóng Thần nêu ba câu hỏi:
Câu 1: “Kể từ tháng 6 năm 2006, đã có thêm bao nhiêu cộng đồng gia nhập” Ông Nguyễn Văn Tần cho biết trong 4 tháng vừa qua, CĐVNHK đặt trọng tâm vào việc tạo dựng cơ sở vững chắc để Hội đồng làm việc. Tuy vậy, CĐVNHK cũng đã mời được Columbia Ohio gia nhập. Hiện tại CĐVNHK đang liên lạc để mời Cộng Đồng Bắc New Jersey và Jacksonville Florida tham gia.
Câu 2 “Được biết CĐVNHK vào gặp Thượng Viện cũng như Văn Phòng Tổng Thống, Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, xin tường thuật” Ông Nguyễn Bác Aí cho biết ngày thứ sáu 28 tháng 10 năm 2006, một phái đoàn gồm 25 người, bao gồm quý chủ tịch TCCĐ từ Nam Bắc Califonira, Oregon, Dallas, Kansas, Pennsylvania, Philadelphia trong CĐVNHK gặp Bà Holly Morrow, đại diện cho Hội Đồng An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ đặc trách Á Châu đệ trình thỉnh nguyện thư. Nội dung thỉnh nguyện thư là hai vấn đề quan tâm cuả người Việt tại Hoa Kỳ. Đó là đòi hỏi những quyền lợi cho người Mỹ gốc Việt và đấu tranh cho đồng bào còn trong nước.
Đối với việc Việt Nam xin gia nhập WTO, mong Tổng Thống yêu cầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tuân thủ các điều sau:
1)Phải tuân thủ việc buôn bán hai chiều. Mọi sách báo hải ngoại không bị cấm lưu hành trong nước.
2)Tự do nhân quyền và tôn giáo phải đuợc bảo vệ
3)Thả lập tức các tù nhân chính trị tranh đấu cho nhân quyền và tôn giáo không đuợc kèm điều kiện nào.

Đối với việc chiến sĩ Lý Tống, Ông Ái cho biết dù cộng đồng người Viêt rất sôi sục nhưng vị đại diện Quốc Hội Hoa Kỳ lại hoàn toàn không biết gì. Sau đó họ yêu cầu CĐVNHK cung cấp đầy đủ tài liệu để đuợc sự giúp đỡ.

Ông Nguyễn Bác Ái tâm sự thêm, qua sự kiện này, Ông mong mỏi các thành viên CĐVNHK sẽ nỗ lực để CĐVNHK sẽ có những buổi gặp gỡ với Thượng Viện Hoa Kỳ và cả Văn Phòng Đại Diện Tổng Thống Bush, mỗi sáu tháng hay một năm để thảo luận các vấn đề quan trọng.
Câu số 3 “ Các đường hứơng tương lai” Ông Trương Ngọc Tích tâm sự, chúng ta đã tranh đấu với Cộng Sản 61 năm, trong đó 30 năm với miền Bắc và 31 năm với miền Nam và hiện nay đã có một số vị tranh đấu trong nước như Thượng Toạ Thích Quảng Độ, LM Nguyễn Văn Lý, BS Nguyễn Đan Quế, BS Phan Ngọc Sơn. Hiện giờ tình hình trong nước rất rối loạn. Một vị trong chính quyền Hoa Kỳ đã đến làm việc với Hà Nội và có thể trong tương lai, Cộng Sản Việt Nam sẽ không còn vụ bắt giam người trái phép.

