Dân biểu Canada Paul Dewar -Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện nhạc sĩ Việt Khang và các tù nhân lương tâm khác

Việt Nam thả ngay lập tức và vô điều kiện nhạc sĩ Việt Khang và các tù nhân lương tâm khác.

Sau đây là nội dung lời tuyên bố của Ông Paul Dewar (Bản dịch của Liên Hội Người Việt Canada)

“Tôi đã có dịp đọc lá thư do Liên Hội Người Việt Canada mới gửi cho ông Bộ Trưởng Ngoại

Giao. Như tôi đã viết trong nhiều thư gửi chính phủ, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam là một

mối quan tâm lớn của Đảng Tân Dân Chủ.

Tôi đặc biệt lo ngại về trường hợp của nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ tuổi nổi tiếng Việt Khang, người

đang bị chính quyền Việt Nam khủng bố vì đã sáng tác các bài ca yêu nước. Tôi hưởng ứng lời

kêu gọi của Liên Hội Người Việt Canada gửi tới chính phủ Canada yêu cầu chính phủ Việt Nam

trả lại tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Nhạc Sĩ Việt Khang cũng như các tù nhân lương

tâm khác — trong đó có nhiều chiến sĩ dân chủ trẻ tuổi — hiện đang bị cầm tù tại Việt Nam.

Chừng nào chính phủ Việt Nam hiểu và chấp nhận những lời yêu cầu cải tổ chính trị thành khNn

của dân chúng, khi đó Việt Nam mới có thể gia nhập cộng đồng quốc tế của các quốc gia tự do,

dân chủ.”

Hiện nay, Ban Chấp Hành Liên Hội Người Việt Canada đang soạn thảo một bản thỉnh nguyện

thư gửi Quốc Hội Canada về các vụ vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong đó có vụ Nhạc Sĩ

Việt Khang bị bắt giam. Sau khi được Văn Phòng Thỉnh Nguyện Thư của Quốc Hội duyệt lại về

hình thức và ngôn từ, Liên Hội sẽ phát động một chiến dịch ký tên vào bản thỉnh nguyện thư.

Chiến dịch này đòi hỏi mỗi cá nhân hay mỗi gia đình ủng hộ: (1) ký tên vào bản thỉnh nguyện

thư; (2) gửi một lá thư soạn sẵn cho người Dân biểu Liên bang đại diện vùng của mình nhằm

cung cấp các tin tức cần thiết cho họ để họ dễ dàng ủng hộ khi thỉnh nguyện thư được đệ trình

lên Quốc Hội Canada. Liên Hội sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể khi phát động chiến dịch này.

-30-

Ottawa, 13-2-2012

Advertisements
This entry was posted in Thời Sự Hải Ngoại. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s