Thỉnh nguyện thư của nhạc sĩ Trúc Hồ

Thỉnh Nguyện Thư của Trúc Hồ

Chúng tôi, những người dân, xin bày tỏ nguyện vọng với nội các tổng thống OBAMA:

Đừng mở rộng quan hệ hiệp thương với ( CS) Việt Nam khi còn những vi phạm nhân quyền.

Kể từ năm 2007, chính quyền (CS) Việt Nam đã liên tục đàn áp dã man các nhà

hoạt động nhân quyền, bắt giam các nhân sĩ như: Thượng Tọa Thích Quảng Độ và bác sĩ Nguyễn Đan Quế ( là hai người đã từng dược đề nghị giải Nobel Hòa Bình), Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ký giả trên mạng Điếu Cày. Gần đây nhất, là CS VN đã giam cầm nhạc sĩ Việt Khang, chỉ vì anh đã đơn thuần biểu lộ tấm lòng yêu quê hương và tự do qua những lời ca, giòng nhạc đã được phổ biến trên mạng. Quốc Hội Hoa Kỳ đã từng phản ứng bằng cách phát động một số luật như: Nhân Quyền cho Việt Nam, Trừng Phạt VN khi VN Vi Phạm Nhân Quyền, và mới tháng trước, luật Nhân Quyền cho VN. 484 tại Hạ Viện. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Tổng Thống, hãy tận dụng cơ hội Việt Nam vì đang muốn thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, và hệ thống ưu đãi tổng quát, để áp lực CS VN phải thả vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ngay lập tức. Hãy cho thế gới thấy rằng nước Mỹ lúc nào cũng đặt lòng yêu tự do trên quyền lợi thương mại

Sincerely,Do Nguyen

Vice President

OUR PETITION: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS (Launching Feb.7,2012)Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven. Thich Quang Do and Dr. Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.
The right to petition your government is guaranteed by the First Amendment of the United States Constitution. “We the People” provides a new way to petition the Obama Administration to take action. If a petition gets enough support (the minimum is 25,000 petitioners), White House staff will review it, ensure it’s sent to the appropriate policy experts, and issue an official response. We need your help to educate the Vietnamese American people about “We the People” and spread this petition as fast as possible. We only need a valid email address to petition. Our goal is to reach more than 200,000 signatures in 30 days, and we will be heard!Please have everyone get acquainted with the program and signed up with a WhiteHouse.gov account.STEP 1: go to WhiteHouse.gov
STEP 2: click on “We the People – get started now” bottom right corner
STEP 3: click on “sign in / create an account” very bottom right corner
STEP 4: click on “create an Account”
STEP 5: enter your email and info
STEP 6: go to your email account, open email from WhiteHouse.gov
STEP 7: in that email, click on the first link provided, it should send you back to Whitehouse.gov and your email should be verified

If all is correct, you now have an account and are eligible to sign the petitions. We will launch our petition (title and mission below) on FEB 7th, and on that day we will all sign in to WhiteHouse.gov and sign the petition together.

OUR PETITION: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS (Launching Feb.7,2012)

Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven. Thich Quang Do and Dr. Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.

Phụ lục e mail từ nhạc sĩ Trúc Hồ 

—–Original Message—– From: Trung Truong <truchoasia@aol.com> To: VietDzung <VietDzung@aol.com>; danghien2005 <danghien2005@aol.com>; danghien <danghien@sbtn.tv>; dophu <dophu@sbtn.tv>; anhtuan <anhtuan@sbtn.tv>; tucuong <tucuong@sbtn.tv>; bacramada <bacramada@yahoo.com>; huyquang <huyquang@sbtn.tv>; trucdai <trucdai@gmail.com>; duongphuc <duongphuc@radiosaigonhouston.com>; taivanha <taivanha@msn.com>; trannhaquyen <trannhaquyen@yahoo.com> Sent: Sat, Feb 4, 2012 2:42 pm Subject: human ritgh for vn campain