Nhà báo Lê Toàn, báo AsiaNews ở Philadelphia, nêu ba câu hỏi:
Câu 1 “Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, một vị từng sinh hoạt chung với BS Trương Ngọc Tích nộp đơn thưa CĐVNHK”. Ông Nguyễn Bác Ái xin mọi người đón nhận những hiểu biết cuả ông với cả một tấm lòng, rất thành thật và ông không nhằm đả kích một cá nhân nào. Với nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương, ông có trách nhiệm thi hành các công tác mà Hội Đồng Đại Biểu đã biểu quyết. Được biết trước kia CĐVNHK có sự làm việc cuả ông Mạc Hồng Quang cũng như bà Tôn Nữ Hoàng Hoa. Tuy ông Nguyễn Bác Ái chưa biết hai vị này nhưng ông bày tỏ mong ước đuợc găp để trò chuyện. Về sự việc nội bộ trước kia của CĐVNHK, khi tìm hiểu và đuợc biết hai vị trên muốn ghi tên một tổ chức với danh nghiã đại diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại thì ông cho rằng đây là xứ tự do, ai cũng có quyền làm bất cứ điều gì mình thích. Tuy vậy điều quan trọng là kết quả việc làm. Ông tin tưởng, sau một thời gian, dân chúng sẽ đánh giá và thừa nhận ai là tổ chức xứng đáng đại diện cho họ.
Câu 2 “ Vùng thủ đô tị nạn vậy tại sao thiếu nhiều Hội đoàn? Lý do là thiếu sự đoàn kết thông cảm hay vì thời gian ngắn ngủi” ông Nguyễn Văn Tần đã nhận lỗi và xin được trình bầy rõ hơn. Đó là CĐVNHK phải chờ được sự chấp thuận tiếp đón của Thượng Viện cũng như Văn Phòng Tổng Thống rồi mới quyết định việc lễ ra mắt. Vì muốn một công đôi việc nên không đủ thì giờ để quảng bá tin tức. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng Ông Văn Phòng Trưởng, Nguyễn Văn Đoàn đã hoàn thành đầy đủ trách nhiệm cuả mình. Có thể do thời gian gấp gáp nên quý Hội đoàn đã không thể thu xếp thời gian đến dự.
Ông Nguyễn Bác Ái bổ túc thêm. Ông cho biết, tất cả các Chủ Tịch TCCĐ làm việc không lương và tự bỏ tiền cá nhân để mua vé bay. Hầu như mọi người chỉ có tấm lòng. Do đó để cho tiện, sau khi được chấp thuận vào Thượng Viện, CĐVNHK đã nhờ TCCĐ vùng VA-MD và DC tổ chức lễ ra mắt. Vì thế thời gian quá ngắn để thông báo rộng rãi cho các đoàn thể tới dự. Sau nữa, ông Ái cho biết, chủ trương của CĐVNHK là thi hành các công tác ích lợi chứ không muốn dành nhiều chi phí cho buổi lễ ra mắt.
Câu 3 “Đường huớng tương lai, chương trình hoạt độâng ra sao để kết hợp các tổ chức khắp nơi để chiến đấu với Cộng Sản.” Ông Trương Ngọc Tích trả lời năm nào ông cũng lên Hoa Thịnh Đốn biểu tình và đóng góp. Ước muốn đoàn kết là điều mong mỏi chung nhưng còn Cộng Sản thì điều đó còn gian nan. Cộng Sản luôn gây chia rẽ.

Bà Trịnh Linh, báo Thời Đại nêu 2 câu hỏi :
Câu 1 “ Các công tác CDVNHK đã hoàn tất được trong 4 tháng qua ? ” Ông Nguyễn Văn Tần cho biết CĐVNHK chủ trương việc nào có kết quả mới công bố. Lấy ví dụ trường hợp ông Đỗ Thành Công, ngay lúc Ông Công bị Cộng Sản Việt Nam bắt và gia đình Ông Công đã liên lạc ngay với một thành viên của CĐVNHK để yêu cầu giúp đỡ. Ngay sau đó các thành viên của CDVNHK đã gửi thỉnh nguyện thư và đồng thời đưa ra lời kêu gọi đến các cộng đồng khác. Lời kêu gọi được đáp ứng và mọi thỉnh nguyện thư tới tấp được kính chuyển cho Tổng Thống Bush và các Nghị Sỹ, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ. Ông Tần bầy tỏ, ông không cho rằng vì vậy ông Đỗ Thành Công đuợc thả nhưng ông nghĩ rằng CĐVNHK đã góp một phần không nhỏ trong công tác đó. Công tác yễm trợ anh hùng Lý Tống, qua Cộng Đồng Lào đã liên lạc được với Hoàng Cung Thái Lan, nhưng công tác chưa hoàn tất nên chưa được loan báo.Về các phong trào đòi dân chủ trong nước, Hội Đồng Đại Diện CĐVNHK có 9 người và mọi việc phải có 5 phiếu chấp thuận mới đuợc thi hành. Quyết định cuả CĐVNHK là yểm trợ tất cả mọi phong trào đòi dân chủ trong nước.
Bốn tháng qua, Hội Đồng Đại Điện CDVNHK đặt trọng tâm vào việc xây dựng các cơ sở căn bản để sinh hoạt với các Cộng Đồng Địa Phương như phối trí nhân sự, thiết kế hệ thống Emails, các diễn dàn để trao đổi tin tức và biểu quyết giữa các Cộng Đồng Địa Phương, các hệ thống điện thoại viễn liên để hội họp.
Câu 2: “Làm sao nâng tuy tín người Việt trong chính trường Mỹ, ví dụ nâng số cử tri ” Ông Nguyễn Bác Ái nói rằng đây là một vấn đề quan trọng. Cuba mất nước 50 năm và chúng ta 31 năm. Trong 5 đời Tổng Thống, không một ai lên làm Tổng Thống mà không có số phiếu cuả Florida. Hai ông Bush và Algore đã kiện nhau về từng lá phiếu. Cứ 10 dân Florida thì 6 người đi bầu và trong 10 người Cuba thì 8 đi bầu. Do đó nếu 2 triệu người Việt hải ngoại chúng ta đi bầu thì lúc bấy giờ các đòi hỏi cuả chúng ta sẽ đuợc đáp ứng. Chúng ta sẽ có hy vọng thay đổi đuợc đường lối cuả chính phủ Hoa Kỳ. Nhận thức tầm quan trọng đó, ngày 15 tháng 12 năm 2006, CĐVNHK đã giao cho TCCĐ Bắc California làm thí điểm trong kế hoạch nâng cao số cử tri. Đồng thời CĐVNHK đã liên lạc với Uỷ Ban Vậân Động Bầu Cử và họ hứa sẽ huấn luyện từ 4 đến 6 người cho mỗi tiểu bang để sau đó về giúp đồng bào trong vấn đề ghi danh bầu cử. Ông Ái tin tưởng rằng, khi chúng ta có 2 triệu lá phiếu thì Bạch Ốc sẽ phải mời chúng ta đến nói chuyện chứ không phải chúng ta xin như bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Tần tường trình thêm về việc đã liên kết được với ba Cộng Đồng Lào, Khmer và Trung HoaTự Do để tạo thành Liên Minh các cộng đồng Á Châu chống Cộng Sản vùng Hoa Thịnh Đốn. Liên Minh này do Ông Nguyễn Văn Tần điều hợp trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ba Chủ Tịch cuả ba tổ chức trên đều hiện diện và đọc diễn văn trong buổi lễ này.