CHIEN DICH VAN DONG GOI THU CHO TONG THONG OBAMA  TRANH DAU NHAN QUYEN CHO VIET NAM BAT DAU TU NGAY 7 THANG 2 CHO DEN 8 THANG 3 ..{NGAY 8 THANG 2 THI DAI SBTN SE CO 100 DUONG DAY DIEN THOAI VA THIEN VIEN VIEN TRA LOI DIEN THOAI VA HUONG DAN CAC VI CAO NIEN }..NGAY 7 THNAG 2 THI NHUNG NGUOI BIET XAI INTERNET NEN LAM TRUOC …
DAI TRUYEN HINH SBTN SE CO NGUOI TRUC DIEN THOAI TREN 100 DUONG GIAY DIEN THOAI DE HUONG DAN VA GIUP DO CAC QUY VI CAO NIEN..
TU 7 GIO SANG CHO DEN 11 GIO DEM ,GIO CALI
TRUOC HET LA QUI VI PHAI CO EMAIL ACCOUNT …CHANG HANG NHU LA YAHOO.COM, AOLCOM HOAC LA GMAIL.COM
TREN WEBSITE PHAI DE POST NAY TRANG NHAT HANG NGAY ..
 DAY LA BAN DICH CUA PETTION
BAN TIN TUC CHI DAN DICH CACH HUONG DAN NGUOI VAO WEBSITE  CUA TONG THONG TUNG BUOC MOT KEM O SUOI EMAIL …
      PLEASE DO IT ASAP THANK YOU
                           GOOD LUCK…truc ho
THE POWER OF PEOPLE IS GREATER THAN THE PEOPLE IN POWER
SUC MANH CUA QUAN CHUNG KHONG NAM O QUAN CHUNG
SUC MANH CUA QUAN CHUNG NAM O HANH DONG CUA QUAN CHUNG ..
  GOD BLESS US FOR OUR NOBLE CAUSE…THANK YOU EVERYONE…WE WILL CHANGE VIET NAM FOR BETTER FUTURE FOR OUR CHILDRENS…OUE NEXT GENERATION IN VIET NAM…
WE MUST BECOME THE CHANGE WE WNAT TO SEE….
   Chúng tôi, những người dân, xin bày tỏ nguyện vọng với nội các tồng thống OBAMA :    Đừng mở rộng quan hệ hiệp thương với ( CS) Việt Nam khi còn những vi phạm nhân quyền   Kể từ năm 2007, chính quyền (CS) Việt Nam đã liên tục đàn áp dã man các nhà hoạt động nhân quyền, bắt giam các nhân sĩ như: Thượng Tọa Thích Quảng Độ và bác sĩ Nguyễn Đan Quế ( là hai người đã từng dược đề nghị giải Nobel Hòa Bình), Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ký giả trên mạng Điếu Cày. Gần đây nhất, là CS VN đã giam cầm nhạc sĩ Việt Khang, chỉ vì anh đã đơn thuần biểu lộ tấm lòng yêu quê hương và tự do qua những lời ca, giòng nhạc đã được phổ biến trên mạng. Quốc Hội Hoa Kỳ đã từng phản ứng bằng cách phát động một số luật như: Nhân Quyền cho Việt Nam, Trừng Phạt VN khi VN Vi Phạm Nhân Quyền, và mới tháng trước, luật Nhân Quyền cho VN. 484 tại Hạ Viện. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Tổng Thống, hãy tận dụng cơ hội Việt Nam vì đang muốn thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, và hệ thống ưu đãi tổng quát, để áp lực CS VN phải thả vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ngay lập tức. Hãy cho thế gới thấy rằng nước Mỹ lúc nào cũng đặt lòng yêu tự do trên quyền lợi thương mại   Read version:   Chúng tôi, những người dân, xin bày tỏ nguyện vọng với nội các tồng thống OBAMA : Đừng mở rộng quan hệ hiệp thương với ( CS) Việt Nam khi họ còn vi phạm nhân quyền   Kể từ năm 2007, chính quyền (CS) Việt Nam liên tục đàn áp dã man các nhà hoạt động nhân quyền, bắt giam các nhân sĩ như: Thượng Tọa Thích Quảng Độ và bác sĩ Nguyễn Đan Quế ( là hai người đã từng dược đề nghị giải Nobel Hòa Bình), Linh Mục Nguyễn Văn Lý, ký giả trên mạng Điếu Cày. Gần đây nhất, là giam cầm nhạc sĩ Việt Khang, chỉ vì anh đã biểu lộ tấm lòng yêu quê hương và tự do qua những lời ca, giòng nhạc đã được phổ biến trên mạng. Quốc Hội Hoa Kỳ đã từng phản ứng bằng cách phát động một số luật như: Nhân Quyền cho Việt Nam, Trừng Phạt VN khi VN Vi Phạm Nhân Quyền, và mới tháng trước, luật Nhân Quyền cho VN. 484 tại Hạ Viện. Chúng tôi tha thiết yêu cầu Tổng Thống, hãy tận dụng cơ hội Việt Nam vì đang muốn thúc đẩy quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương và hệ thống ưu đãi tổng quát, để áp lực họ phải thả vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ngay lập tức. Hãy cho thế gới thấy rằng nước Mỹ lúc nào cũng đặt lòng yêu tự do ở trên quyền lợi thương mại Sincerely, SBTN, Inc Phu Do Nguyen Vice President 

OUR PETITION: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS (Launching Feb.7,2012)Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven. Thich Quang Do and Dr. Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.

The right to petition your government is guaranteed by the First Amendment of the United States Constitution. “We the People” provides a new way to petition the Obama Administration to take action. If a petition gets enough support (the minimum is 25,000 petitioners), White House staff will review it, ensure it’s sent to the appropriate policy experts, and issue an official response. We need your help to educate the Vietnamese American people about “We the People” and spread this petition as fast as possible. We only need a valid email address to petition. Our goal is to reach more than 200,000 signatures in 30 days, and we will be heard!Please have everyone get acquainted with the program and signed up with a WhiteHouse.gov account.

STEP 1: go to WhiteHouse.gov
STEP 2: click on “We the People – get started now” bottom right corner
STEP 3: click on “sign in / create an account” very bottom right corner
STEP 4: click on “create an Account”
STEP 5: enter your email and info
STEP 6: go to your email account, open email from WhiteHouse.gov
STEP 7: in that email, click on the first link provided, it should send you back to Whitehouse.gov and your email should be verified

If all is correct, you now have an account and are eligible to sign the petitions. We will launch our petition (title and mission below) on FEB 7th, and on that day we will all sign in to WhiteHouse.gov and sign the petition together.

OUR PETITION: STOP EXPANDING TRADE WITH VIETNAM AT THE EXPENSE OF HUMAN RIGHTS (Launching Feb.7,2012)

Since 2007, the Vietnamese government has continuously waged brutal crackdown against human rights advocates, arresting and detaining notables such as: Rev. Nguyen Van Ly, Nobel Peace Prize nominees Ven. Thich Quang Do and Dr. Nguyen Dan Que, blogger Dieu Cay, and most recently songwriter Viet Khang, who merely expressed love for freedom and patriotism through songs he posted online. Congress has responded by introducing the Vietnam Human Rights Act, Vietnam Human Rights Sanctions Act and just last month, H Res 484. We implore Mr. President, to leverage Vietnam’s desire for the Trans-Pacific Partnership and Generalized System of Preferences to force the immediate and unconditional release of all detained or imprisoned human rights champions. Show the world America puts freedom first.

This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s