Phóng viên Hoàng Lan Chi tiếp tục nêu câu hỏi. Cô nhận xét các phần hỏi của cô và nhà báo Lê Toàn đã không được trả lời rõ ràng bởi BS Trương Ngọc Tích và Lan Chi hỏi về thí điểm để nâng cao số cử tri của TCCĐ Bắc California. Ông Nguyễn Ngọc Tiên hân hoan cho biết vùng bắc Cailfornia có may mắn là trong thời gian qua, có sự tranh cử của những người Việt trẻ. Hai người Việt trẻ dẫn đầu sự tranh cử đã khích động khối cử tri tích cực hơn trong việc đi bầu. Trước đó, vụ bầu Thị Trưởng cũng rất sít sao. Một trong hai vị từng tham dự với cộng đồng người Việt từ khi chưa là nghị viên và là sĩ quan không quân từ chiến trường Việt Nam. Đặc biệt California là tiểu bang vinh danh cờ vàng. Thành tích này có được chính là từ sự vận động của mọi cử tri đã tham dự các cuộc bầu cử. Đồng thời Cộng Đồng Bắc California sẽ là Cộng Đồng thí điểm cho công tác nâng cao số cử tri người Mỹ gốc Việt cho cuộc bầu cử 2008 của CDVNHK. Công tác này sẽ khai diễn vào ngày 15 tháng 12 năm 2006 tại San Jose, California.

Phần cuối cùng cuả buổi họp báo, Chủ Nhiệm báoTuổi Trẻ Hải Ngoại, Ông Nguyễn Việt Quang vừa là nêu câu hỏi vừa có tính tâm tình. Ông chúc CĐVNHK thành công trong ý nguyện và nêu nhận xét rằng, toàn thể chúng ta đều mong đoàn kết nhưng thực tế chưa làm đuợc. Theo ông, một trong vài lý do là một số cá nhân hay tổ chức chỉ nghĩ đến quyền lợi hay danh vọng cuả chính họ. Tai hại hơn, những thành phần trên đã lợi dụng một số ưu thế cuả mình như tiếng Mỹ giỏi, điạ vị hoặc bằng cấp để liên lạc với các vị dân cử cuả Hoa Kỳ, hưá hẹn nhiều điều để tư lợi. Tuy vậy, cuối cùng ý đồ này cũng đã bị vạch trần bởi cộng đồng người Việt hải ngoại và các vị dân cử Hoa Kỳ không tin tưởng vào họ nữa. Ông Quang tha thiết kêu gọi CĐVNHK hãy rút kinh nghiệm từ bài học trên để làm việc. Ông bày tỏ lòng cảm mến đối với những người đem “tấm lòng” ra phục vụ cộng đồng nhưng ông nhắc nhở cần phải có kế hoạch đối phó với kẻ thù đang trà trộn trong chúng ta và gây chia rẽ. Lời nhắc nhở cuả ông chỉ với tính cách cuả một nhà báo lâu năm, đi gần với dân chúng hơn các đoàn thể chính trị. Ông tin tưởng mạnh mẽ nếu biết làm việc, chúng ta sẽ đối phó đuợc với kẻ thù nội tuyến. Sau chót, ông mong ước CĐVNHK lập cử tri đoàn tạo niềm tin cho người Mỹ gốc Việt và cho cả các vị dân cử cuả Hoa Kỳ.

Buỗi lễ ra mắt Hội Đồng Đại Diện cuả Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ kết thúc vào 6 giờ chiều cùng ngày.

Hoàng Lan Chi

http://www.nguoivietparis.com/PhongVan_02.htm

Năm 2009, cũng với TS Hà văn Hải, Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đến gặp Quốc Hội Hoa Kỳ cùng VP Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Xin xem bài của Chủ Tịch Tarrant, ô Nguyễn Kinh Luân cùng vài hình ảnh tại link dưới đây:

https://chungtoimuontudo.wordpress.com/2011/12/15/cdnvqghk-nhin-l%E1%BA%A1i-hinh-x%C6%B0a-nghi-chuy%E1%BB%87n-nay

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s